Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

  • Er is gisteren geen nieuws gepubliceerd.

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Special Water


COASTAR gaat op voor grootschalige realisatie

Grootschalige zoetwatervoorziening Laag-Nederland stap dichterbij

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich op 18 mei voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR, een innovatie in zoetwatermanagement. Elf partijen ondertekenden een intentieverklaring tijdens een.....

Klimaatatlas toont waar het mis gaat bij hoosbuien

In het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle gemeenten een klimaatstresstest moeten doen voor 2020. Met die test moet onder andere bepaald worden welke straten en gebouwen te maken krijgen met wateroverlast bij extreme hoosbuien. Een ander aspect is hittestress ofwel in.....

"Waterkwaliteit glastuinbouwgebieden verbeterd, maar we zijn er nog niet"

De waterkwaliteitsrapportage over 2017 laat zien dat de chemische waterkwaliteit met name in de glastuinbouwgebieden licht is verbeterd. De ecologische waterkwaliteit laat wel verschuivingen zien in verschillende voor de ecologie belangrijke aspecten, maar voor het totaal verandert er nog weinig.Het.....

Pilot: Optimalisatie van RO processen

Evides Industriewater (EIW) heeft begin 2018 nieuwe omgekeerde osmose (RO) pilots aangekocht voor verdere optimalisatie van hun RO processen. Het waterbedrijf doet veel onderzoek, zowel intern om de huidige zuiveringsprocessen voortdurend te optimaliseren en klantvragen te beantwoorden als extern met o.a......

Onderzoek om ook afwijkende waterstromen her te gebruiken

In 2017 is het project 'Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten' van start gegaan. Een onderdeel (werkpakket 1) van dit project is een optimaal beheer van de waterstromen en de zuiverings- en feedbackprocedures voor zuiveringstechnologie. Het voorkomen van emissies tijdens de teeltwisseling bij.....

Waterdag op 31 mei:

Aandacht voor water op weg naar een nagenoeg emissieloze kas

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar water willen we zoveel mogelijk beperken, omdat we duurzaam willen telen. Daarnaast brengt het de toelatingen van middelen in gevaar. Maar hoe doen we dit? Hoe bereiken we in de toekomst de nagenoeg emissieloze kas?LTO Glaskracht Nederland en Demokwekerij.....

BZG-lijst uitgebreid met mobiele waterzuivering Marel Zuivert

De Marel Zuivert Ė Zuiver Water Service (van Marel Zuivert uit de Lier) is een mobiele waterzuivering en maakt gebruik van zuiveringsinstallaties die op de BZG-lijst staan. Op de Marel Zuivert staat aangegeven van welke installatie gebruik wordt gemaakt. Van de gebruikte BZG-installatie is aangetoond.....

Zuiveringsonderzoek Berlikum afgerond

Recent is het zuiveringsonderzoek Berlikum afgerond. Hoofddoel van het project was om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te laten voldoen aan de wettelijke zuiveringsplicht van 95%, zoals die per 01 januari 2018 is gaan gelden, tegen lagere kosten dan de actuele.....

Het irrigatiewater testen op Phytophtora middels 'baiting'

Phytophthora is een plantenpathogeen dat zich verspreidt in het irrigatiewater en een breed scala aan boomkwekerijgewassen kan infecteren. In een artikel geschreven door R. Redekar en Jennifer L. Parke van de Universiteit van Oregon wordt beschreven hoe een teler zijn of haar irrigatiewater kan testen.....

Poseidon natriumverwijderaar genomineerd voor 2 GreenTech Innovation Awards

De Poseidon natriumverwijderaar van Van der Ende Groep is genomineerd voor twee GreenTech Innovation Awards. De producten die hiervoor in aanmerking komen, worden gezien als de meest innovatieve en trendsettende producten in de (glas)tuinbouwbranche. Uniek is dat de Poseidon is genomineerd in 2.....

Ondergrondse waterberging voor hergebruik restwater Suiker Unie

In Dinteloord is een hoogstaande, duurzame zoetwatervoorziening gerealiseerd voor het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland (200 hectare). Gezuiverd restwater van de naastgelegen suikerfabriek van Suiker Unie wordt in het najaar in grote volumes omgezet naar goed gietwater voor de teelten in de kassen......

Meteor Systems Hydroponic Floating Raft

Nieuwe drijver garandeert schone teelt op water van bladgewassen en kruiden

Tholen - Een schone teelt is in alle denkbare opzichten belangrijk. Bij teelt op water is in het realiseren hiervan nog een extra moeilijkheidsfactor toegevoegd, omdat de waterbak vrij van ziektekiemen en andere vervuiling moet worden gehouden. Drijvers met daarin de bladgewassen of kruiden zijn vormen dan.....

Mei: Special Water op BPnieuws en Groentennieuws

Tholen - Vanaf vandaag hebben we op onze tuinbouwnieuwsbrieven een Special Water. Dat betekent dat we op onze bloemen- en plantennieuwsbrieven BPnieuws en FloralDaily en op onze kasgroentennieuwsbrieven Groentennieuws en HortiDaily dagelijks aandacht besteden aan alles wat te maken heeft met water in de.....