Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Special Water


Animatie toont werking mobiele waterzuivering

U bent ongetwijfeld op de hoogte over de zuivering van restwaterstromen. Er mag niet meer geloosd worden, het water moet eerst gezuiverd worden. En dat kan weer op twee manieren: een installatie aanschaffen of een mobiele waterzuiveringsinstallatie voorbij laten komen.Waterson is een bedrijf dat hierin van.....

Telen met Vitaal Water

Door water te vitaliseren, wordt de structuur van het water verbeterd. Hoe vitaler het water, hoe beter het water zijn functies uitvoert. Zo heeft water een transportfunctie en zorgt voor opneembaarheid van mineralen en voedingstoffen.Water is in staat informatie op te slaan. Door waterzuivering worden.....

Nieuw project werkt aan zuiveringsstrategie voor collectieve lozing

Biologisch en adsorptief opschonen lozingswater

Recent is het project "Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw" van start gegaan. In dit project wordt een zuiveringsstrategie ontwikkeld voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief.....

Het belang van schoon water in de gerbera teelt

Een goede waterkwaliteit is de basis voor een gezond gewas. Om te voorkomen dat drainwater vervuild weer in de kas terecht komt, is behandeling noodzakelijk. In onderstaande video vertelt Mike Zuidgeest van Villa Gerbera over het belang van schoon water voor de teelt van zijn gerbera’s. Voor meer.....

Paul Sonneveld: ‘Gietwaterkwaliteit is belangrijk voor de lelieteelt’

Passion for Lilies in ’s-Gravenzande teelt op 15.000 m2 jaarrond lelies in de vollegrond. Het bedrijf is gespecialiseerd in oriental lelies voor de Engelse retail. Voor het beregenen van het gewas gebruikt het leliebedrijf van oktober tot en met februari 100% regenwater; van maart tot en met september 50%.....

Geld voor drie nieuwe emissiebeperkende projecten

In april 2018 is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan drie projecten.Ook in 2018 is door de waterschappen, middels het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’, budget beschikbaar gesteld voor projecten.....

Met doekfilter spoelwater hergebruiken

Het gebruik van doekfilters, ook wel bandfilter genoemd, neemt steeds meer toe op glastuinbouwbedrijven, omdat ze goed toepasbaar zijn binnen de verschillende waterstromen. Dat kan zijn voor de filtratie van spoelwater van zandfilters en zelfreinigend filters of van drain- en bassinwater. Lozen van het.....

COASTAR gaat op voor grootschalige realisatie

Grootschalige zoetwatervoorziening Laag-Nederland stap dichterbij

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich op 18 mei voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR, een innovatie in zoetwatermanagement. Elf partijen ondertekenden een intentieverklaring tijdens een.....