Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Teelt


Welke middelen vallen niet onder de zuiveringsplicht?

De verplichte waterzuivering van gewasbeschermingsmiddelen geldt voor alle glastuinbouwbedrijven. Dus ook voor bedrijven die alleen gebruikmaken van zogenaamde groene gewasbeschermingsmiddelen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen glastuinbouwbedrijven, die bijvoorbeeld SKAL-gecertifieerd zijn, maar wťl.....

'Applause'

Suntory Flowers introduceert een net wel-niet blauwe roos

Na 20 jaar veredelen, testen en vermeerderen is de Japanse veredelaar Suntory Flowers erin geslaagd een 'blauwe' roos op de markt te zetten. Vorige maand werden de eerste stelen geoogst bij Florigene, een kwekerij in Colombia, en door importeur Fresca Farms naar Miami gehaald. De variŽteit, die luistert naar.....

Meer wantsen en tripsen in de val

Met betere insectenvallen is een plaag eerder op te sporen. Insecten kunnen beter weggevangen en onschadelijk gemaakt worden. Hierdoor zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig om de plaag te bestrijden. Eerder dit jaar startte de publiek-private samenwerking ĎVisuele attractie van plagení om te komen tot.....

Flyer: Emissieroutes tijdens teeltwisseling

Nefyto heeft in samenwerking met LTO Glaskracht een flyer uitgebracht, waarin de belangrijkste punten voor de teler omtrent emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar water tijdens teeltwisseling op glastuinbouwbedrijven op een rijtje gezet worden.Tijdens de hectiek rondom teeltwisseling is het.....

Telers aan de slag met BeterOrganischBemesten (BOB)

In de bollenstreek van Zuid-Holland gaan bollen- en vaste plantentelers in samenwerking met leveranciers, onderzoek en overheden aan de slag om in de teelt de emissies van met name fosfaat structureel te voorkomen. De telers hopen hiermee bij te dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in.....

Plantenkwekers niet in de stress door beetje warmte

Tholen - Geen idee welke code het KNMI voor vandaag weer uit de hoge hoed tovert, maar het is ontegenzeggelijk warm voor de tijd van het jaar. Dat heeft gevolgen voor de teelt en uiteraard vooral voor die teelten die ook de nodige kou kunnen gebruiken.ďTuurlijk, het gaat allemaal wat harderĒ, vertelt.....

Neveneffecten van Azatin en NeemAzal-T/S op Phytoseiulus in chrysant onderzocht

Er is geen negatief effect aangetoond van de natuurlijke insecticiden Azatin en NeemA-zal-T/S op de vestiging van Phytoseiulus persimilis in het gewas chrysant.In de zomerperiode van 2016 en in het voorjaar van 2017 heeft Proeftuin Zwaagdijk op verzoek van de landelijke commissie Chrysant van LTO Glaskracht.....

Project Bio4safe gestart

Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Noordzeeboerderij onderzoeken de rol van biostimulanten en plantsensoren in het terugdringen van water- en meststoffengebruik in de tuinbouw.Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Noordzeeboerderij maken deel uit van het Bio4safe-project, dat start op 1 augustus 2017 en dat.....

Naar een optimale productie

Groenten- en siergewassen kunnen veel meer produceren dan ze nu doen als ze altijd optimale omstandigheden krijgen. Uit modelberekeningen van Wageningen UR blijkt dat tuinbouwgewassen in theorie veel meer kunnen produceren dan ze nu in de praktijk doen. Het gaat om wel 3-4 x zoveel. De sleutel ligt bij.....
Diverse gemeenten geÔnteresseerd

Nieuwe kabinet wil proef met legale wietteelt

Het nieuwe kabinet gaat toestaan dat in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid. De overheidswiet wordt landelijk geteeld en vervolgens verspreid onder zes tot tien gemeenten. Het is een proef om te kijken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan.....

Hans Peesman, Machinnova:

Nieuwe plantrobot geÔnstalleerd bij IJzelenberg Potplanten

Tholen - De gebroeders IJzelenberg Anton en Gerrit hebben een tweede oppotmachine van Machinnova B.V. geÔnstalleerd. Automatisering is vanzelfsprekend een belangrijke voorwaarde om als bedrijf toekomstbestendig te zijn, maar naar de juiste robot, een die exact aan de eisen voldeed, moesten zij lang.....

Is PlantLab het best bewaarde geheim van vertical farming?

Tholen - Laag op laag op laag gestapeld, groentenflats vol bladgroenten in volledig controleerbare teeltunits. Is het de toekomst van de land- en tuinbouw, de oplossing van het wereldvoedselprobleem of is het enkel chique sla voor de happy few? Bij PlantLab in Den Bosch zijn ze er in ieder geval van.....

Tripsbestrijding vraagt ook in kleine gewassen de volle aandacht

Op de door LTO Glaskracht Nederland georganiseerde informatiebijeenkomst werd levendig gediscussieerd aangaande oplossingsrichtingen voor de bestrijding van trips. Diverse gewassen zoals anjer, chrysant(koude kas), trosrozen en potplanten waren vertegenwoordigd. Tijdens de rondgang over het bedrijf.....

Stille duurzame revolutie onder glas

In de glastuinbouw is een duurzame revolutie gaande. Van energieslurper is de sector toonaangevend in energiebesparing geworden. Duurzaamheid is allang geen ver-van-mijn-bedshow meer voor telers. ďArtsen pleiten voor paprikaís in plaats van pillen. Groenten, bloemen en planten maken dat mensen gezonder en.....

Daglichtloos telen: moerplanten chrysant in klimaatcel

Naar aanleiding van het aanhoudende tripsprobleem in chrysant, starten ChrIP, de Landelijke Gewascommissie Chrysant en met de vermeerderaars een haalbaarheidsonderzoek naar het telen van moerplanten van chrysanten in klimaatcellen. De komende tijd worden deze eerste offertes besproken.Chrysantenkwekers geven.....

Iwasaki Bros. stapt over op LED

"Toplight modules verkorten teeltduur tot 3 weken"

Iwaski Bros., een van de grootste kwekers in Noord-West Amerika, heeft Philips GreenPower LED toplighting modules geÔnstalleerd op een areaal van 2500 m2. Enkele maanden na de in gebruik name zegt Iwasaki Bros er al de vruchten van te plukken. Zo zou de productie omhoog zijn gegaan, de gewassen sneller.....

Stolze installeert eerste Opticlear Diamond H4 bij Kwekerij Sanfiero

Kwekerij Sanfiero, gevestigd aan de Coldenhovelaan in De Lier, teelt op ruim 2,5 hectare snij-Cymbidium. De nieuwe wetgeving rondom het lozen van restwater was aanleiding voor de ondernemers Johan en Lennart Stolze om de waterstromen van het bedrijf opnieuw in kaart te brengen. Zij wilden, naast voldoen aan.....

Video: MPS op bezoek bij Hoogeveen Plants

In onderstaande video vindt u een portret van de kweker Hoogeveen Plants. Deze is gespecialiseerd in de Helleborus, die zij verkopen onder het merk 'Hello Helleborus'. Achtereenvolgens komen commercieel manager Bob Hoogerdijk en hoofdteler Hans Brands aan het woord en vertellen zij over de teelt en hoe deze.....

Nieuwe teeltvloer voor BENS Young Plants

Tholen - In het Groningse Sappemeer is BENS Young Plants druk doende uit te bouwen. Afgelopen jaar werden maar liefst twee nieuwe kassen gebouwd: een van 1000m2 voor stek en een 1500m2 grote schaduwhal, alwaar stekken kunnen afharden voor klanten die in de volle grond kweken zodat ze wel buiten staan maar.....

Bouman Anthuriums gestart met aanvoer nieuwe snijanthurium Marea

Afgelopen week is Bouman Anthuriums gestart met het constant aanvoeren van de nieuwe snijanthurium Marea. Deze tulpvormige snijanthurium is veredeld en vermeerderd door Anthura. De bloem heeft een groene basiskleur en verkleurt meer en meer roze gedurende het vaasleven. Deze vintage kleurstelling past.....