Teelt


Moleculair ‘samoeraizwaard’ controleert plantengroei

Terwijl de groene natuur om ons heen een groeispurt inzet onthullen onderzoekers van Wageningen University & Research en AMOLF de geheimen van een bijzonder eiwit dat deze plantengroei in goede banen leidt. De onderzoekers kwamen er met behulp van een slim simulatieprogramma achter hoe dit eiwit genaamd.....

Hitteplan voor tuin, terras en kas

Het is bloedheet en voorlopig komt er nog geen regen. Voor mensen en dieren zijn allerlei hitteplannen uit de kast gehaald. Maar hoe overleven je planten dit extreme weer? 247Green geeft een aantal tips & tricks waarmee je je tuin, terras en kas zonder kleerscheuren door deze hete periode loodst.

Hoe voedselwebben siergewassen beschermen

Kasexperimenten waarin de wisselwerking van verschillende soorten biologische bestrijders met voedselbronnen worden onderzocht, zijn belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe bestrijdingsmethoden.Zulke experimenten zijn tegelijkertijd goede tests voor ecologische theorieën. Dat stelt onderzoekster Karen.....

Bladvlekkenziekte in aronskelkfamilie gerichter opsporen en bestrijden

Aan de hand van genetisch onderzoek en infectietesten kan voortaan bepaald worden welke bacteriën die gebruikelijk benoemd worden als Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae (Xad), effectief ziekteverwekkend zijn bij de araceeën.Bij de strijd tegen de verspreiding van deze ziekte kunnen Europese.....

Jan Veltmans, Vice-voorzitter LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten

Update dossier Invasieve exoten en Xylella

Enkele hoofdthema’s, los van de dagelijkse praktijk zoals het middelenpakket dat door CEMP (coördinator effectief middelen pakket) Peter van ’t Westeinde op een zeer daadkrachtige manier en met resultaat wordt vormgegeven, geeft Jan Veltmans weer in het dossier Invasieve exoten en Xylella."Met invasieve.....

Stappenplan essentieel bij succesvol 'Weerbaar Telen'

Tijdens de derde bijeenkomst over IPM en Weerbaar Telen die LTO Glaskracht op 7 juni in Zwolle organiseerde, bleek weer dat een gedegen stappenplan nodig is om succesvol te zijn.Natasja Poot (Eurofins) gaf aan hoe belangrijk een goede bodemstructuur is voor de bodemweerbaarheid. Vochthoudend vermogen, een.....

Glastuinbouw welkom met brede toelating Nocturn sierteelt

Trips vormt in veel bloemisterijgewassen een steeds groter probleem. Door de hogere temperaturen de komende periode is de verwachting dat deze problematiek nog groter wordt en de balans met biologische bestrijding uit de hand loopt.Met veel inspanning van toelatingshouder Sumitomo en distributeur Nufarm is.....

Energiebesparing in potplanten door matverwarming

In een door Kas als Energiebron gefinancierd onderzoek bij Elstgeest potplanten, heeft Wageningen University & Research het effect van matverwarming op het kasklimaat en de gewasgroei gemeten.Elektrische matverwarming op teelttafels brengt warmte dichter bij de plant dan buisverwarming. Daarom zou.....

Duurzame beheersstrategie kasluchtschimmels

Wageningen University & Research Glastuinbouw heeft binnen het project Duurzame teeltstrategie een brede kennisinventarisatie uitgevoerd om een geïntegreerde systeemaanpak voor beheersing van kasluchtschimmels te ontwikkelen.Dit project is gefinancierd door het voormalige Productschap Tuinbouw en.....

Bollenacademie presenteert Lelieboek

Hans Kleijwegt van Van den Bos Flowerbulbs ontving tijdens de Dutch Lily Days uit handen van André Hoogendijk het eerste exemplaar van De teelt van lelies. Het boek is een uitgave van de Bollenacademie om de kennis op het gebied van de lelieteelt vast te leggen en beschikbaar te maken.André Hoogendijk,.....

Rassenbulletin bladrammenas en gele Mosterd (stoppelgewassen)

Bladrammenas en gele mosterd worden veel gebruikt als groenbemester op akkerbouw-bedrijven waar suikerbieten een belangrijke plaats in het bouwplan innemen. De gewassen leveren een bijdrage aan het organische stofgehalte en leggen stikstof vast voor het volggewas. Bij de keuze tussen bladrammenas en gele.....

"Warmtebeeldcamera is een goed hulpmiddel"

Voor het monitoringsproject van Kas Als Energiebron zijn in verschillende glastuinbouwprojecten metingen gedaan met warmtebeeldcamera’s om de temperaturen van planten of afzonderlijke plantonderdelen te bepalen. Met een warmtebeeldcamera kunnen de verschillen tussen plant en lucht temperatuur inzichtelijk.....

Minder volveldsbehandelingen dankzij scouten lelies

Bij de teelt van lelies is vooral luis en sinds kort ook trips een probleem. Drie keer per week scouten kan goede resultaten opleveren. Zo hoefde in een proef acht weken lang geen volveldsbehandelingen te worden uitgevoerd. In toenemende mate zijn ook leliebroeiers frequent aan het scouten.De werkwijze en.....

Substraatkeuze beïnvloedt compactheid ranonkel

Het gebruik van remstoffen komt in de tuinbouw steeds verder onder druk te staan. Het is daarom belangrijk om naar andere teeltmethoden te zoeken om in de toekomst aan de eisen die de markt stelt te voldoen. Schoneveld Breeding doet regelmatig proeven om haar klanten in de praktijk met ervaringen uit eigen.....