Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland:

"Trots op koppositie sector in de energietransitie"

"Ik zou restwarmte graag tiendehands verkopen", vertelde gedeputeerde Han Weber tijdens het Jaarevent van de Greenport, waarmee hij de ambities van de provincie om duurzamer om te gaan met energie wilde illustreren. Een interview met de voorzitter van de Stuurgroep Energieakkoord van de Greenport.Han Weber is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, met in zijn portefeuille onder meer Energie, Natuur en recreatie en Integraal Ruimtelijk. Daarnaast is hij voorzitter van het Energieakkoord van de Greenport, dat oktober 2017 werd ondertekend. Hij is een van de koplopers op het gebied van energietransitie. Sterker, hij is op dat gebied de belangrijkste influencer in de provincie, zo bleek uit het rapport 'Mapping the energy innovation ecosystem of Zuid-Holland'.

Welke ambitie heeft de provincie op het gebied van de energietransitie?
"In 2016 hebben we de energieagenda Watt Anders opgesteld. Dit is de Zuid-Hollandse invulling van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. We zetten in op hergebruik van warmte, het mogelijk maken van windenergie, geothermie, aardgasloze woningen, lokale initiatieven en innovaties rondom waterstof. Dat doen we samen met partners.

Onze aanpak heeft nu al zichtbaar resultaat. Zo is de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving en tuinbouw gedaald met circa 25%. In 2017 is het Warmteparticipatiefonds opgericht waarin € 90 miljoen beschikbaar is gesteld voor investeringen in een warmtetransportnet. Ook is er € 35 miljoen vrijgemaakt voor energie-innovaties in het nieuwe fonds ENERGIIQ."

U bent de voorzitter van de Stuurgroep Energieakkoord van de Greenport. Wat is het doel van dat akkoord?
"Met het Energieakkoord maakt de Greenport de ambities concreet om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen, verduurzaming en energieverbruik. In het Energieakkoord staan onder meer concrete projecten op het gebied van duurzame energie. Met het akkoord worden projecten zoals de toekomstige geothermieboringen in Westland en de aansluitingen van de glastuinbouwcomplexen in het Oostland op de warmterotonde beter ondersteund en kunnen nieuwe initiatieven beter en sneller tot ontwikkeling worden gebracht.

Hoe hangt het Energieakkoord samen met de provinciale agenda?

"Aan het akkoord dragen meerdere partijen financieel bij. De provincie Zuid-Holland neemt de helft van de kosten voor haar rekening, de gemeentelijke overheden, het tuinbouwbedrijfsleven en het overig bedrijfsleven in de Greenport en de energietransitie nemen de andere helft voor hun rekening. Het Energieakkoord is namelijk een concrete invulling van de provinciale energieagenda. En ik ben trots dat de sector het lef heeft een koppositie in de energietransitie te nemen."

Het zijn niet alleen 'traditionele' tuinbouwpartijen die het Energieakkoord hebben ondertekend.

"Nee, inderdaad. De ondertekenaars zijn partijen van zowel 'binnen' de traditionele tuinbouwketen als daarbuiten. De energietransitie gaat namelijk over grenzen heen. Restwarmte is daar een voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld de samenwerking tussen de glastuinbouw en de bebouwde omgeving.

Een voorbeeld daarvan is bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Daar worden drie windturbines gebouwd. Dankzij de samenwerking met Energiecoöperatie De Groene Stroom is het voor omwonenden mogelijk hierin te participeren. Bovendien kan Engie duurzame warmte- en koude-oplossingen aanbieden aan de bedrijven die zich gaan vestigen. Ook hier toont de sector zich innovatief: de omgeving betrekken zorgt voor draagvlak."

Bron: Greenport West-Holland

Publicatiedatum: 12-7-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

13-7-2018 Inhoud portemonnee agrarische huishoudens krimpt voor vierde jaar op rij
11-7-2018 "We zijn een vonk die een vuurtje bij ondernemers aanwakkert"
10-7-2018 Omzet FloraHolland over eerste helft 2018 vrijwel gelijk aan vorig jaar
10-7-2018 Aftrekpercentage EIA in 2019 naar 45 procent
9-7-2018 HAS Hogeschool en de LLTB starten nieuw lectoraat Bodem
6-7-2018 Collectieve waterzuivering Nieuwe Waterweg richt ondernemersgroep op
4-7-2018 Hoe een bloemetje of een bak tomaten voor het personeel de werkgever duur kan komen te staan
2-7-2018 Zaltbommel zit met huisvesting grote groepen arbeidsmigranten
2-7-2018 "Afschaffing GMO-subsidies heeft de voorkeur"
2-7-2018 Japan omarmt Nederlands kassenmodel
2-7-2018 Kabinet neemt het op voor boer en tuinder
29-6-2018 KijK stelt advies vervolg financiering gewasoverstijgend onderzoek vast
29-6-2018 Minister bijgepraat over onderwijsvernieuwing Lentiz MBO Westland
29-6-2018 6% meer loon voor werknemers bloembollengroothandel
27-6-2018 Krapte op agrarische arbeidsmarkt sectorbreed
27-6-2018 Certificering nullozing mogelijk vanaf 1 juli 2018
27-6-2018 Activiteiten MPS-HCS per 1 juni overgedragen aan DLVge
26-6-2018 Glastuinbouw haalt onderwijs naar de kas
25-6-2018 Geen werkvergunning voor Kroaten meer nodig
25-6-2018 Agrarische en groene sector tekent voor nul ongevallen op het werk in 2020

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code