Mardenkro:

"Investering in AntiReflect geeft flinke meeropbrengst"

De eerste ervaringen van telers met AntiReflect zijn heel positief. Ze melden meeropbrengsten die enkele procenten boven de verwachting liggen. Dat kunnen ze inschatten omdat ze een behandelde kasafdeling hebben vergeleken met een onbehandelde. Terwijl Mardenkro een minimale stijging van de lichtinval met 2,5% garandeert, komen de telers uit op opbrengststijgingen tot 5%.


Schematische weergave vermindering lichtreflectie met AntiReflect

Als het hele kasdek gecoat is met AntiReflect is inschatting van de opbrengststijging natuurlijk heel lastig. Elk jaar is immers verschillend. Daarom heeft het internationaal gerenommeerde Lichtlab van Wageningen University & Research berekeningen gedaan onder gestandaardiseerde omstandigheden.

Het zonlicht dat op het kasdek valt, gaat voor het grootste deel door het glas heen. Dit is de transmissie. Een deel weerkaatst echter op het glas en gaat daardoor voor het gewas verloren. AntiReflect zorgt ervoor dat deze weerkaatsing flink vermindert. Daardoor stijgt de transmissie.

Lichtwinst
Eerst hebben de onderzoekers van het Lichtlab gemeten hoe groot de lichtwinst is. Met een zogenaamde Bol van Ulbricht hebben ze bepaald hoeveel loodrecht en diffuus invallende (hemisferische) licht door glasplaten valt, die met AntiReflect zijn behandeld. Dat vergeleken ze met onbehandeld glas. Hun conclusie: de lichtwinst bedraagt 3 tot 4%. Daarbij blijft het kleurenspectrum binnen het PAR-gebied (het licht dat de plant benut voor fotosynthese) gelijk. Voorwaarde is dat AntiReflect heel egaal is opgebracht. Aanvullende berekeningen met het Raypro-model laten zien dat de lichtwinst voor alle invalshoeken van het licht geldt. Bij een grotere hoek is de winst zelfs nog iets groter.

Licht omzetten in productie
Vervolgens is de belangrijke vraag wat het gewas kan doen met dat extra licht. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig de fotosynthese, ademhaling, verdeling van de assimilaten en gewasontwikkeling te simuleren. Dat hebben de onderzoekers gedaan met het gewasmodel Intkam voor drie groentegewassen en drie snijbloemen. Daarbij zijn de gebruikelijke teeltstrategieŽn van Nederlandse tuinders gehanteerd.

Tomaat blijkt onder AntiReflect een meeropbrengst van 3,2% te kunnen geven. Dit getal spoort met de eerste praktijkervaringen, die overigens nog een slagje hoger liggen. Bij paprika is de berekende meeropbrengst 2,9%, bij komkommer maar liefst 5,1%. De verschillen tussen de drie vruchtgroenten zijn te verklaren door de verdeling van de assimilaten. Qua fotosynthese ontlopen ze elkaar niets: ze doen het allemaal 3% beter onder AntiReflect, in vergelijking met een onbehandeld kasdek. Komkommer blijkt echter van de geproduceerde suikers een groter deel naar de vruchten te sturen. Vandaar de opvallende uitkomst.

Snijbloemen
Bij roos is de verwachte meeropbrengst 2,8%. Bij chrysant en gerbera is dat respectievelijk 2,6% en 3,4%. Deze snijbloemen staan bekend als licht minnende gewassen. Dat is de reden dat veel telers assimilatiebelichting gebruiken. De onderzoekers hebben daar rekening mee gehouden bij de berekeningen. De meeropbrengst is dus echt het gevolg van een betere inval van natuurlijk licht.
Bij chrysant oogst je de hele plant; daar is de verdeling van de extra geproduceerde assimilaten dus niet zo belangrijk. Bij gerbera en roos is dat wel zo. Gerbera blijkt de extra suikers evenredig te verdelen over blad en bloemstelen. Roos laat echter een opvallend beeld zien. Terwijl de toename in fotosynthese achterblijft bij de andere twee, stuurt roos de extra suikers juist speciaal naar de bloemen, zodat het winstcijfer in dezelfde orde van grootte ligt.

Kostenreductie
Behalve aan de opbrengstkant, kan AntiReflect ook aan de kostenkant winst opleveren. Met het kasklimaatmodel Kaspro berekenden de Wageningse onderzoekers of een paprikagewas minder energie kost bij een betere lichtinval. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Ten opzichte van een energiezuinige manier van telen (Het Nieuwe Telen) bleek AntiReflect in Nederland nog 0,8% energiebesparing extra op te leveren.


Slijtvastheid AntiReflect

Twee jaar winst
Uit duurtesten is inmiddels gebleken dat de lichtwinst door AntiReflect minimaal twee jaar op peil blijft. Ook dat heeft het Lichtlab van Wageningen University & Research bevestigd. Een investering in AntiReflect levert dus minstens twee jaar een hogere opbrengst en lagere energiekosten.

Voor meer informatie:
Mardenkro
www.redusystems.nl
info@mardenkro.com


Publicatiedatum: 12-7-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

13-7-2018 Kleine hoeveelheid zink essentieel voor vorming groeistof van de plant
11-7-2018 Gezocht: behaarde wantsen voor onderzoek
10-7-2018 Glastuinbouw kan verdere substantiŽle reductie CO2-emissie realiseren
9-7-2018 Nederlands-OekraÔense samenwerking sierteelt in kaart
6-7-2018 "Toepassing van Serenade in roos is maatwerk"
5-7-2018 Laat de werking van de ontsmetter regelmatig controleren
4-7-2018 Droogte: geen paniek, wel zuinig aan
4-7-2018 LED belichting: waar staan we nu?
4-7-2018 Demonstratie selectieve natriumverwijdering d.m.v. ionenwisselaars
4-7-2018 Werken aan duurzame en circulaire teeltsubstraten voor de glastuinbouw
3-7-2018 Mexico: Bescherming kwekersrechten moet beter
3-7-2018 Werking zuiveringsinstallatie met wateranalyse controleren
3-7-2018 Nieuwe registraties voor Rhizopon producten in BelgiŽ en Polen
3-7-2018 Stadium tulp is weer vroeger dan vorig jaar
3-7-2018 Leer telen op afstand
2-7-2018 CBS: 1000 hectare tulpen erbij in 2018
2-7-2018 Deel ervaringen met Bestrijdingsmiddelenatlas
28-6-2018 Twee miljard liter water Delfland binnengelaten tegen droogte
27-6-2018 40% glastuinbouwbedrijven voldeed op 1 april nog niet aan zuiveringsplicht
26-6-2018 Bloembollentelers Noord-Holland verminderen erfafspoeling met bijna 70%

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code