Judith van de Mortel lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’

HAS Hogeschool en de LLTB starten nieuw lectoraat Bodem

Judith van de Mortel is bij HAS Hogeschool gestart als lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. In het lectoraat wordt nauw samengewerkt tussen HAS Hogeschool en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). De provincie maakt het lectoraat mede mogelijk via een financiële bijdrage van 300.000 euro. Het is het eerste lectoraat met als standplaats de HAS-vestiging in Venlo en loopt tot 2022.Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en balans in ecosystemen. “De bodemkwaliteit is een belangrijk thema in veel van de huidige maatschappelijke discussies”, stelt Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. “Door aan dit thema te werken plaatsen we onszelf en onze studenten in een toekomstgericht perspectief, een perspectief dat wij mee vormgeven.”Onderzoekslijnen
Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen:
•    De plant inzetten om de bodem te verbeteren: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie als nieuwe bemestingsstrategie en het inzetten van nieuwe teelten/ mengteelten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.
•    De bodem inzetten om de plant te verbeteren: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie om plantweerbaarheid in gewassen te verhogen voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
•    Het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie in tolerantie van het gewas tegen verschillende bodemproblemen (verzuring, verzilting, vernatting, verdichting en/of watertekort, uitputting nutriënten, verlies bodemdiversiteit, afdichting, verontreiniging en overbemesting (eutrofiëring) onderzoeken.Financiële ondersteuning LLTB
De LLTB financiert gedurende de looptijd van het lectoraat een gedeelte van de begrote kosten van het lectoraat. Met en voor de leden werkt de LLTB aan het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Toegepast onderzoek door het lectoraat speelt daar een belangrijke rol in. In het studiejaar 2018-2019 gaat het lectoraat samen met de LLTB en agrarisch adviesbureau Arvalis projectmatig aan de slag met tweedejaars studenten van de opleiding Toegepaste Biologie in Venlo. Binnen het project voeren de studenten een verkenning uit naar de aanpak van de nutriëntenproblematiek in de Kabroekse Beek, nabij de gemeente Horst aan de Maas. Studenten willen hierbij inzicht verkrijgen in kansrijke maatregelen die de agrarische ondernemers kunnen nemen om aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen.Aandacht voor duurzaam bodembeheer
Vanuit de opgaven die er liggen op het gebied van natuur, water en milieu is het de provincie wat waard dat onderwijsinstellingen als de HAS in hun onderwijs aandacht besteden aan duurzaam bodembeheer. Door de financiële ondersteuning van het lectoraat stuurt de provincie ook aan op een brede kennisdeling op het gebied van duurzaam bodembeheer. Vanuit het lectoraat zal een kenniscentrum worden opgezet waar kennis wordt gebundeld en beschikbaar gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs. Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven.

Vertrouwen
Dick Pouwels: “Door een lectoraat te financieren, geeft het werkveld aan dat zij graag samen met de HAS wil werken aan nieuwe ontwikkelingen op voor de sector belangrijke terreinen. Daar spreekt vertrouwen uit en daar hechten we veel waarde aan.”

Uitdaging
Judith van de Mortel kijkt ernaar uit te starten als lector. “Ik wil met dit lectoraat de komende jaren meer bewustwording en bewustzijn creëren in de agrofoodketen. Dit leidt hopelijk tot gedragsverandering in het proces naar duurzaam bodembeheer. Het lectoraat heeft daarbij wel de hulp van boeren en tuinders nodig en tevens van de gehele keten rondom de agrarische sector, zodat er meer kennis ontstaat over het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Daarnaast wil ik als lector HAS Hogeschool op de kaart zetten als kennis- en expertisecentrum Bodem voor Zuid-Nederland.”

Voor meer informatie:
HAS Hogeschool

Publicatiedatum: 9-7-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

20-7-2018 Nieuwe partij sluit zich aan in campagne voor emissiebeperking
20-7-2018 Nieuwe partner voor World Horti Center
19-7-2018 "Nu blijkt dat het niet blijft bij alleen kijken"
18-7-2018 Jaap Breugem nieuwe senior manager Achmea Agro
18-7-2018 Overheid maakt miljoenen aan extra onderzoeksgelden vrij voor WUR
17-7-2018 Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit
16-7-2018 Openstelling najaarsronde SDE+
16-7-2018 Omzet Veiling Rhein-Maas in eerste helft 2018 met 1,9% gestegen
16-7-2018 Huisvesting van arbeidsmigranten: kwaliteit waarborgen belangrijk
16-7-2018 Bedrijven investeren bijna 3,4 miljard euro in groene technieken
13-7-2018 Inhoud portemonnee agrarische huishoudens krimpt voor vierde jaar op rij
12-7-2018 "Trots op koppositie sector in de energietransitie"
11-7-2018 "We zijn een vonk die een vuurtje bij ondernemers aanwakkert"
10-7-2018 Omzet FloraHolland over eerste helft 2018 vrijwel gelijk aan vorig jaar
10-7-2018 Aftrekpercentage EIA in 2019 naar 45 procent
6-7-2018 Collectieve waterzuivering Nieuwe Waterweg richt ondernemersgroep op
4-7-2018 Hoe een bloemetje of een bak tomaten voor het personeel de werkgever duur kan komen te staan
2-7-2018 Zaltbommel zit met huisvesting grote groepen arbeidsmigranten
2-7-2018 "Afschaffing GMO-subsidies heeft de voorkeur"
2-7-2018 Japan omarmt Nederlands kassenmodel

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code