Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Werking zuiveringsinstallatie met wateranalyse controleren

Door de wettelijke zuiveringsplicht per 1 januari 2018 moeten restwaterstromen door een BZG-goedgekeurde waterzuiveringsinstallatie met een zuiveringsrendement van 95% worden behandeld. Dat geldt voor drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater (indien voor het spoelen van het filter drainwater of bemest gietwater wordt gebruikt). Het gaat om lozing op het riool en op het oppervlaktewater.Waterkwaliteit
Om de lozingen te beperken, is het van belang om de waterstromen op het bedrijf in kaart te hebben en de juiste maatregelen te treffen. Want al het lozingswater dient individueel of collectief te worden gezuiverd.

Eurofins Agro en Groen Agro Control leveren een speciaal pakket om de waterkwaliteit te testen, zodat een teler een beeld krijgt van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen in het systeem. Op basis van de analyse van de watersamenstelling kan een teler vaststellen welke en hoeveel gewasbeschermingsmiddelen er worden gerecirculeerd. Er kunnen bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn die meegekomen zijn met bijvoorbeeld geÔmporteerd plantmateriaal, fust of gietwater. Middelen kunnen ook inwaaien via openstaande luchtramen of in regenwaterbassins, ophopen in grond en uiteindelijk in de drain terechtkomen. Tevens kunnen er lekkages zijn in het teeltsysteem waardoor gewasbeschermingsmiddelen op onvoorziene plaatsen terecht komen.

ZuiveringsCheck
Met de ZuiveringsCheck is te onderzoeken of de zuiveringsinstallatie goed werk aflevert. Momenteel zijn er ongeveer 700 componenten aan te tonen. Dit onderzoek kan residuen van gewasbeschermingsmiddelen in heel lage dosis (0.01 Ķg/l) vaststellen.

ďWe zien dat steeds meer klanten de ZuiveringsCheck laten uitvoerenĒ, zegt Jan Hardeman, accountmanager Horticulture van Eurofins Agro. ďBijvoorbeeld van het oppervlaktewater rondom het bedrijf in relatie tot de drain. Dit om aan te tonen dat eventueel residu niet van hun bedrijf afkomstig is.Ē

Monitoring van effectiviteit

Groen Agro Control kan ook de monitoring van de effectieve werking van (collectieve) zuiveringsinstallaties verzorgen. In de BZG-beoordeling zijn goedgekeurde zuiveringsinstallaties op 11 werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen getoetst. Aanvullende analyses op overige gewasbeschermingsmiddelen, remstoffen, hormonen en microbiologie zijn soms nodig. Zeker bij hergebruik van het water is de kwaliteit na zuivering van groot belang. Belangrijke parameters daarin zijn dan:
  • NutriŽnten en spoorelementen, EC, pH (eventueel zware metalen);
  • Gewasbeschermingsmiddelen screening in water op meer dan 650 werkzame stoffen;
  • Microbiologisch onderzoek vuil drain via DNA-methode en kiemgetallen voor schoon water;
  • Aanvullende bepaling op remstoffen, hormonen en herbiciden;
  • Totaal Organisch Koolstof (TOC in mg C/L) als maat voor organisch materiaal;
  • Indien nodig de UV-transmissie.
bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum: 3-7-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

20-7-2018 Telers mediwiet in de wachtrij voor licentie
18-7-2018 "Inline-druppelsysteem ideale beregening tijdens warm en droog weer"
17-7-2018 Onderzoek verkent interconnectie geur en kleur in roos genoom
16-7-2018 Onderzoeksvoorstel voor aanpak fusarium ingediend
13-7-2018 Kleine hoeveelheid zink essentieel voor vorming groeistof van de plant
12-7-2018 "Investering in AntiReflect geeft flinke meeropbrengst"
11-7-2018 Gezocht: behaarde wantsen voor onderzoek
10-7-2018 Glastuinbouw kan verdere substantiŽle reductie CO2-emissie realiseren
9-7-2018 Nederlands-OekraÔense samenwerking sierteelt in kaart
6-7-2018 "Toepassing van Serenade in roos is maatwerk"
5-7-2018 Laat de werking van de ontsmetter regelmatig controleren
4-7-2018 Droogte: geen paniek, wel zuinig aan
4-7-2018 LED belichting: waar staan we nu?
4-7-2018 Demonstratie selectieve natriumverwijdering d.m.v. ionenwisselaars
4-7-2018 Werken aan duurzame en circulaire teeltsubstraten voor de glastuinbouw
3-7-2018 Mexico: Bescherming kwekersrechten moet beter
3-7-2018 Nieuwe registraties voor Rhizopon producten in BelgiŽ en Polen
3-7-2018 Stadium tulp is weer vroeger dan vorig jaar
3-7-2018 Leer telen op afstand
2-7-2018 CBS: 1000 hectare tulpen erbij in 2018

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code