Heffing daalt naar 350 euro per hectare

KijK stelt advies vervolg financiering gewasoverstijgend onderzoek vast

De ondernemersgroep Kennis in je Kas (KijK) heeft woensdagavond 27 juni het advies vastgesteld over de voortzetting en financiering van de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Gestemd is over de wijze van financiering, de hoogte van het bedrag per hectare, de inhoud van de programma’s en de toekomstige aansturing.

Het advies, waaraan de ondernemersgroep KijK de afgelopen twee maanden heeft gewerkt, gaat nu naar de besturen van LTO Glaskracht Nederland en de afzetorganisaties. Besluitvorming binnen de groep was naar meerderheid via areaal gewogen stemrecht.

Het advies luidt als volgt:
  • De afbakening voor de innovatieprogramma’s en de heffing betreft de gespecialiseerde glastuinbouw (8667 ha), inclusief aardbeien onder glas, maar exclusief fruit en bomen onder glas, deels broeierij en buitenbloemen. De heffing geldt voor bedrijven boven een half hectare.
  • De voorgestelde inhoudelijke hoofdlijnen van de drie programma’s zijn ondersteund.
  • De inning vindt plaats via een Verbindend Verklaring (VV) via de Brancheorganisaties Groenten&Fruit en Sierteelt. Dit om te zorgen dat iedereen meebetaalt (geen free riders is de wens van de groep).
  • De hoogte voor het te heffen bedrag is € 350 per hectare. In het verleden werd het drievoudige per hectare geheven.
  • De toekomstige aansturing van de drie programma’s is als volgt:
  1. Alle besturen (de nieuw te formeren Programmaraad en de drie ondernemersgroepen Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid) worden samengesteld uit betrokken, actieve ondernemers, met een rooster van benoemen/aftreden dat balans tussen continuďteit en vernieuwing geeft.
  2. De Programmaraad beslist bij gewogen meerderheid naar areaal. Ondernemersgroepen besluiten bij gewone meerderheid.
  • Deze werkwijze geldt voor de periode 2019-2022 met een evaluatie in 2021.
“In duidelijk en open overleg met de ondernemers is een goed resultaat bereikt waar we erg tevreden over zijn. Het is van groot belang om te blijven innoveren in gewasoverstijgend onderzoek om de concurrentiepositie te behouden”, aldus voorzitter Sjaak van der Tak en directeur Ruud Paauwe van LTO Glaskracht Nederland.

Vervolgstappen
Na instemming met het advies door de besturen wordt via de Brancheorganisaties Groenten&Fruit en Sierteelt de aanvraag voor Verbindend Verklaring bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid ingediend. Parallel daaraan wordt gewerkt aan het voorbereiden van de hernieuwde aansturing en uitvoering. In het najaar komt de ondernemersgroep KijK weer bijeen om de voortgang te bespreken.

Aan de ondernemersgroep nemen vertegenwoordigers vanuit groente en sierteelt afzetverenigingen deel.

Bron: LTO Glaskracht Nederland

Publicatiedatum: 29-6-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

20-7-2018 Nieuwe partij sluit zich aan in campagne voor emissiebeperking
20-7-2018 Nieuwe partner voor World Horti Center
19-7-2018 "Nu blijkt dat het niet blijft bij alleen kijken"
18-7-2018 Jaap Breugem nieuwe senior manager Achmea Agro
18-7-2018 Overheid maakt miljoenen aan extra onderzoeksgelden vrij voor WUR
17-7-2018 Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit
16-7-2018 Openstelling najaarsronde SDE+
16-7-2018 Omzet Veiling Rhein-Maas in eerste helft 2018 met 1,9% gestegen
16-7-2018 Huisvesting van arbeidsmigranten: kwaliteit waarborgen belangrijk
16-7-2018 Bedrijven investeren bijna 3,4 miljard euro in groene technieken
13-7-2018 Inhoud portemonnee agrarische huishoudens krimpt voor vierde jaar op rij
12-7-2018 "Trots op koppositie sector in de energietransitie"
11-7-2018 "We zijn een vonk die een vuurtje bij ondernemers aanwakkert"
10-7-2018 Omzet FloraHolland over eerste helft 2018 vrijwel gelijk aan vorig jaar
10-7-2018 Aftrekpercentage EIA in 2019 naar 45 procent
9-7-2018 HAS Hogeschool en de LLTB starten nieuw lectoraat Bodem
6-7-2018 Collectieve waterzuivering Nieuwe Waterweg richt ondernemersgroep op
4-7-2018 Hoe een bloemetje of een bak tomaten voor het personeel de werkgever duur kan komen te staan
2-7-2018 Zaltbommel zit met huisvesting grote groepen arbeidsmigranten
2-7-2018 "Afschaffing GMO-subsidies heeft de voorkeur"

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code