Benefits of Nature wil breder draagvlak voor verduurzaming

Tijdens het Member Event van Benefits of Nature heeft de stichting drie van de vijf gewenste bestuursleden voorgesteld, die de stichting naar een hoger plan moeten gaan tillen. Tevens werd het manifest besproken waarin doelstellingen voor het verduurzamen van de keten worden uitgewerkt. Het event werd gehouden in het Groene Paviljoen van het Bomencentrum in Baarn.Het doel van Benefits of Nature is het bundelen van de krachten om de sierteeltsector te verduurzamen. De leden spraken uit dat zij graag vertegenwoordigers in het bestuur zien uit diverse disciplines binnen de sierteeltsector, zodat de stichting de juiste dynamiek en een breed draagvlak krijgt. Van het nieuwe bestuur wordt verwacht dat zij de stichting verder professionaliseren.


Daarnaast werd het manifest besproken waarmee de stichting en haar bestuur de komende jaren willen gaan werken. Daarin wordt de visie geformuleerd voor vergaande verduurzaming van de hele keten in de sierteeltsector. Hiervoor is het van fundamenteel belang dat er standaardisatie komt van de metingen van de zogenaamde levenscyclusanalyse, zowel binnen als buiten de tuinbouwsector. Daarmee creëer je een helder en eerlijk speelveld voor alle ondernemers die verduurzaming nastreven. Benefits of Nature is, samen met het bedrijf EcoChain waarmee wordt samengewerkt, één van de pioniers op dit gebied.Het Member Event bood verder inspiratie in de vorm van presentaties van goede doelen als Trees For All en 2Mothers en kennisdeling van Fachjan over aardwarmteprojecten en EcoChain over het meten de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in de kas. Daarnaast was veel tijd ingepland voor het netwerken in het prachtige organische pand in Baarn, waardoor tijdens de middag een positieve dynamiek ontstond onder de ondernemers.


Benefits of Nature
Klappolder 130
2665 LP Bleiswijk
Postbus 158
T +31 (0)6 48512804
info@benefitsofnature.eu
www.benefitsofnature.eu

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018