Rotterdam en Rheden testen ondergrondse waterbuffers

Afgelopen woensdag is op het Spartaplein in Rotterdam een Cruyff Court met ondergrondse waterbuffer geopend. Dit ging gepaard met een groot buurtfeest, waarbij ook aandacht was voor het belang van de waterbuffer. Steeds meer steden kampen met de vraag: hoe gaan we om met hoosbuien en droogte? Een breed consortium van waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten zoekt binnen TKI Watertechnologie de oplossing in de Urban Waterbuffer. Dit concept heeft tot doel regenwater in de stad langer vast te houden in de bodem, om zo wateroverlast te voorkomen en bij droogte extra water beschikbaar te hebben. Op 19 april 2018 werd in Rheden de eerste Urban Waterbuffer geopend.


Foto: Arie Kievit

Unieke toepassing met veel voordelen
Op het Spartaplein in Rotterdam is een ondergrondse waterbuffer gemaakt, waar regenwater wordt opgevangen en in de grond wordt opgeslagen om later te gebruiken. De waterberging onder het Cruyff Court kan circa 30 millimeter neerslag vanaf ongeveer 4 hectare straten, daken en pleinen opvangen. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast op straat verminderd. Een compact plantenvak bestaande uit een natuurlijk zandfilter met riet en zegge zorgt vervolgens voor de zuivering van het verzamelde regenwater. Daarna wordt het gezuiverde water op 20 meter diepte in een zandlaag opgeslagen via een waterput. Dit water wordt later weer opgepompt en gebruikt voor het besproeien van de grasmat van het Sparta-stadion en voor verkoeling via het plantenvak en een speelvoorziening met water op het plein. Zo ontstaat een volledig circulair systeem, waarbij de wijkbewoners droge voeten houden en regenwater duurzaam gebruikt wordt. Met actieve communicatie wordt daarnaast gewerkt aan vergroting van het waterbewustzijn in de wijk. Bert de Doelder, ingenieur en adviseur waterprojecten van Gemeente Rotterdam ziet meer mogelijkheden voor het concept. “Inmiddels hebben we vergevorderde plannen voor zeker twee en mogelijk vier andere locaties waar we hemelwater in de diepe ondergrond willen infiltreren”, laat hij weten.

Rheden ging Rotterdam voor
De eerste Urban Waterbuffer werd in april 2018 geopend aan de rand van de Veluwe in Rheden. Bij hoosbuien stromen grote hoeveelheden water van de helling van de Veluwezoom naar de lager gelegen wegen en Hotel de Roskam. Hierdoor is er geregeld sprake van wateroverlast op straat. Met de Urban Waterbuffer wordt het water verzameld, op verschillende manieren ontdaan van blad en zand en vervolgens op 10 meter diepte geďnfiltreerd via vooralsnog 3 waterputten. Zo wordt met een minimaal ruimtebeslag het regenwater snel afgevoerd en het grondwater aangevuld. Roel Moed, Beleidsmedewerker Ruimte bij de Gemeente Rheden: “Het is interessant om te zien hoe de verschillende soorten voorzuivering zich gedragen om zo in de toekomst het passende onderhoud daarbij te kunnen kiezen. Er zijn inmiddels enkele flinke buien gevallen en er is al een redelijke indruk van de capaciteit van de voorzieningen verkregen. Het komende jaar testen we de huidige drie putten nog verder. Daarna zullen er in Rheden waarschijnlijk nog enkele putten worden bijgeplaatst om echt voldoende water af te voeren.

Dit project wordt uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute, Wareco, Field Factors, Codema B-E De Lier, Evides Waterbedrijf, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, gemeente Rheden, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Stowa en Stichting Rioned. Deze activiteit is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voor meer informatie:
Codema Systems Group
Patricia van der Hoeven
T: +31010-5212755
E: marcom@codemasystemsgroup.com
www.codemasystemsgroup.com

Publicatiedatum: 22-6-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

20-7-2018 Waarborgen van de waterkwaliteit in het bassin met UV
20-7-2018 Drainwater ontzouten zonder nabehandeling
20-7-2018 "Inzet WKK op biomassa en groengas in glastuinbouw vooral bij hoge belichtingsgraad en CO2-behoefte"
19-7-2018 Onderzoek toont aan: actief kool inzetbaar voor waterzuivering glastuinbouw
18-7-2018 CRISPR/Cas9 richt grotere genetische schade aan dan gedacht
16-7-2018 Wageningen Universiteit voor één dag arena voor agrarische legorobots
13-7-2018 Brits bedrijf opent eerste operationele fabriek voor cryogene energie-opslag
13-7-2018 “Uiteindelijk doet het water zelf het harde werk”
10-7-2018 Nobels introduceert nieuwe rooimachine
6-7-2018 "Goalie biedt telers oplossing voor waterlozing"
5-7-2018 “Grondwaterput inzetten bij natuurbranden”
4-7-2018 Slimme doseerpomp brengt middelenvoorraad in kaart
2-7-2018 Lucht hygiëne in weefselkweek kan beter
29-6-2018 Realisatie CO2 neutrale treinterminal langs de A12
29-6-2018 NEN richt nationale normcommissie ‘Drones’ op
28-6-2018 Houtpellets en laagwaardige biomassa meer in beeld
25-6-2018 "Op afstand sleutelen aan branders"
21-6-2018 Watermonitoring met onderwaterdrones en droneboot
20-6-2018 Noord-Korea klopt aan bij WUR
19-6-2018 GreenTech 2018 in foto's

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code