Afstand bestuurbare miniatuurboot al actief in glastuinbouwgebieden

Watermonitoring met onderwaterdrones en droneboot

Voor de monitoring van waterkwaliteit en ecologie gaat het Hoogheemraadschap van Delfland onderwaterdrones inzetten om metingen te verrichten. Deze kleine onderzeeërs zijn handzame en op afstand bestuurbare drones, die zich, zoals de naam al aangeeft, in en onder water kunnen verplaatsen.Een onderwaterdrone is van allerlei meetapparatuur te voorzien, bijvoorbeeld: gps voor vastlegging van de exacte locatie, een camera voor het filmen onder water en sensoren voor metingen. Zo is bijvoorbeeld onder water de kwaliteit van het water te meten, zoals het opgeloste zuurstofgehalte, de temperatuur en de EC. “Deze metingen kunnen aangeven of we met instroom van een andere waterbron in een watergang hebben te maken”, zegt Saskia Jouwersma, senior beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Delfland.

Proeven en metingen

In de watergang voor het World Horti Center heeft in begin maart een proef met een onderwaterdrone plaatsgevonden. Op het terrein van dit innovatiecentrum zijn diverse klimaatmaatregelen getroffen (gerealiseerd met het Europees subsidieproject Interreg Sponge2020), die tot doel hebben om bij intensieve regenval het hemelwater vertraagd naar de sloot af te voeren. De getroffen maatregelen zijn: doorlatende verharding op het parkeerterrein, infiltratievoorzieningen tussen de parkeervakken, wadi (infiltratiegebied) naast het onderwijsgebouw.

Tijdens de proefneming zijn deze voorzieningen onder water gezet, waaronder de wadi tussen het onderwijsgebouw en de sloot. Specialisten hebben samen met studenten gemeten hoe snel het water infiltreert. Als de infiltratievoorzieningen helemaal zijn verzadigd dan treedt de overloop in werking. De overloop komt uit op de sloot. In de sloot is met behulp van onderwaterdrones gemeten of de overloop in werking trad en of er verschil in waterkwaliteit was tussen het water in de sloot en het water uit de overloop. Na zes maanden zal in het najaar een tweede proef en metingen plaatsvinden om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Actief meten
In de glastuinbouwgebieden zet het Hoogheemraadschap van Delfland al actief een droneboot in. Met deze op afstand bestuurbare miniatuurboot is binnen een dag een totale polder in beeld te brengen met de metingen van zuurstof, temperatuur, EC en pH. De meetgegevens geven direct inzicht en de dataverwerking zorgt voor overzichtskaarten van een gebied. Hoge EC-pieken kunnen duiden op lozingen van bedrijfswater met meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen.

De verwachting is dat onderwaterdrones en droneboten in de toekomst steeds vaker zullen worden ingezet voor meting van de waterkwaliteit.

Voor meer informatie:
Glastuinbouw Waterproof

www.glastuinbouwwaterproof.nl
water@ltoglaskracht.nl

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018