Poeder Actief Kool bij collectieve waterzuivering

Actief kool heeft de mogelijkheid om microverontreinigingen zoals gewasbeschermingsmiddelen te binden en daarmee water te zuiveren. De toepassing van poeder actief kool (PAK) is vooral eenvoudig als toevoeging in een bestaand zuiveringssysteem met een filtratiestap, zoals bij afvalwaterzuiveringen en drinkwaterproductie. De dosering is vervolgens van belang om het gewenste effect te bereiken.Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het gebruik van PAK bij afvalwaterzuiveringen, is dit onderzoek uitgevoerd. De praktijkinstallatie is op laboratoriumschaal nagebouwd en vervolgens is het zuiveringsrendement bepaald bij verschillende doseringen PAK. Door de test op deze wijze uit te voeren, zijn de resultaten ook te gebruiken bij als basisinformatie voor aanvullende zuiveringsstappen bij andere afvalwaterzuiveringen. De maatschappelijke roep om schoner oppervlaktewater, ook in de grote rivieren, wordt steeds groter en waterschappen onderzoeken steeds meer methoden om het effluent schoner te krijgen. Dit onderzoek kan helpen om op termijn de laatste restjes water, die op een glastuinbouwbedrijf niet meer hergebruikt kunnen worden, op een verantwoorde manier centraal te verwerken.

Voor onderzoeken om beleidskeuzes richting te geven, zoals dit onderzoek naar de werking van poeder actief kool voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen, is geld nodig dat door de hele sector gezamenlijk is opgebracht. Kennis in je Kas (KijK) is van belang om sectorbreed onderzoeksgeld beschikbaar te krijgen om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van de glastuinbouw.

Het eindrapport is hier beschikbaar

bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018