LTO Glaskracht:

"Geen compensatie na bruinrot hard gelag voor rozentelers"

LTO Glaskracht Nederland is zeer teleurgesteld in de antwoorden van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op Kamervragen met betrekking tot financiële schadeloosstelling voor rozenbedrijven die door het quarantaine-organisme Ralstonia solanacearum zijn getroffen. “Dit is een hard gelag voor de rozentelers”, aldus LTO Glaskracht Nederland voorzitter Sjaak van der Tak. “Geen teler of adviseur had kunnen voorzien dat ralstonia kon optreden in roos.”

LTO: "De minister spreekt weliswaar haar begrip uit voor de situatie van de rozenkwekers, maar komt hen op geen enkele wijze tegemoet. Op basis van een Verordening van de Europese Commissie (702/2014) is compensatie in dergelijke gevallen mogelijk. Echter, elke lidstaat besluit zelf om in voorkomende gevallen getroffen bedrijven wel of niet te compenseren. Nederland kiest via de minister van LNV nu voor de lijn om getroffen bedrijven op geen enkele wijze tegemoet te komen."

Failliet
Voor enkele van de getroffen bedrijven heeft dit drama geresulteerd in bedrijfsbeëindiging. Het is voor LTO Glaskracht Nederland onverteerbaar dat in de kern gezonde bedrijven failliet gaan door een aantasting van een niet in Nederland voorkomend organisme en de nationale overheid daarbij niet compenseert. In dat kader brengt LTO Glaskracht Nederland het stelsel Groene Gewasbescherming actief bij de minister onder de aandacht.

Bron: LTO Glaskracht

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018