Introductie tijdens GreenTech

Nieuw data-analyseplatform versterkt kasautomatisering

Op 12 juni introduceert Hoogendoorn haar nieuwe online data-analyseplatform Hoogendoorn Analytics tijdens de GreenTech in de RAI Amsterdam. Met de exponentiële groei van gegevens die door sensoren worden gegenereerd, is intelligente data-analyse onmisbaar om efficiënt gebruik te maken van kasautomatisering en meer kostenefficiënte bedrijfsmodellen mogelijk te maken. Internet of Things, Big Data en Artificial Intelligence (AI) -technologie zijn de nieuwe 'superkrachten' in kasautomatisering waarmee prognoses en weloverwogen beslissingen kunnen worden gemaakt om groei te stimuleren.


 
Als onderdeel van het nieuwe klantenportaal biedt Hoogendoorn Analytics op elk moment en op elke locatie op elk apparaat veilige, directe toegang tot relevante groei data. Via het nieuwe Hoogendoorn data-analyseplatform hebben telers inzicht in hun realtime groeidata om zo te leren van het verleden en weloverwogen beslissingen te nemen om groei te stimuleren. Waardevolle data over bijvoorbeeld kasklimaat, energieverbruik en productie kunnen worden vergeleken over meerdere perioden en van meerdere locaties. Een belangrijk aspect is het gebruik van visualisaties en samenvattingen waarmee gebruikers hun data in één oogopslag kunnen bekijken. Bovendien kunnen gebruikers hun data gratis delen met hun teeltadviseur voor beter advies.

Hoogendoorn Analytics is gebaseerd op een abonnement en biedt meerdere modules om uit te kiezen die relevant zijn voor de behoeften van de teler.

Hoogendoorn Analytics modules
Een aantal van de Hoogendoorn Analytics modules wordt hieronder beschreven.

Thermoview
Grote temperatuurverschillen verhogen het risico op gewascondensatie. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om inzicht te hebben in de verticale temperatuurverschillen in de kas en de temperatuurverschillen tussen de plant en de omgeving. Thermoview meet realtime de temperatuur van de plant, de vruchten, de bloemen en de omgeving van de plant. Inzicht in deze temperatuurverschillen helpt om een homogeen klimaat te bereiken en voorkomt gewascondensatie.

Oogstprognose
Met de oogstprognose worden de verwachte opbrengsten berekend, waardoor telers systematischer kunnen groeien.

De meest precieze manier om de oogstprognose te bepalen, is via kunstmatige intelligentie. Resultaten tonen een nauwkeurigheid van meer dan 90%. Natuurlijk hangt dit percentage grotendeels af van de hoeveelheid beschikbare gegevens en de juistheid van deze gegevens. Om te beginnen met oogstprognose op basis van Artificial Intelligence is minimaal drie jaar (goede) data nodig om deze precisie te bereiken.

Niet genoeg gegevens beschikbaar vanaf het begin? Hoogendoorn biedt ook een oogstvoorspelling op basis van een plantenfysiologisch model. Op deze manier kunnen telers onmiddellijk beginnen met het opbouwen van de hoeveelheid beschikbare gegevens.

Klimaatmonitor

Hoe beter het kasklimaat, hoe beter de oogstopbrengsten en de kwaliteit. Met de klimaatmonitor weet u precies hoe de belangrijkste groeifactoren zich tot elkaar verhouden.

Voor de plant is het ideale groeiklimaat een combinatie van straling (PAR), temperatuur, RV en CO₂. Elk stralingsniveau vraagt om bepaalde waarden van de andere factoren. Deze factoren zorgen ervoor dat de plant in evenwicht blijft en zorgen zo voor een optimale productie en kwaliteit. Met de Klimaatmonitor controleert en bewaakt u de juiste combinatie van groeifactoren in de kas.

Maar dat is nog niet alles. De klimaatmonitor controleert non-stop het gerealiseerde kasklimaat en bepaalt of de groeifactoren te allen tijde in balans zijn. Dat betekent binnen de grenzen die u ingesteld heeft. Afwijkingen worden geregistreerd en duidelijk weergegeven, zodat u snel en eenvoudig inzicht krijgt in de kwaliteit van uw kasklimaat. Op deze manier weet u welke limieten worden overschreden en kunt u waar nodig aanpassingen aanbrengen in uw klimaatregeling. Met de Klimaatmonitor realiseert u een nog beter kasklimaat, wat resulteert in hogere gewasopbrengsten en kwaliteit.

RTR module
Met de straling-temperatuur-ratio-module stuurt u op de juiste licht-temperatuurbalans. Dit resulteert in een gebalanceerde plant en dus een geoptimaliseerde productie en mogelijke energiebesparingen.

U voert de ideale licht-temperatuur-balans in voor uw gewas. Dit wordt weergeven in Hoogendoorn Analytics. Met behulp van een spreidingsdiagram worden de behaalde licht-temperatuurbalansen weergegeven. U kunt meteen zien hoe goed of afwijkend uw klimaat was. U krijgt de punten te zien voor de gemiddelden van de laatste drie maanden en de gemiddelden van de laatste week. Met de RTR-module verkrijgt u een gebalanceerd gewas. Dit resulteert in een optimale productie en kwaliteit en minimaliseert het risico op plagen en ziekten.

Sense2Grow
Om de teelt nauwkeuriger te kunnen sturen, is het belangrijk om te weten wat de exacte situatie is op meerdere plekken in de kas. Hierdoor ontstaat behoefte aan meer metingen en monitoring. Dit kan eenvoudig worden gedaan met behulp van verplaatsbare draadloze sensoren. Hoogendoorn introduceert een speciaal platform voor draadloze sensoren. Alle denkbare draadloze sensoren kunnen op het platform worden aangesloten. De sensoren worden online uitgelezen en de gegevens worden automatisch naar het Sense2Grow-platform verzonden. Dit biedt u nieuwe inzichten met betrekking tot bedieningsopties.

Hoogendoorn staat op de GreenTech van 12 t/m 14 juni in hal 12 stand 502. Bekijk voor meer informatie over de GreenTech ook de website: www.greentech.nl

Voor meer informatie:
Hoogendoorn Growth Management
+31 (0) 10 460 80 80
info@hoogendoorn.nl
www.hoogendoorn.nl


Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018