Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Duidelijkheid aanpak NOx emissie-eisen WKK

Ureumboekhouding alternatief voor dure directe NOx emissiemeting

Met milieudiensten heeft LTO Glaskracht Nederland het afgelopen jaar een uitwerking gemaakt van de NOx emissie-eisen voor WKK. Voor deze emissies is in 2011 wetgeving ingevoerd die sinds 2017 extra eisen stelt door aanscherping van de normen. Bedrijven die externe CO2 gebruiken (OCAP of vloeibare CO2) hebben uitstel tot 2019 om aan de emissie eisen te voldoen.

Handhavers van de milieudiensten voeren het toezicht uit op de naleving. Het doel van het overleg door LTO Glaskracht met de milieudiensten was om een eenduidige uitleg op te stellen van de complexe wet- en regelgeving waarmee discussies tijdens de handhaving voorkomen worden. Ook streeft LTO Glaskracht hiermee na dat er door alle milieudiensten in Nederland een gelijke aanpak wordt gevolgd.

Voldoen aan emissie-eisen aantonen
De nadere uitwerking is hier vastgelegd en gepubliceerd op de website van DCMR. Er is ook een praktische checklist te vinden om snel wegwijs te worden in de stappen die ondernomen moeten worden. De uitwerking geldt als leidraad maar niet als verplichting. Het doel is dat ondernemers die deze aanpak volgen kunnen aantonen dat voldaan wordt aan de emissie-eisen waardoor geen problemen ontstaan bij de handhaving. Als de aanpak niet gevolgd is, moet de ondernemer alternatief bewijs aanleveren aan de milieudienst.

Directe meting van de NOx emissie is direct bewijs dat aan de emissie-eisen is voldaan. Als alternatief voor de dure directe NOx meting is een boekhouding van het ureumverbruik toegestaan. Als hulpstuk voor de ureumboekhouding is een spreadsheet opgesteld door Energy Matters. Ook dit spreadsheet is op de website van DCMR gepubliceerd.

Let erop dat sinds 19 december j.l. de NOx emissie-eisen in de wetgeving genoteerd worden bij een zuurstofgehalte van 15%. Hierdoor is de emissie eis voor WKK van 2,5 MWth of groter aangepast van 100 (3% zuurstof) naar 35 mg NOx/Nm3 (15% zuurstof). Effectief komen deze waarden volledig overeen, er is dus niets veranderd aan de wettelijke norm. In het informatiedocument zijn de nieuwe emissie-eisen per 19 december 2017 opgenomen.

Tot slot een paar praktische tips: Registreer/fotografeer en bewaar op 1 januari de volgende tellerstanden en gegevens:
  • Urenteller ureumpomp (doseeruren) en niveaustand (liter) ureumtank van de rookgasreiniger
  • Voorraad ureum (liter)
  • Meterstand bruto productiegeneratormeting van de WKK installatie
  • Stand motorurenteller WKK installatie
Bron: LTO Glaskracht

Publicatiedatum: 7-6-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

22-6-2018 Rotterdam en Rheden testen ondergrondse waterbuffers
21-6-2018 Watermonitoring met onderwaterdrones en droneboot
20-6-2018 Noord-Korea klopt aan bij WUR
19-6-2018 GreenTech 2018 in foto's
18-6-2018 Betere analyse DNA-informatie van polyploïde gewassen
15-6-2018 Na WKK nu tijd voor ZKK
15-6-2018 Geslaagde tweede productietest Trias Westland
14-6-2018 "Ontsmetter regelmatig controleren geen overbodige luxe"
13-6-2018 Wageningse onderzoekers ontrafelen geheimen van de roos
13-6-2018 "Het gebruik van robots in de tuinbouw is niet tegen te houden"
8-6-2018 Nieuw data-analyseplatform versterkt kasautomatisering
8-6-2018 “Automatisering is mooi, maar alleen als alles goed werkt”
7-6-2018 Zuiveringsplicht vraagt ook om goed onderhoud watertechnische installaties
7-6-2018 Autonoom monitoren van groei, plagen en ziekten in de kas
6-6-2018 Meer samenhang in geothermieprojecten kan €2 mld opleveren
6-6-2018 Video: "Er mag geen zwakke schakel in het water zitten"
6-6-2018 Betere benutting lichtfluctuaties
5-6-2018 "Minder schaduw en optimale isolatie"
5-6-2018 Waterstromen weerbaar maken
4-6-2018 Naturalis ontwikkelt slimme camera om insecten te tellen en te herkennen

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code