Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Duidelijkheid aanpak NOx emissie-eisen WKK

Ureumboekhouding alternatief voor dure directe NOx emissiemeting

Met milieudiensten heeft LTO Glaskracht Nederland het afgelopen jaar een uitwerking gemaakt van de NOx emissie-eisen voor WKK. Voor deze emissies is in 2011 wetgeving ingevoerd die sinds 2017 extra eisen stelt door aanscherping van de normen. Bedrijven die externe CO2 gebruiken (OCAP of vloeibare CO2) hebben uitstel tot 2019 om aan de emissie eisen te voldoen.

Handhavers van de milieudiensten voeren het toezicht uit op de naleving. Het doel van het overleg door LTO Glaskracht met de milieudiensten was om een eenduidige uitleg op te stellen van de complexe wet- en regelgeving waarmee discussies tijdens de handhaving voorkomen worden. Ook streeft LTO Glaskracht hiermee na dat er door alle milieudiensten in Nederland een gelijke aanpak wordt gevolgd.

Voldoen aan emissie-eisen aantonen
De nadere uitwerking is hier vastgelegd en gepubliceerd op de website van DCMR. Er is ook een praktische checklist te vinden om snel wegwijs te worden in de stappen die ondernomen moeten worden. De uitwerking geldt als leidraad maar niet als verplichting. Het doel is dat ondernemers die deze aanpak volgen kunnen aantonen dat voldaan wordt aan de emissie-eisen waardoor geen problemen ontstaan bij de handhaving. Als de aanpak niet gevolgd is, moet de ondernemer alternatief bewijs aanleveren aan de milieudienst.

Directe meting van de NOx emissie is direct bewijs dat aan de emissie-eisen is voldaan. Als alternatief voor de dure directe NOx meting is een boekhouding van het ureumverbruik toegestaan. Als hulpstuk voor de ureumboekhouding is een spreadsheet opgesteld door Energy Matters. Ook dit spreadsheet is op de website van DCMR gepubliceerd.

Let erop dat sinds 19 december j.l. de NOx emissie-eisen in de wetgeving genoteerd worden bij een zuurstofgehalte van 15%. Hierdoor is de emissie eis voor WKK van 2,5 MWth of groter aangepast van 100 (3% zuurstof) naar 35 mg NOx/Nm3 (15% zuurstof). Effectief komen deze waarden volledig overeen, er is dus niets veranderd aan de wettelijke norm. In het informatiedocument zijn de nieuwe emissie-eisen per 19 december 2017 opgenomen.

Tot slot een paar praktische tips: Registreer/fotografeer en bewaar op 1 januari de volgende tellerstanden en gegevens:
  • Urenteller ureumpomp (doseeruren) en niveaustand (liter) ureumtank van de rookgasreiniger
  • Voorraad ureum (liter)
  • Meterstand bruto productiegeneratormeting van de WKK installatie
  • Stand motorurenteller WKK installatie
Bron: LTO Glaskracht

Publicatiedatum: 7-6-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

15-8-2018 Robots verplaatsen 240 potten per uur
10-8-2018 Nanotechnologie maakt labanalyses in het veld mogelijk
8-8-2018 Zuurstofsensor voor optimalisatie watergeefstrategie
8-8-2018 Skimmiakweker Ronald van Eijk bij EenVandaag over ontzilting
20-7-2018 Waarborgen van de waterkwaliteit in het bassin met UV
20-7-2018 Drainwater ontzouten zonder nabehandeling
20-7-2018 "Inzet WKK op biomassa en groengas in glastuinbouw vooral bij hoge belichtingsgraad en CO2-behoefte"
19-7-2018 Onderzoek toont aan: actief kool inzetbaar voor waterzuivering glastuinbouw
18-7-2018 CRISPR/Cas9 richt grotere genetische schade aan dan gedacht
16-7-2018 Wageningen Universiteit voor één dag arena voor agrarische legorobots
13-7-2018 Brits bedrijf opent eerste operationele fabriek voor cryogene energie-opslag
13-7-2018 “Uiteindelijk doet het water zelf het harde werk”
10-7-2018 Nobels introduceert nieuwe rooimachine
6-7-2018 "Goalie biedt telers oplossing voor waterlozing"
5-7-2018 “Grondwaterput inzetten bij natuurbranden”
4-7-2018 Slimme doseerpomp brengt middelenvoorraad in kaart
2-7-2018 Lucht hygiëne in weefselkweek kan beter
29-6-2018 Realisatie CO2 neutrale treinterminal langs de A12
29-6-2018 NEN richt nationale normcommissie ‘Drones’ op
28-6-2018 Houtpellets en laagwaardige biomassa meer in beeld

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code