78% stemt vóór op laatste ALV

FloraHolland krijgt Ledenraad

Tholen - FloraHolland krijgt een Ledenraad. Een ruime meerderheid van 79 procent stemde voor invoering, ruim meer dan de 2/3 die nodig is voor een statutenwijziging. Hiermee komt, voor het eerst in de geschiedenis van de coöperatie, de ALV te vervallen en is de stem van het individuele lid ingeruild voor dat van een 40 hoofden tellende ledenvertegenwoordiging.In tegenstelling tot wat de duidelijke uitslag doet vermoeden, was de discussie voorafgaand aan de stemming pittig. De vraag is dan ook gecompliceerd, de uitkomt kan in de toekomst verregaande en onbekende gevolgen hebben.

Het voorstel voor instelling van een Ledenraad is afkomstig van directie en RvC. Afgelopen jaar zijn talloze sessies met leden georganiseerd, waarin een pilot-ledenraad en de directie over het voorstel praatten met de leden. Zodoende hebben zo'n 2200 leden, ongeveer de helft van de leden, daadwerkelijk en concreet input kunnen leveren. Ook werd met filmpjes en andere uitingen een soort campagne gevoerd voor de invoering.Deze leden, zo blijkt, zijn in grote meerderheid overtuigd. Volgens CEO Stephen van Schilfgaarde kan met een Ledenraad meer tempo gemaakt worden in de besluitvorming en biedt de structuur betere mogelijkheden signalen vanuit de leden op te pikken en de directie scherp te houden. Verschillende leden uit de pilot-Ledenraad beaamden deze voordelen en zien, juist in combinatie met de consultatiesessies, de bestuursstructuur versterken. Verder, zo werd naar voren gebracht, is objectief vast te stellen dat de gemiddelde ALV de laatste jaren mager bezet is en dat de gebruikelijke stemmingen Noord-Koreaanse uitslagen hebben.De belangrijkste argumenten uit het tegenkamp liggen echter ook voor de hand. Wat is er mis met de huidige Adviescommissies? Er is geen noodrem ingebouwd, is dat wel verstandig? Het is onomkeerbaar. De voorgestelde leden van de ledenraad zijn niet representatief voor de sector. De kandidaten van de Voordrachtscommissie zijn niet representatief voor de sector. Een Ledenraad verliest vroeg of laat het contact met de achterban, en kun je dat niet beredeneren, dan mag de geschiedenis en de ervaring van andere coöperaties dat bewijzen. Etc.

En nu?
Natuurlijk is de grote vraag nu wat de toekomst gaat brengen. Wordt de coöperatie slagvaardiger in de grote uitdagingen die er nu eenmaal zijn, of is dit 'het begin van het einde' en heeft men zich laten inpakken? Meer onderhuids dan uitgesproken lijkt er bij leden van de directie en pilot-Ledenraad een irritatie te zitten over het vermeend matig functioneren van de ALV en de huidige adviescommissies. Verschillende leden van de pilot-Ledenraad als ook voorzitter van de RvC Jack Goossens zijn een soort bekeerlingen: eerst was het niet nodig, nu wel. Heeft, met de blik van nu, het bijeenroepen van die extra ALV door actiegroep Behoud de Plantenklok wat dat betreft niet averechts gewerkt? We gaan het meemaken.

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018