Diffuus kasdek: maak het eens helder

Het effect van diffuus licht is in onderzoek bewezen. Diffuus glas is door producenten volop ontwikkeld en er zijn diverse producten te koop voor telers. De keuze voor het juiste glastype blijft voor een teler echter lastig door tal van onzekerheden waaronder het integrale effect van de lichttransmissie en de diffusiteit van diverse glastypen in een praktijkkas en het effect van het glas in de loop van het seizoen op zijn gewas. Vooral de aan het diffuus glas verbonden meeropbrengsten blijken voor telers een onzekere factor. Hierdoor zien wij dat meer (grote) telers geneigd zijn voor het “zekere/’het bekende” te kiezen, namelijk glas met een (zeer) lage diffusiteit of zelfs helder glas, soms wel voorzien van 2xAR om voor maximaal licht te gaan. In de praktijk heerst daarnaast ook nog het idee/gevoel dat toepassing van diffuus glas het energiegebruik verhoogt.Het doel van dit project is het verkrijgen en begrijpen van praktijkgegevens van verschillende gewassen en glastypes. Dit om inzicht te krijgen in:
  • De meerwaarde van diffuus glas op de productie afhankelijk van de diffusiteit.
  • Of er aanwijzingen zijn dat energiegebruik onder diffuus glas hoger is
  • Of er sprake is van een verhoogde koptemperatuur in de zomermaanden
Daarvoor wordt het project opgedeeld in een 5-tal werkpakketten:

Werkpakket 1: Inventarisatie. Bezoek en interview deelnemende bedrijven. Na deze inventarisatie zou een groep van 20 bedrijven die daadwerkelijk meedoen over moeten blijven. Ook wordt in overleg met de ondernemer de definitieve dataverzameling opgezet. Klimaatdata zal daar meestal een onderdeel van zijn, naast eventueel additionele metingen in de kas en van het glas.

Werkpakket 2: Opzetten dataverzameling. Betreft het meten van klimaatdata en de lichtsom in de kas bij de verschillende bedrijven, van een aantal bedrijven het meten van de diffusiteit en lichtdoorlatendheid van het glas. Voor een zuiver vergelijk tussen de diffuus en  “dezelfde” (de referentie) kas met helder glas, zullen berekeningen van de kas worden ingezet (waar nodig), om effecten van het glastype te scheiden van effecten van de lichttransmissie (kasinrichting e.d.).

Werkpakket 3:  Bepaling gewas performance. In dit werkpakket wordt de gewasperformance bepaald aan de hand van teelt- en gewasregistratiegegevens en wordt een zo goed mogelijk vergelijk gemaakt van een gesimuleerde referentiekas aangezien er verschillen zullen zijn in ras en plantdata. Met behulp van de resultaten uit wp2 wordt de lichtsom op het bedrijf in de te volgen kasafdelingen bepaald en gevolgd en gerelateerd aan de gewasperformance. Tot slot wordt een vuistregel opgesteld voor productie-effect in relatie tot de diffusiteit.

Werkpakket 4: Energy performance. Berekenen van het energieverbruik en deze relateren aan het glastype om te bepalen of diffuus glas wel of niet meer energie vraagt. Relateren van het energieverbruik aan dat van de (gesimuleerde) referentiekas. Analyseren van eventuele verschillen in energiegebruik aan jaargetijde, klimaatomstandigheden of eventuele andere factoren.

Werkpakket 5: Communicatie & Rapportage. Naast ‘reguliere communicatie’ wordt er een brede diffuus licht middag georganiseerd.

Als doelgewassen worden tomaat, komkommer, paprika, chrysant, alstroemeria  en – mits er voldoende telers deelnemen - ook roos en aardbei meegenomen.


Bron: Kas als Energiebron

Publicatiedatum: 7-6-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

14-6-2018 Partners gezocht voor onderzoek eenrichtingsverkeer hyacinten
14-6-2018 Toevoegen klei aan potgrond laat planten niet compacter groeien
7-6-2018 Eerste resultaten project 'Microbieel gezond water' bekend
7-6-2018 Polygala myrtifolia onder een vergrootglas
7-6-2018 Internationaal gezelschap ingewijd in plantaardige genetische bronnen
6-6-2018 "Net als mensen hebben planten gezonde voeding nodig"
5-6-2018 Wat doet elektrische straling met een plant?
4-6-2018 Nieuwe restrictiezinnen en attenderingszinnen
4-6-2018 Onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen: "Gezondheid moet prioriteit hebben"
1-6-2018 Online platform maakt leren op afstand mogelijk
1-6-2018 Zesde teelt De Perfecte Chrysant: koeling en verneveling
31-5-2018 Marktpositie netleverende WKK verbetert op korte en middellange termijn, onzekerheid na 2024
31-5-2018 Kansen in de wietteelt
30-5-2018 "Kwekers kiezen vaker voor Het Nieuwe Telen via LBK’s en slurven"
30-5-2018 Kennisbijeenkomst geïntegreerde gewasbescherming in Poinsettia
29-5-2018 Betere planten met minder gas
28-5-2018 "In één keer PlanetProof-gecertificeerd"
28-5-2018 Eendenkroos beloftevol voor de valorisatie van effluenten
28-5-2018 15 nieuwe projecten voor Kas als Energiebron
25-5-2018 Belgische en Nederlands vis zoekt samenwerking met teler

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code