Nieuwe restrictiezinnen en attenderingszinnen

Het Ctgb heeft nieuwe lijsten opgesteld met eenduidige restrictie- en attenderingszinnen. Restrictiezinnen geven voorwaarden of condities aan waarbinnen een middel veilig kan worden gebruikt. Hierop wordt gecontroleerd. Attenderingszinnen wijzen op een mogelijk risico bij een bepaald gebruik. Er blijkt geen risico uit de beoordeling, maar het middel kan bij verkeerd gebruik bijvoorbeeld andere gewassen beschadigen of het water verontreinigen.

Onder de toepassingsvoorwaarden van veel middelen staan restrictiezinnen die aanvullende voorschriften bevatten vanwege de risicos. De set met restrictiezinnen dijde de afgelopen jaren steeds verder uit tot een totaal van 143 zinnen. Voor verschillende middelen waren sommige zinnen niet consistent geformuleerd, beoogden ze in meer of mindere mate hetzelfde of waren ze niet meer valide door veranderende regelgeving.

Op verzoek van het Ctgb bekeken de NVWA en de Unie van Waterschappen de bestaande restrictiezinnen op handhaafbaarheid en naleefbaarheid. Hieruit bleek dat het merendeel van de zinnen matig of slecht is na te leven en te handhaven. Er zijn nieuwe lijsten opgesteld met eenduidiger zinnen, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen restrictiezinnen en attenderingszinnen die wijzen op een mogelijk risico bij een bepaald gebruik.

Bron: Ctgb

Publicatiedatum: 4-6-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

14-6-2018 Partners gezocht voor onderzoek eenrichtingsverkeer hyacinten
14-6-2018 Toevoegen klei aan potgrond laat planten niet compacter groeien
7-6-2018 Eerste resultaten project 'Microbieel gezond water' bekend
7-6-2018 Polygala myrtifolia onder een vergrootglas
7-6-2018 Internationaal gezelschap ingewijd in plantaardige genetische bronnen
7-6-2018 Diffuus kasdek: maak het eens helder
6-6-2018 "Net als mensen hebben planten gezonde voeding nodig"
5-6-2018 Wat doet elektrische straling met een plant?
4-6-2018 Onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen: "Gezondheid moet prioriteit hebben"
1-6-2018 Online platform maakt leren op afstand mogelijk
1-6-2018 Zesde teelt De Perfecte Chrysant: koeling en verneveling
31-5-2018 Marktpositie netleverende WKK verbetert op korte en middellange termijn, onzekerheid na 2024
31-5-2018 Kansen in de wietteelt
30-5-2018 "Kwekers kiezen vaker voor Het Nieuwe Telen via LBKs en slurven"
30-5-2018 Kennisbijeenkomst gentegreerde gewasbescherming in Poinsettia
29-5-2018 Betere planten met minder gas
28-5-2018 "In n keer PlanetProof-gecertificeerd"
28-5-2018 Eendenkroos beloftevol voor de valorisatie van effluenten
28-5-2018 15 nieuwe projecten voor Kas als Energiebron
25-5-2018 Belgische en Nederlands vis zoekt samenwerking met teler

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code