Nieuwe restrictiezinnen en attenderingszinnen

Het Ctgb heeft nieuwe lijsten opgesteld met eenduidige restrictie- en attenderingszinnen. Restrictiezinnen geven voorwaarden of condities aan waarbinnen een middel veilig kan worden gebruikt. Hierop wordt gecontroleerd. Attenderingszinnen wijzen op een mogelijk risico bij een bepaald gebruik. Er blijkt geen risico uit de beoordeling, maar het middel kan bij verkeerd gebruik bijvoorbeeld andere gewassen beschadigen of het water verontreinigen.

Onder de toepassingsvoorwaarden van veel middelen staan restrictiezinnen die aanvullende voorschriften bevatten vanwege de risicoís. De set met restrictiezinnen dijde de afgelopen jaren steeds verder uit tot een totaal van 143 zinnen. Voor verschillende middelen waren sommige zinnen niet consistent geformuleerd, beoogden ze in meer of mindere mate hetzelfde of waren ze niet meer valide door veranderende regelgeving.

Op verzoek van het Ctgb bekeken de NVWA en de Unie van Waterschappen de bestaande restrictiezinnen op handhaafbaarheid en naleefbaarheid. Hieruit bleek dat het merendeel van de zinnen matig of slecht is na te leven en te handhaven. Er zijn nieuwe lijsten opgesteld met eenduidiger zinnen, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen restrictiezinnen en attenderingszinnen die wijzen op een mogelijk risico bij een bepaald gebruik.

Bron: Ctgb

Publicatiedatum: 4-6-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

17-8-2018 Heeft rozenteelt in EthiopiŽ toekomst?
17-8-2018 Droogtemaatregelen blijven van kracht
16-8-2018 Belichte teelt fossielvrij met latente warmteterugwinning
15-8-2018 Assortiment duurzame gewasbescherming bollenteelt groeit gestaag
14-8-2018 Limburgse agrariŽrs leveren verboden bestrijdingsmiddelen in
13-8-2018 Video: teeltadviseurs Svensson vergelijken gerbera met cymbidium
13-8-2018 Groenten en planten gedijen op stro
10-8-2018 Voorzichtigheid geboden met oppervlaktewater wegens veel blauwalg
10-8-2018 Meer afrikaantjes, meer bijen, betere lelies
10-8-2018 Noodweer valt mee, blije telers tonen volle bassins
9-8-2018 Watermodule in digitale tool voor service en onderhoud
7-8-2018 Einde Europese droogte in zicht
7-8-2018 Artistieke video brengt stekproductie Floritec Oeganda in beeld
7-8-2018 Nieuw cursusseizoen duurzaamheid met HNT en Plantweerbaarheid
7-8-2018 Alleen aanwezigheid waterstofperoxide in water geen garantie op schone kas
6-8-2018 "Druppelirrigatie in pioenen scheelt de helft"
6-8-2018 Gnatrol SC biedt uitkomst tegen varenrouwmug
20-7-2018 Telers mediwiet in de wachtrij voor licentie
18-7-2018 "Inline-druppelsysteem ideale beregening tijdens warm en droog weer"
17-7-2018 Onderzoek verkent interconnectie geur en kleur in roos genoom

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code