’Ondernemen als ZZP'er in de glastuinbouw mag ook met één grote opdrachtgever’

Een ZZP’er die in 2014 bijna alleen maar voor één opdrachtgever in de glastuinbouw werkte, is volgens het Gerechtshof Den Haag toch een ondernemer voor de belastingdienst en kan daardoor ook aanspraak maken op de daarbij behorende fiscale voordelen.

De zaak heeft betrekking op iemand die als zelfstandige werkt bij het verzorgen van het gewas in de paprikateelt. In 2014 had hij 4 verschillende opdrachtgevers, maar zijn omzet realiseerde hij voor 90% via één glastuinbouwbedrijf. Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling moet een ZZP'er minstens 3 opdrachtgevers hebben. De belastinginspecteur en de rechtbank Den Haag oordeelde dat de ZZP’er voor de belasting geen ondernemer is, maar het Gerechtshof kwam op 22 mei bij de behandeling van het hoger beroep tot een ander oordeel.

De Belastingdienst stelt dat de ZZP'er zijn inkomen feitelijk via slechts één opdrachtgever realiseerde. Verder wordt er op gewezen dat dat hij niet geïnvesteerd heeft in zijn bedrijf en ook geen reclame voor zijn eigen onderneming heeft gemaakt. De inkomsten van de ZZP'er kunnen daarom voor de fiscus niet worden aangemerkt als winst uit een onderneming, maar moeten worden gezien als het resultaat uit overige werkzaamheden. Het Gerechtshof is het niet eens met die opvatting.

Dat de ZZP'er sterk afhankelijk is van één opdrachtgever maakt niet uit, omdat hij de taken waarvoor hij werd ingehuurd vrij zelfstandig kon invullen. Hij mocht zelf bepalen hoe vaak hij werkte, hoefde opdrachten niet te aanvaarden en kon ook met vakantie gaan en om die reden opdrachten weigeren. Ook heeft de ZZP'er wel in zijn bedrijf geïnvesteerd door een mobiele telefoon, een computer en gereedschap aan te schaffen. Bovendien kan een zelfstandige ook ondernemer zijn zonder te investeren, blijkt uit een eerdere rechtspraak. Ook het feit dat de ZZP'er geen reclame maakte, is geen grond om hem niet als ondernemer te beschouwen. De ZZP’er had voldoende werk, zodat de noodzaak voor het maken van reclame ontbrak.

Zie voor meer informatie de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.

bewerking: AgriHolland

Publicatiedatum :Ook onze agf-nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018