Colland onderzoekt toekomst arbeidsmarkt

Inzicht in de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van de juiste mensen

Hoe zorgt u er als ondernemer voor dat u de juiste mensen aantrekt? Is er voldoende aanbod van nieuw personeel? En hoe zorgt u dat vacatures worden ingevuld? De brancheorganisaties van de agrarische en groene sector zetten zich hiervoor in. Om actief en effectief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in die markt. Daarom wordt er ook dit jaar een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd.

Uw deelname aan het onderzoek doet ertoe
Door deelname aan het onderzoek krijgt Colland inzicht in de gehele agrarische en groene sector én in specifieke sectoren. Bijvoorbeeld over vacatures en de in- en uitstroom van werknemers. Maar ook of er verschuivingen zijn in het soort opleidingen wat wordt gevraagd en in verwachtingen voor de toekomst. Om gedegen uitspraken te kunnen doen is het belangrijk dat voldoende bedrijven uit de sector deelnemen. Colland roept dan ook iedereen op mee te doen aan het arbeidsmarktonderzoek.

Uitvoering van het onderzoek en privacy

Een groot aantal brancheorganisaties wil graag weten hoe het gaat met de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren. Daarom zijn er- samen met de vakbonden- afspraken gemaakt over een gezamenlijk onderzoek in alle Colland-sectoren. De gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research voeren het onderzoek uit. De uitkomsten uit de enquête worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. De gegevens over uw bedrijf worden dus nooit aan anderen doorgegeven.

In de periode eind mei tot begin juli wordt een groot aantal ondernemers per mail, brief en/of telefonisch benaderd.

De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op www.collandarbeidsmarkt.nl/arbeidsmarkt-informatie en worden door brancheorganisaties en vakbonden gebruikt om een actief arbeidsmarktbeleid te voeren.

Bron: Colland

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018