Agro Vertrouwensindex eerste kwartaal 2018:

Vertrouwen glastuinbouwondernemers licht gedaald

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben is in het eerste kwartaal in 2018 opnieuw beperkt naar beneden bijgesteld: de Agro Vertrouwensindex daalde met 1 punt. Zowel de huidige stemmingsindex als de index van de verwachtingen voor over 2 ŕ 3 jaar is licht afgenomen.Index historisch gezien nog steeds vrij hoog
Sinds eind 2014 is de stemmingsindex gestaag gestegen. Sinds het tweede kwartaal van 2017 lijkt deze nu te stabiliseren. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde maar beperkt. Resultaten van het eerste kwartaal van 2018 geven aan dat de index met 1 punt daalde. Er zijn nog altijd meer ondernemers die een positief oordeel hebben dan ondernemers die negatief oordelen over de huidige bedrijfssituatie. De index blijft hierdoor positief en is, historisch gezien, nog altijd vrij hoog met ruim 27 punten.Terugblik afgelopen 12 maanden overwegend negatief
De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, daalde 4 punten en is negatief (-10 punten). Meer ondernemers zijn negatief over de laatste 12 maanden dan positief. Met name de opbrengstprijzen werden minder goed beoordeeld dan een kwartaal geleden. De productie droeg, ook in het eerste kwartaal van 2018, positief bij aan de bedrijfssituatie van de afgelopen 12 maanden maar daalde wel en staat met 4 punten nog net boven de nullijn.Vertrouwen in toekomst onveranderd
Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting) is ten opzichte van het vierde kwartaal in 2017 nauwelijks veranderd. Na vier metingen waarbij de index rond de 20 punten schommelde, daalde de index in het tweede kwartaal van 2017 met een kleine zeven punten. Nu daalde de index verder en is met 10 punten op het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2013.Toenemend aantal glastuinbouwondernemers negatief over toekomst
Voor de komende 12 maanden zijn glastuinbouwondernemers negatiever geworden. Er zijn inmiddels meer ondernemers met negatieve dan ondernemers met positieve verwachtingen voor de komende 12 maanden. Zowel de gemiddelde prijs als de productie hebben volgens de meeste ondernemers inmiddels een negatieve invloed op de bedrijfsvoering. In het vierde kwartaal van 2017 bleven deze indexen nog boven het nulpunt. Maar na het eerste kwartaal van 2018 daalden deze indexen met respectievelijk 17 en 6 punten. Hierdoor kwamen beide uit op een index onder het nulpunt. Ook zullen de kosten toenemen zo is de verwachting van meer ondernemers dan bij de vorige keer. Hierdoor daalde ook de indexen van omzet en winst. De totale index kwam hiermee voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2013 onder nul te liggen.De algehele Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal van 2018 daalde eveneens licht voor de vierde keer op rij. Vollegronds tuinbouwers hebben met een index van 26 punten momenteel het meeste vertrouwen in hun onderneming, de pluimveehouders het minst (-13). Opvallend is de stijging van het vertrouwen onder melkveehouders (5 punten).
 
Bron: Agrimatie

Publicatiedatum: 18-5-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

20-8-2018 Poolse vertaling modelovereenkomst zzp'er beschikbaar
20-8-2018 Wijzigingen in bestuur Platform Geothermie
17-8-2018 Bestuurlijke paniek rondom 'Polenhotel' Maasdijk
16-8-2018 Nu ook Engelse vertaling On the way to PlanetProof
16-8-2018 Koersval Bayer na uitspraak Roundup
15-8-2018 Droogte is voor tuinders ‘bijzondere omstandigheid’
10-8-2018 "Duurzaamheidstransitie stimuleren in plaats van beleidsmatig afdwingen"
8-8-2018 Aron Boerefijn nieuwe netwerkcoördinator Chrysant LTO Glaskracht Nederland
6-8-2018 Hoe meer kennis, hoe beter met het oog op klimaatbestendige plantproductie
20-7-2018 Nieuwe partij sluit zich aan in campagne voor emissiebeperking
20-7-2018 Nieuwe partner voor World Horti Center
19-7-2018 "Nu blijkt dat het niet blijft bij alleen kijken"
18-7-2018 Jaap Breugem nieuwe senior manager Achmea Agro
18-7-2018 Overheid maakt miljoenen aan extra onderzoeksgelden vrij voor WUR
17-7-2018 Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit
16-7-2018 Openstelling najaarsronde SDE+
16-7-2018 Omzet Veiling Rhein-Maas in eerste helft 2018 met 1,9% gestegen
16-7-2018 Huisvesting van arbeidsmigranten: kwaliteit waarborgen belangrijk
16-7-2018 Bedrijven investeren bijna 3,4 miljard euro in groene technieken
13-7-2018 Inhoud portemonnee agrarische huishoudens krimpt voor vierde jaar op rij

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code