Agro Vertrouwensindex eerste kwartaal 2018:

Vertrouwen glastuinbouwondernemers licht gedaald

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben is in het eerste kwartaal in 2018 opnieuw beperkt naar beneden bijgesteld: de Agro Vertrouwensindex daalde met 1 punt. Zowel de huidige stemmingsindex als de index van de verwachtingen voor over 2 ŗ 3 jaar is licht afgenomen.Index historisch gezien nog steeds vrij hoog
Sinds eind 2014 is de stemmingsindex gestaag gestegen. Sinds het tweede kwartaal van 2017 lijkt deze nu te stabiliseren. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde maar beperkt. Resultaten van het eerste kwartaal van 2018 geven aan dat de index met 1 punt daalde. Er zijn nog altijd meer ondernemers die een positief oordeel hebben dan ondernemers die negatief oordelen over de huidige bedrijfssituatie. De index blijft hierdoor positief en is, historisch gezien, nog altijd vrij hoog met ruim 27 punten.Terugblik afgelopen 12 maanden overwegend negatief
De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, daalde 4 punten en is negatief (-10 punten). Meer ondernemers zijn negatief over de laatste 12 maanden dan positief. Met name de opbrengstprijzen werden minder goed beoordeeld dan een kwartaal geleden. De productie droeg, ook in het eerste kwartaal van 2018, positief bij aan de bedrijfssituatie van de afgelopen 12 maanden maar daalde wel en staat met 4 punten nog net boven de nullijn.Vertrouwen in toekomst onveranderd
Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting) is ten opzichte van het vierde kwartaal in 2017 nauwelijks veranderd. Na vier metingen waarbij de index rond de 20 punten schommelde, daalde de index in het tweede kwartaal van 2017 met een kleine zeven punten. Nu daalde de index verder en is met 10 punten op het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2013.Toenemend aantal glastuinbouwondernemers negatief over toekomst
Voor de komende 12 maanden zijn glastuinbouwondernemers negatiever geworden. Er zijn inmiddels meer ondernemers met negatieve dan ondernemers met positieve verwachtingen voor de komende 12 maanden. Zowel de gemiddelde prijs als de productie hebben volgens de meeste ondernemers inmiddels een negatieve invloed op de bedrijfsvoering. In het vierde kwartaal van 2017 bleven deze indexen nog boven het nulpunt. Maar na het eerste kwartaal van 2018 daalden deze indexen met respectievelijk 17 en 6 punten. Hierdoor kwamen beide uit op een index onder het nulpunt. Ook zullen de kosten toenemen zo is de verwachting van meer ondernemers dan bij de vorige keer. Hierdoor daalde ook de indexen van omzet en winst. De totale index kwam hiermee voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2013 onder nul te liggen.De algehele Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal van 2018 daalde eveneens licht voor de vierde keer op rij. Vollegronds tuinbouwers hebben met een index van 26 punten momenteel het meeste vertrouwen in hun onderneming, de pluimveehouders het minst (-13). Opvallend is de stijging van het vertrouwen onder melkveehouders (5 punten).
 
Bron: Agrimatie

Publicatiedatum: 18-5-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

14-6-2018 Voortzetting samenwerking in bloemenbollenwereld
12-6-2018 "Arbeidsmigranten van grote economische waarde voor Nederland"
8-6-2018 VBW zet in op compensatie btw-verhoging voor bloemisten
8-6-2018 Tekort aan bedrijventerreinen in Westland dreigt
8-6-2018 "Geef tuinbouw de ruimte, daar profiteren alle Limburgers van"
8-6-2018 "Heeft familie voldoende capaciteiten in huis om zelf internationale groei te managen?"
7-6-2018 Hoe krijg je je arbeidskosten omlaag?
6-6-2018 Nieuwland zet in op expansie
5-6-2018 Klein jaar uitstel voor boete op inhouding huisvesting
5-6-2018 Yvonne de Jong nieuwe directeur Aeres Agree
5-6-2018 "Tuinbouw kan wereldkampioen energietransitie worden"
5-6-2018 Vragen en antwoorden over nieuwe plantgezondheidsverordening
1-6-2018 Overheid ondersteunt maar kosten voor bedrijfsleven
31-5-2018 Greenport Nederland opgericht
30-5-2018 Inzicht in de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van de juiste mensen
30-5-2018 Celstraffen geŽist voor fraude in Westlandse tomatenhandel
30-5-2018 "In 2030 komt 50 PJ uit aardwarmte"
29-5-2018 Minder bureaucratische hobbels en meer maatwerk om statushouder aan het werk te helpen
28-5-2018 Bedragen minimumloon per 1 juli 2018
28-5-2018 Westlanders willen een integere burgemeester

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code