Nieuwe huisvestingsnormen in de CAO

Onlangs diende LTO Glaskracht Nederland samen met LTO Nederland, Plantum en de vakbonden een nieuwe set huisvestingsnormen bij SZW in. Hierbij is een verzoek gedaan om de betreffende afspraak goed te keuren zodat deze nog in de huidige CAO kon worden opgenomen. Een bevestiging is op 14 mei ontvangen en dit betekent dat de nieuwe afspraak vanaf gisteren (15 mei) in werking treedt. Deze huisvestingsnormen gelden voor de huisvesting die tuinders zelf aan arbeidsmigranten aanbieden.



De tijd was, met een eindigende CAO per 1 juli 2018, te kort om deze afspraak nog voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor te leggen. De bedoeling is om dit met het indienen van een nieuw overeengekomen CAO wel te doen. LTO Glaskracht Nederland vindt het voor nu belangrijk om in ieder geval voor een groot deel van de bedrijven en werknemers de huisvesting op het gewenste kwaliteitsniveau te organiseren. Het opnemen van de huisvestingsnormen zonder AVV heeft tot gevolg dat de afspraak alleen geldt voor de leden van LTO Noord Glaskracht, LTO Nederland en Plantum.

Nu de afspraak is opgenomen voordat de CAO eindigt, blijft de afspraak van toepassing op dienstverbanden die zijn aangegaan vůůr 1 juli 2018 en na die datum doorlopen. De bedrijven waarvoor de afspraak geldt, mogen de huisvestingskosten op de loonbetaling inhouden. Dit tot maximaal 20% van het (voor die leeftijd) geldende wettelijk minimum loon. Zij hoeven nu niet meer separaat te factureren en deze factuur met een pinbetaling of op een andere manier te laten betalen. Dit voorkomt administratief ongemak en debiteurenrisico.

LTO Glaskracht Nederland is op dit moment druk bezig een operationeel certificeringssysteem te verkrijgen. Overlegd wordt met het ministerie van SZW, de Stichting Normering Flexwonen, GlobalGAP en MPS. Tot dat systeem er is, mogen de huisvestingskosten nog niet feitelijk worden verrekend. Eerst moesten de normen in de CAO staan om vervolgens een systeem te ontwikkelen waarin op de normen geaccrediteerde inspectie-instellingen mogen certificeren.

Hebt u vragen over het proces vanaf hier, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Peter Loef (LTO Glaskracht Nederland). De CAO-wijziging inclusief de normenset zal zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd worden. Bijgaand treft u de integrale CAO-tekst met het nieuwe artikel 58.

Lees hier de nieuwe CAO.

Bron: LTO Glaskracht Nederland

Publicatiedatum: 16-5-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

22-5-2018 Zuid-Hollandse Greenport volgend jaar op Universal Horticultural Exhibition
18-5-2018 Vertrouwen glastuinbouwondernemers licht gedaald
18-5-2018 Zilveren erepenning voor Westlandse wethouders
18-5-2018 Herstructurering Bommelerwaard in de versnelling
18-5-2018 PHTB en Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard gaan samenwerken
17-5-2018 Kritisch kijken naar je businessmodelÖ Wie durft?
16-5-2018 Subsidieplafond regeling jonge landbouwers omhoog
14-5-2018 Steeds meer tuinders kiezen voor collectieve duurzame energie
8-5-2018 Steeds meer tuinders kiezen voor collectieve duurzame energie
4-5-2018 Cao-overleg FloraHolland 'weinig hoopvol' verlopen
4-5-2018 Biobest verhoogt kapitaalhefboom voor verdere expansie
3-5-2018 Bijpraten over laatste stand van zaken Brexit
3-5-2018 Aanvragen MEI-subsidie mogelijk vanaf 17 mei 2018
2-5-2018 Schrijf je in voor de Ondernemersverkiezingen Aalsmeer
26-4-2018 Planten geÔnfecteerd met Xylella komen uit buitenland
23-4-2018 Aantal schadelijke organismen bij importinspecties nagenoeg gelijk
20-4-2018 Partijaangifte PSI wordt beter door samenwerking met VARB
18-4-2018 Nieuwe landbouwraden benoemd
17-4-2018 Glastuinbouwondernemers uitgenodigd voor Nationaal Landbouwdebat
17-4-2018 Extra douaneformaliteiten na Brexit onvermijdelijk

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)




  E-mailadres tonen

   nieuwe code