Nieuwe cursus Telen met licht

Licht is een zeer belangrijke factor in de plantaardige productie. Naast zonlicht is belichting met SON-T een veel voorkomend verschijnsel in de tuinbouw. De laatste jaren wordt er veel gesproken over LED-belichting. Hoe maak je optimaal gebruik van het licht en moet daarvoor al dan niet geïnvesteerd worden in een bepaald type belichting?



Daarom starten Delphy en HAS Hogeschool op 15 november 2018 met een nieuwe cursus Telen met licht. In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op de teelttechnische en bedrijfseconomische aspecten van licht: Licht en plant, Licht en klimaatregeling, Licht en waterhuishouding en Licht en rentabiliteit. In een praktische opdracht kan men de eigen situatie in kaart brengen en vervolgstappen uitwerken om te komen tot optimalisatie.

Het programma van de cursus 'Telen met licht' bestaat uit vier middagen van 13.00 uur tot 17.00 uur en start op 15 november 2018.

De cursusbijeenkomsten vinden afwisselend plaats bij Delphy in Bleiswijk en HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch.

Klik hier voor meer informatie over de cursus en de wijze van aanmelden.


Publicatiedatum :



Ook onze agf-nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018