Met botanische sensoren op weg naar een Internet Of Plants

Met de toekenning van in totaal 22 miljoen euro aan vijf onderzoeksprogramma's binnen het thema 'High Tech for a Sustainable Future' geeft de 4TU.Federatie een impuls aan het onderzoek naar duurzame technologie. TU Delft coördineert één van de vijf onderzoekprogramma's: Plantenna. In het project wordt gewerkt aan een 'Internet Of Plants' waarbij met sensoren uitgeruste planten samen een netwerk zullen vormen.

Sensortechnologie
Het Plantenna-programma richt zich op de sterk verweven problematiek van klimaatverandering, luchtvervuiling en voedselschaarste. Problematiek die gezien de alsmaar groeiende wereldbevolking en de verdergaande verstedelijking alleen maar verder zal toenemen. Centraal in het project staat de ontwikkeling van sensortechnologie die binnenin planten informatie gaat vergaren over de toestand van het gewas en van de directe omgeving daarvan. Door zulke met sensoren uitgeruste planten te koppelen in netwerken – een 'internet of plants' – kunnen de verzamelde waarnemingen gebruikt worden voor klimaat- en weersmonitoring en voor hogere gewasopbrengsten door efficiëntere bemesting en irrigatie.

Gewasopbrengst
De mondiale voedselproductie blijft achter bij de stijgende vraag. Om de voedselzekerheid te kunnen waarborgen voor een wereldbevolking die spoedig meer dan 9 miljard zal bedragen, moet de gewasopbrengst van bestaande landbouwgebieden omhoog. De beschikbaarheid van nieuwe landbouwgronden en irrigatiebronnen is immers beperkt. Veranderend klimaat, veranderende weerspatronen en voortgaande verstedelijking maken die uitdaging alleen maar groter. In de toekomst woont het overgrote deel van de mensheid in stedelijke ecosystemen, terwijl overstromingen, droogte en milieuverontreiniging gevaar opleveren voor zowel mens als gewas. Hoe verbeteren we de klimaatbestendigheid en leefbaarheid in zulke steeds meer zelfvoorzienende stedelijke agglomeraties en hoe vergroten we de productiviteit van land- en tuinbouw?

Cyberplant
Binnenin planten vinden allerlei fysische, chemische en biologische processen plaats. Met nieuwe sensortechnologie wordt het straks mogelijk om die processen rechtstreeks in de plant waar te nemen. Zo'n met botanische sensoren uitgeruste plant – een 'cyberplant' – kan dan informatie leveren over het vochtgehalte, de celsamenstelling en de kwaliteit van het gewas zelf, maar ook over omgevingsfactoren als bodem- en luchtkwaliteit, windsnelheid, zonnesterkte of regenval. Met snelle en betrouwbare gegevens over de toestand van de plant kunnen gewassen tijdig bewaterd en efficiënter bemest worden. De sensoren zullen bovendien waardevolle data leveren over klimaat, weer en milieu. Nauwkeurige weersvoorspellingen zijn van groot belang voor de landbouw om tijdig te kunnen zaaien of oogsten en met betere milieumonitoring kunnen we ook op langere termijn werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Internet of plants
Onderzoekers van de vier technische universiteiten – de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Twente, de Technische Universiteit Eindhoven en de Wageningen Universiteit – hebben de handen ineen geslagen om deze baanbrekende cyberplanttechnologie mogelijk te maken. Daarvoor ontwikkelen ze sensoren die onder meer rechtstreeks in de sapstroom metingen kunnen doen of de beweging van planten kunnen waarnemen. Idealiter vormen de verschillende sensoren in de plant een autonoom en zelfvoorzienend systeem. Daarom wordt ook onderzocht of deze sensoren via een elektrochemisch proces hun energie rechtstreeks uit de plant kunnen halen en of ze hun meetresultaten kunnen communiceren naar andere planten, waarbij de plant als antenne fungeert. Vandaar de naam Plantenna: een antenne die informatie verzamelt van de plant zelf en over zijn omgeving en die vervolgens verzendt als onderdeel van een antenne-netwerk.  Tezamen kunnen deze cyberplanten zo een netwerk vormen – een 'internet of plants' – dat een keur aan informatie over gewassen, milieu, weer en klimaat kan leveren die voorheen niet beschikbaar was. Te denken valt bijvoorbeeld aan fijnere netwerken die nauwkeurige data vergaren over het (stedelijk) microklimaat, wat kan leiden tot betere lokale weersvoorspellingen.  

Bron: TU Delft

Publicatiedatum: 8-5-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

17-8-2018 IT beveiliging: uitbesteden of in eigen beheer?
10-8-2018 Nanotechnologie maakt labanalyses in het veld mogelijk
8-8-2018 Zuurstofsensor voor optimalisatie watergeefstrategie
8-8-2018 Skimmiakweker Ronald van Eijk bij EenVandaag over ontzilting
20-7-2018 Waarborgen van de waterkwaliteit in het bassin met UV
20-7-2018 Drainwater ontzouten zonder nabehandeling
20-7-2018 "Inzet WKK op biomassa en groengas in glastuinbouw vooral bij hoge belichtingsgraad en CO2-behoefte"
19-7-2018 Onderzoek toont aan: actief kool inzetbaar voor waterzuivering glastuinbouw
18-7-2018 CRISPR/Cas9 richt grotere genetische schade aan dan gedacht
16-7-2018 Wageningen Universiteit voor één dag arena voor agrarische legorobots
13-7-2018 Brits bedrijf opent eerste operationele fabriek voor cryogene energie-opslag
13-7-2018 “Uiteindelijk doet het water zelf het harde werk”
10-7-2018 Nobels introduceert nieuwe rooimachine
6-7-2018 "Goalie biedt telers oplossing voor waterlozing"
5-7-2018 “Grondwaterput inzetten bij natuurbranden”
4-7-2018 Slimme doseerpomp brengt middelenvoorraad in kaart
2-7-2018 Lucht hygiëne in weefselkweek kan beter
29-6-2018 Realisatie CO2 neutrale treinterminal langs de A12
29-6-2018 NEN richt nationale normcommissie ‘Drones’ op
28-6-2018 Houtpellets en laagwaardige biomassa meer in beeld

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code