Glastuinbouworganisaties Zuidplaspolder worden opgeheven

De Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder en Tuinders Vereniging Zuidplaspolder (TVZ) houden op te bestaan. Met het bereiken van de doelen om nieuwe glastuinbouw in de Zuidplaspolder mogelijk te maken, hebben beide organisaties haar taken volbracht welke ooit door de Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder in gang gezet zijn.

Eind jaren negentig was er grote behoefte aan ruimte voor glastuinbouw. Vanuit de WLTO, de voorloper van LTO Noord, werd dit opgepakt en ondersteund met een stevige lobby om ook nieuwe glastuinbouw in de Zuidplaspolder mogelijk te maken. Alle inzet resulteerde in de oprichting van de Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder in 2005, met Flora Holland, de Rabobank, Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) en LTO als dragende partijen. De Stichting deed in 2006 een oproep voor wie zich in de Zuidplas wilde gaan vestigen. De vraag naar nieuwe glastuinbouw bleek vele malen groter dan het gebied aan hectares kon bieden. Met en vanuit de groep geïnteresseerden werd in 2007 de Tuinders Vereniging Zuidplaspolder opgericht.

Doel bereikt
Met het realiseren van de Bestemmingsplannen is het doel van de TVZ bereikt. Er is veel werk verzet om de realiteitszin in de bestemmingsplannen te krijgen. In de afgelopen 10 jaar hebben leden niet gewacht op de ontwikkeling in de Zuidplaspolder. De ontwikkeling van het gebied liep niet altijd parallel met de bedrijfsontwikkeling van de leden en die van de sector. Zo kwam elders vestigen in beeld of werd het bedrijf voor een andere keuze gesteld met hun bedrijfsontwikkeling.

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018