Indiase tuinbouwexperts doen kennis en ervaring op in Nederland

Internationalisering en de glastuinbouwsector zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nederland heeft een onbetwiste positie als koploper in de wereld op het gebied van teelt en technologie en is in volume een van de grootste exporteurs van glasgroente- en sierteeltproducten en technologie. In april kwamen daarom Indiase tuinbouwexperts kennis en ervaring op doen in Nederland, schrijft Frank Horlaar op de website van Flynth.

Internationalisering
De glastuinbouw is een complexe sector en heeft in Nederland een ontwikkeling van meer dan een eeuw doorgemaakt. Om elders op de wereld succesvolle tuinbouwprojecten te kunnen opzetten, is het van belang dat de kennis en ervaring op een effectieve wijze wordt overgebracht.

Internationalisering is ook een gevoelig thema, want niet alle spelers in het cluster zijn even enthousiast over die grensoverschrijdende activiteiten. De kassenbouwers en toeleveranciers brengen kennis en technologie naar het buitenland en helpen daarmee de concurrenten van onze eigen Nederlandse kwekers in het zadel, zo wordt toch met enige regelmaat gesuggereerd. Men zou daarmee kennis weggeven en de concurrentiepositie van Nederland ondermijnen.

Alternatief businessmodel
Toch lijkt de overheersende gedachte dat dit proces gewoonweg niet is te stoppen en dat het Nederlands tuinbouwcluster juist de kansen moet benutten die de globalisering biedt. Nieuwe internationale verdienmodellen op basis van kennis ontwikkelen als alternatief voor de mogelijk afnemende export van glasgroenten, bloemen en planten. Dat is wat beleidsmakers en overheden in ieder geval propageren. Digitalisering van kennis en kunde is daarbij een heel belangrijk instrument. Het op afstand aansturen en optimaliseren van teeltprocessen zou zo'n alternatief businessmodel kunnen zijn.

Overdracht kennis en ervaring
Samen met kennispartner HAS Hogeschool heeft Flynth in Nederland al diverse opleidingstrajecten uitgevoerd, maar in april 2018 heeft ook het eerste internationale kennisoverdracht project plaatsgevonden. Vanuit haar vertegenwoordiging in het World Horti Center heeft Flynth een training georganiseerd voor 10 tuinbouwexperts van de Indiase organisaties Saveer Biotech in Noida en National Institute of Post Harvest Technology in Pune. De training is gericht op de substraatteelt van gerbera en roos in een moderne teeltomgeving (foliekassen met mechanische ventilatie en geautomatiseerde sturing van klimaat, irrigatie en bemesting) en maakt deel uit van een overkoepelend 'Dutch-Indo' samenwerkingsproject om te komen tot de stichting van verschillende Centers of Expertise in India, waarvan er één onder de verantwoordelijkheid van National Institute of Post Harvest Technology in Pune zal komen.

Intervisies
PUM Netherlands senior experts biedt ondersteuning bij de totstandkoming van de centra. Flynth werkt in de training nauw samen met Lentiz en HAS Hogeschool, die als gerenommeerde kennisinstituten een groot deel van de inhoud van de training hebben verzorgd. De deelnemers aan de training hebben een academische achtergrond en jarenlange ervaring in de teelt van diverse tuinbouwgewassen in de volle grond. De deelnemers volgen de training om de substraatteelt van rozen en gerbera's in de in september 2018 op te leveren foliekas te kunnen begeleiden en met de opgedane kennis op hun beurt weer duizenden tuinders en boeren te kunnen trainen en informeren over duurzame teeltmethodes. De training heeft een maand geduurd en naast de inhoudelijke en theoretische behandeling van onderwerpen als cultivation methods, growing media and substrates, irrigation and fertigation en greenhouse technology maakten diverse bedrijfsbezoeken en intervisies met kwekers en toeleveranciers een belangrijk onderdeel uit van het programma.

Geperfectioneerd systeem
Trots en met enthousiasme kijken samenwerkingspartners Lentiz, HAS Hogeschool en Flynth terug op een succesvolle training die de hele maand april heeft geduurd. Frank Hollaar, sectorleider glastuinbouw bij Flynth en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de training zegt erover: 'Zo'n project doet je weer realiseren wat een ongelooflijk geperfectioneerd systeem en samenhangend geheel de Nederlandse glastuinbouwsector eigenlijk is. Binnen een straal van nog geen 100 kilometer hebben we de Indiase experts werkelijk alles kunnen laten zien wat relevant is voor hun taak om duurzame en efficiënte teeltmethodes in India te introduceren. Voor Flynth is dit project een duidelijke bevestiging dat we als zakelijke dienstverlener en sectordeskundige ook een belangrijke rol in de internationalisering van de tuinbouw kunnen spelen.'

De bedrijven, die hun deuren hebben opengesteld voor de trainees en hebben bijgedragen aan de training, zijn:
- Holstein Flowers
- BM Roses
- Van Dijk Flowers
- Van der Drift Roses
- Tuinbouwbedrijf Kees Stijger
- Allure Gerbera's
- BN Roses
- Schouten Opti-Fleurs
- World Horti Center
- Hoogendoorn Growth Management
- Priva
- Delphy
- Koppert Biological Systems
- Rijk Zwaan
- Florist
- Dümmen Orange
- Royal Flora Holland

Overige partners, die deze succesvolle training mogelijk maakten, zijn:
- Hotel Saint Vincent
- Hofstad Tours
- HollandDoor

Voor meer informatie:
Flynth
www.flynth.nl
info@flynth.nl

Maaike Eikelenboom
maaike.eikelenboom@flynth.nl

Frank Horlaar
frank.hollaar@flynth.nl

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018