NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht 2017:

Glastuinbouwbedrijven staan korter te koop en leveren hogere prijs op

In 2017 zijn 27 glastuinbouwbedrijven verkocht, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs. Dat zijn er acht minder dan in 2016. De gemiddelde transactieprijs lag in 2017 op 950.000 euro en was daarmee een derde hoger dan in 2016. De verkochte bedrijven waren afgelopen jaar daarnaast groter en stonden ook aanzienlijk korter te koop.

De glastuinbouwsector heeft over 2017 goede bedrijfsresultaten behaald. "De goede bedrijfseconomische prestaties stimuleren de investeringsbereidheid. Daardoor zet de schaalvergroting in de sector door en wordt er ook weer nieuwbouw gepleegd", weet Ard Klijsen, voorzitter van de NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed. "Daarnaast zijn innovatie en verduurzaming prominente thema's, waar veel in geïnvesteerd wordt."

Netto bedrijfsresultaat
Het nettobedrijfsresultaat per vierkante meter glas (het totaal aan opbrengsten minus de totale kosten) wordt voor 2017 geraamd op 10,50 euro per vierkante
meter, bijna één euro meer dan in 2016. In 2011 was het nettobedrijfsresultaat per vierkante meter glas nog negatief.

Transactieprijs
Er zijn in 2017 27 glastuinbouwbedrijven verkocht. Dit zijn er acht minder dan in 2016. Dit kan er deels aan liggen dat er nog minder onvrijwillige verkopen zijn geweest. Waar de gemiddelde transactieprijs in Nederland in 2016 nog op 707.500 euro lag, is dit in 2017 950.000 euro, een stijging van een derde.

De in het afgelopen jaar verkochte bedrijven zijn gemiddeld groter dan die in
2016. De gemiddelde oppervlakte van een verkocht glastuinbouwbedrijf is 4,4 hectare. Ongeveer een derde is echter niet groter dan 2 hectare.

Snellere verkoop
De tijd dat een glastuinbouwbedrijf in aanbod staat voordat het verkocht wordt, is gedaald van een jaar en drie maanden in 2016 naar elf maanden in het afgelopen jaar. Bijna drie vierde van de verkochte glastuinbouwbedrijven is binnen een jaar verkocht. In 2016 lukte dit bij slechts de helft.Eind 2017 stonden er 49 glastuinbouwbedrijven in aanbod bij NVM-makelaars tegenover 57 ultimo 2016. De vraagprijs bedroeg in 2017 gemiddeld 995.000 euro.
De aan het eind van 2017 te koop staande glastuinbouwbedrijven stonden gemiddeld al een jaar en drie maanden te koop.

Regionale verschillen
Regionaal zijn er verschillen. De glastuinbouwsector is gebundeld in concentratiegebieden. Dit zien we terug in de regionale spreiding van de transacties van bedrijven in dit segment. Een derde hiervan bevond zich in 2017 in Zuid-Holland, een ander derde deel in de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant tezamen en de rest is verspreid over de rest van het land, vooral Gelderland en Drenthe. Buiten de concentratiegebieden is er minder vraag en komen transacties wat moeizamer tot stand. Dit uit zich bijvoorbeeld in de langere verkooptijd.

Uitbreiding
Over het algemeen worden glastuinbouwbedrijven vooral gekocht door ondernemers die uit willen breiden. Zij investeren liever in grotere locaties binnen de concentratiegebieden. In de concentratiegebieden worden ook hogere prijzen behaald, met name in Zuid-Holland (1.700.000 euro per bedrijf). Dit komt deels doordat een gemiddeld glastuinbouwbedrijf hier iets groter dan gemiddeld is en doordat de bedrijven hier over het algemeen goed presteren met een goede ligging. Ook in Oost-Nederland zijn vorig jaar relatief grote en dure bedrijven verkocht.

'Te koop-borden'
Met name de mooie, grotere en moderne bedrijven met een gunstige ligging binnen een concentratiegebied zijn in 2017 voor hogere prijzen verkocht. Ook bedrijven met een uniek product en biologische glastuinbouwbedrijven zijn over het algemeen in trek. Bedrijven die weinig courant zijn door bijvoorbeeld veroudering of een ongunstige ligging lieten een stabilisering van de prijzen zien. Ook de 'Te koop-borden' zijn geconcentreerd in enkele provincies, het merendeel in Zuid-Holland en daar naast vooral in Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

Lees hier het volledige rapport.

Bron: NVM

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018