Flynth presenteert overzicht in Opbrengstregistratie tulpenoogst 2017

Wat leveren ze eigenlijk op, die tulpen?

Jaarlijks registreert Flynth adviseurs en accountants de opbrengsten van tulpen voor deelnemende bloembollenbedrijven. Zowel het type cultivar als de technische teeltresultaten worden vastgesteld. De opbrengsten worden in waarde (€) als ook in stuks per RR (Real Reality) geregistreerd en met elkaar vergeleken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de mutatie in de kraam. Immers uitbreiding of krimp vanuit de eigen kraam heeft invloed op het rendement.

Goed rendement in teeltseizoen 2016/2017
Op basis van de waarnemingen van Flynth blijkt dat teeltseizoen 2016/2017 wederom een goed jaar is geweest. De waarnemingen komen vanuit alle teeltgebieden van Nederland. Ondanks dat veel bedrijven zijn geconfronteerd met tegenvallers - zoals waterschade en zuur - stegen de rendementen per RR. De tulpenstatistieken laten zien dat het tulpenareaal inmiddels de 12.500 ha is gepasseerd (Bron BKD).


bron foto: Generade

Hoger areaal cultivar zorgt voor bovengemiddelde opbrengst
De gemiddelde opbrengst van alle waarnemingen (excl. kraammutatie) is € 45,20 per RR. Het aantal afgeleverde tulpen per RR bedraagt bij alle waarnemingen 753 stuks. Bij ongeveer driekwart van de waarnemingen lag de opbrengst per RR boven de € 40,-. Opvallend is ook dat bij 23 cultivars het areaal meer dan 100 ha bedraagt. Hans Tesselaar, bedrijfskundig adviseur bij Flynth: “Totaal vormen deze 23 cultivars ruim 40% van het totale areaal. Daarnaast leveren deze cultivars een bovengemiddelde opbrengst. Het bestaande assortiment zorgt nog steeds voor bovengemiddelde opbrengsten per RR.”

Strong Gold blijft grootste cultivar
Opmerkelijk is dat Strong Gold al sinds 2010 verreweg de grootste cultivar vormt. In 2017 noteerde Flynth 18 individuele waarnemingen en een totale oppervlakte van meer dan 90 ha (62.928 RR). De gemiddelde opbrengst van deze cultivar bedraagt € 58,23 per RR exclusief kraammutatie. Ook opvallend is dat bij 33 verschillende cultivars de verkochte aantallen soms boven de 900 stuks per RR uitstegen.

Aandeel nieuwe cultivars beperkt
Hans geeft aan dat het aandeel nieuwe cultivars in de waarnemingen beperkt blijft. “Gevestigde cultivars blijven nog steeds het leeuwendeel van het areaal tulpen uitmaken. Ondanks dat jaarlijks veel nieuwe tulpen worden uitgebracht verdwijnen blijkbaar (te) veel nieuwe tulpen weer snel van de markt of blijft hun invloed (te) beperkt.” De gemiddelde verkoopprijs bij alle waarneming bedraagt in het teeltseizoen 2016/2017 € 61,- per 1.000 stuks.

Aandeel plantgoedverkopen ongewijzigd
Ongeveer 4,8% van de opbrengsten wordt gerealiseerd door plantgoedverkopen. Het aandeel van plantgoedverkopen is de laatste jaren ongewijzigd. Opmerkelijk is dat niet de extra plantgoedverkopen zorgen voor een hogere RR opbrengst maar dat juist de hoeveelheid geteelde bollen per RR bijdragen aan het rendement.

Webapplicatie
Deelnemers hebben de beschikking over een webapplicatie om de gegevens te registreren. Met deze applicatie kan de informatie digitaal aangeleverd en verwerkt worden. Binnenkort is de informatie via een speciale app voor de telefoon ook inzichtelijk en beschikbaar. Hierdoor krijgen deelnemers sneller toegang tot actuele informatie over opbrengsten en resultaten.Voor meer informatie:
Flynth adviseurs en accountants
088 – 236 77 77
info@flynth.nl
www.flynth.nl

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018