Nefyto reageert verbolgen

Nederland stemt in met inperking gebruik neonicotinoïden

Nederland zal vrijdag instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen met daarin werkzame stoffen uit de groep van neonicotinoïden in te perken. Dit maakte minister Schouten (LNV) gisteren bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Als belangrijkste reden wordt opgegeven dat deze stoffen rechtstreeks schadelijk zijn voor wilde bijen, honingbijen en hommels, die onmisbaar zijn voor de bestuiving van gewassen. Deze middelen vormen daarmee een gevaar voor de biodiversiteit.Minister Schouten volgt hiermee het wetenschappelijk advies van de European Food Safety Authorithy (EFSA) en van het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Op basis van het advies van de EFSA zullen de lidstaten een besluit nemen. Op 27 april wordt er door de Europese lidstaten gestemd in Brussel.

Het betreft hier een inperking op een drietal stoffen, namelijk imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten kunnen dan alleen nog maar worden toegepast binnen kassen. Voor zaadbehandelingstoepassingen geldt ook dat het behandelde zaad alleen in de kas mag worden uitgeplant. De voorgestelde restricties kunnen gevolgen hebben voor een aantal teelten in Nederland.

Verzet
Nefyto geeft aan het 'onbegrijpelijk' te vinden dat Minister Schouten instemt met de plannen. Uitstel en aanpassing van het voorstel zou volgens de organisatie goed zijn om een aantal redenen:
  • Volgens het Ctgb gaan de beperkingen verder dan noodzakelijk voor het beschermen van bijen.
  • Uit een analyse van het NVWA zou de impact voor een aantal gewassen wel erg groot zijn (o.a. in de teelt van pootaardappelen, graszoden, suikerbieten,voederbieten, hop en de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen).
  • Het voorstel deugt niet omdat het gebaseerd is op een toetsingskade (de EFSA's 'Bee Guidance') niet door de lidstaten is onderschreven.
Klik hier voor het persbericht met nadere motivering

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018