Masterplan om fusariumproblematiek op te lossen

Fusarium staat in de top vijf van de meest bedreigende plantenziekten ter wereld. De conventionele bestrijding is lastig omdat middelen tegen fusarium een relatief lage effectiviteit hebben op reeds aangetaste planten. Daarnaast is een aantal middelen niet toegelaten of komen deze op termijn te vervallen.

Ook in Nederland zijn de problemen met fusarium de afgelopen jaren sterk toegenomen in zowel siergewassen als gerbera, lisianthus en potorchidee, maar ook in (bedekte) groententeelt zoals komkommer, sla en tomaat. Het Masterplan fusarium beoogt een solide kennisbasis te vormen voor het oplossen van de fusariumproblematiek in meerdere teelten. Deze kennisbasis bestaat uit drie pijlers:
  • Diagnostiek in de keten
  • Epidemiologie
  • Biologische bestrijding binnen het weerbaar telen
In deze Publiek-Private samenwerking (PPS) met financiering vanuit het ministerie van LNV via het TKI-bureau slaan LTO Glaskracht Nederland, Wageningen University en Research en verschillende veredelaars en gewascoöperaties de handen ineen op zoek naar geïntegreerde innovatieve oplossingen.

Vier modelgewassen
Omdat fusarium een probleem is in vele verschillende teelten, is binnen het onderzoek gekozen voor vier modelgewassen: lisianthus, chrysant, potorchidee en sla. Oplossingen via één van genoemde kennispijlers in een van vier teelten worden vertaald naar de andere teelten binnen het project en komen beschikbaar voor andere teelten met soortgelijke problemen, waardoor de investeringen optimaal worden benut. Zo worden snelle identificatie technieken op basis van DNA ontwikkeld en methoden worden toegepast om uitgangsmateriaal snel te toetsen op besmetting met schadelijke fusarium. Fusarium komt in veel gronden voor, maar deze zijn niet altijd plantpathogeen en hoeven dus niet tot problemen te leiden. Ook wordt onderzocht hoe pathogene soorten zich ontwikkelen en hoe ze zich verspreiden van plant tot plant. Het gewas Gerbera wordt hierbij betrokken.

Infectieroutes
Voor het onderzoek naar infectieroutes wordt gebruik gemaakt van fluorescent gelabelde fusarium stammen die met een innovatief fenotyperingsplatform snel en niet-destructief gedetecteerd kunnen worden. Hiermee kan de infectieroute en ontwikkeling nauwgezet en tot microscopisch niveau gevolgd en gekwantificeerd worden en kunnen latente infecties worden opgespoord. Dit is van belang omdat fusarium gezien wordt als een probleem van de hele keten, van uitgangsmateriaal en teelt, tot export en consument. Met fluorescent gelabelde fusarium stammen kan ook de effectiviteit van middelen en biologische bestrijders worden onderzocht.

Toepasbaar in de praktijk

Met telers worden nieuwe duurzame middelen en aanpassingen aan teeltsystemen onderzocht, die direct inpasbaar zijn in de praktijk. Los-van-de-grond teeltsystemen bieden een deeloplossing tot het moment dat fusarium ook het systeem is binnen gedrongen en alsnog voor problemen met fusarium zorgt. Telen op substraat biedt kansen, wanneer met de juiste aanpassingen de weerbaarheid van het systeem verhoogd kan worden. Ook worden nieuwe toedieningstechnieken van groene gewasbeschermingsmiddelen onderzocht. Dit betreft met name onderzoek bij lisianthus en potorchidee, waarbij verkregen kennis ook weer wordt vertaald naar andere gewassen, waaronder gerbera.

Bron: LTO Glaskracht

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018