Sociaal en Cultureel Planbureau:

Polen werken hard en blijven steeds vaker in Nederland wonen

Steeds meer Polen die naar Nederland komen, blijven in Nederland om zich er te vestigen blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Per 1 januari 2017 stonden circa 160.000 Polen ingeschreven in het bevolkingsregister. Samen met de Polen die niet in het bevolkingsregister staan, is de schatting dat er circa 250.000 Polen in Nederland verblijven.De Poolse groep is daarmee in korte tijd uitgegroeid tot de qua omvang zesde migrantengroep in Nederland. De meeste Polen wonen in het westen en zuiden van Nederland. Driekwart van de na 2004 gemigreerde en ingeschreven Polen denkt over vijf jaar nog in Nederland te wonen en 19% wil voor altijd in Polen wonen. Het aandeel Polen in Nederland met een gezin neemt toe: in 2005 had 30% van de na 2004 gemigreerde Poolse paren ťťn of meer kinderen, in 2017 is dat iets meer dan 50%.


   
Drie kwart van de Poolse migranten heeft betaald werk. Dit is ongeveer gelijk aan autochtone Nederlanders (77%). Wel zijn zij twee keer zo vaak afhankelijk van een flexibele arbeidsrelatie (42% tegen 22%), werken ze veel vaker meer dan 35 uur per week (78% tegen 49%) en veel vaker in banen op het laagste beroepsniveau (47% tegen 9%).

Hoge arbeidsparticipatie
De arbeidsparticipatie is met 75% hoog en de werkloosheid met 6,7% relatief laag (vergelijk: 19,7% onder niet-westerse migranten). Bij de hoge arbeidsparticipatie speelt de georganiseerde arbeidsmigratie een rol: veel uitzendbureaus leiden Polen rechtstreeks naar werk in Nederland. Toch is hun positie op de arbeidsmarkt ook kwetsbaar gezien hun oververtegenwoordiging in flexibele arbeidsrelaties aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarin zij vaker veel uren werken onder fysiek zwaardere werkomstandigheden in vergelijking met autochtone Nederlanders. Poolse migranten zijn ook in vergelijking met andere migrantengroepen oververtegenwoordigd aan de onderkant. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel Polen naar Nederland zijn gekomen om geld te verdienen in sectoren met veel laaggeschoold werk zoals de bouw, industrie en land- en tuinbouw.

Onderkant arbeidsmarkt

Het beeld dat de Polen hard werken, zien we ook in ons onderzoek terug. Poolse migranten werken gemiddeld genomen veel meer uren dan autochtone Nederlanders. Ze komen in veel gevallen om in Nederland te werken om zo meer geld te verdienen dan ze in Polen zouden kunnen. Dit betekent dat ze vaak werk onder hun opleidingsniveau aannemen in sectoren als de land- en tuinbouw, de bouw en de industrie. Hun (nog) beperkte beheersing van het Nederlands belemmert hen werk 'op niveau' te vinden. Dat heeftź tot gevolg dat hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar is. Poolse migranten doen vaak zwaar werk in elementaire beroepen zonder veel zekerheid, vaak als Ėflexwerker. Hun inkomen ligt bovendien duidelijk onder dat van autochtone Nederlanders en armoede komt in deze groep vaker voor. Toch was volgens de Poolse migranten sprake van een verbetering, omdat ze duidelijk meer verdienen dan ze in Polen deden of zouden doen.

Kwetsbaar
Een verschil met andere migranten groepen is dat de Polen (net als andere EU-migranten) gemakkelijker terug kunnen naar Polen als ze geen werk meer kunnen krijgen. Ze zijn dus weliswaar kwetsbaar op de arbeidsmarkt, maar hun situatie is anders dan die van migrantengroepen die deze mogelijkheid niet hebben. De positie aan de onderkant van de arbeidsmarkt gaat niet samen met een hoge werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid. Dat weinig Poolse arbeidsmigranten een bijstandsuitkering hebben, komt niet alleen door hun hoge participatie. De mogelijkheden voor het verkrijgen van een uitkering zijn beperkt voor degenen die kort (minder dan vijf jaar) in Nederland verblijven. Wanneer het verblijfsperspectief langer wordt, is het niet ondenkbaar dat de bijstandsafhankelijkheid en het beroep op werkloosheidsuitkeringen groter worden, juist omdat de Poolse groep zich voor een groot gedeelte aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevindt.

Bron: SCP

Publicatiedatum: 24-4-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

15-6-2018 "Een wereld te winnen"
14-6-2018 Exportwaarde bloemen en planten blijft in wispelturiger markt op niveau
14-6-2018 Voorlopig geen bloemenveiling in Kenia
14-6-2018 Bloembollenhandel tussen NL en Zuid-Amerika stevig in het zadel
13-6-2018 Westlandse bedrijventerreinen zitten vol
7-6-2018 IFTEX Kenia van start
7-6-2018 Uitbreidingsplannen bloembollentelers bijna een kwart gedaald
5-6-2018 "Sierteelt staat er het beste voor"
4-6-2018 Kenia: Ook Amerikaanse kopers bij IFTEX
4-6-2018 Kans op wanbetaling in AziŽ-Pacific het grootst in India
4-6-2018 Meeste biomassa voor energie komt uit Nederland
1-6-2018 FloraHolland krijgt Ledenraad
1-6-2018 Hulp in tijden van steeds complexer en tijdrovender energiebeheer
29-5-2018 Frank Teuber over toekomst BlumenbŁro
29-5-2018 Brengt ItaliŽ de euro aan het wankelen?
28-5-2018 Wordt de bloemensector ťcht bedreigd door een faillissementsgolf?
25-5-2018 Recordaantal transacties op laatste vroeg veildag
25-5-2018 Chinese consumptie bloemen en planten groeit jaarlijks met ruim 10%
22-5-2018 Worden opkomende markten weer het kind van de rekening?
17-5-2018 Colombia importeert Nederlandse tuinbouw kennis en technologie

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code