Arjan van Antwerpen, DLVge:

"We moeten meer inzetten op alternatieve oplossingen bij energietransitie"

Tholen - We staan met z’n allen voor een uitdaging. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden terug gedrongen. Internationaal en nationaal zijn er akkoorden gesloten en ambities uitgesproken. En een belofte maakt schuld. Maar hoe?Urgentie
Onlangs stuurde het Ministerie van Economische Zaken naar grootverbruikers een brandbrief. De strekking van die brief was dat deze bedrijven binnen afzienbare tijd over moeten stappen naar hoog calorisch gas. Een begrijpelijke actie vanuit Den Haag. Er moet namelijk een oplossing komen voor het probleem van aardbevingen in Groningen. Maar daarmee worden ook weer uitdagingen gecreëerd. Hoog calorisch gas kan bijvoorbeeld niet samen gebruik maken van de infrastructuur die nu gebruikt wordt voor het laag calorisch gas (uit Groningen).

Arjan van Antwerpen van DLVge: ”Maar hoog of laag calorisch, het blijft gas. En de doelstellingen voor 2030/2050 blijven aanwezig. Dus dit is niet de oplossing om te kunnen gaan voldoen aan die doelen. Dit geeft geen antwoord op de gevraagde verduurzaming. Het heeft zelfs niets met verduurzaming te maken.” Bovenstaande brief is dus een reactie op een urgenter probleem. In ieder geval urgenter dan alle klimaatakkoorden.

Energietransitie
Arjan geeft aan dat we de alternatieve oplossingen meer moeten gaan inzetten: wind, zon, aardwarmte, biomassa, warmtepompen en, last but not least, gebruik restwarmte. De kunst wordt om de juiste energiedrager op de juiste tijd op de juiste plek te krijgen. Op die manier kan Nederland de energietransitie in gang zetten. Arjan: “Anderzijds: wat bespaard wordt, hoeft niet opgewekt. Daarom zijn ontwikkelingen in kas- en teeltconcepten (o.a. het nieuwe telen) ook zeer belangrijk."

Ondiepe warmte
In de glastuinbouw is aardwarmte upcoming. De glastuinbouw loopt daarin voorop. DLVge begeleidt het aardwarmteproject van auberginekwekerij GreenBrothers uit Zevenbergen. Dit is het eerste project wat gebruik gaat maken van ondiepe warmte. Er wordt hier niet ongeveer 2 km diep geboord, maar 700 meter. DLVge begeleidde alle vergunningsaanvragen voor de realisatie van dit bijzondere project, o.a. indienen SDE aanvraag, aanleveren MER- notitie, milieuvergunningen, alle barmm meldingen (staatstoezicht op de mijnbouw), winningsvergunning, lozingsvergunning en omgevingsvergunning activiteit bouw. Daarnaast heeft DLVge ter voorbereiding de haalbaarheidsstudie en uitgebreide energieberekeningen opgesteld. Visser & Smit Hanab is de uitvoerder en ontwikkelaar van de boring en de installatie. Om een indruk te krijgen van dit project, raden wij aan om deze film te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=47Ez3GFr-G0.

Voor meer informatie:
DLVge
Horti House
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk
www.dlvge.eu
T +31(0)10 462 30 30

Arjan van Antwerpen
a.vanantwerpen@dlvge.nl

Publicatiedatum :
Author:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018