Afscheid van Ad Verburg:

"Een man met een heel warm hart voor de sierteelt"

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg van gemeente Aalsmeer neemt afscheid als wethouder en zal ook de stuurgroep Greenport Aalsmeer verlaten. Greenport zal dit stuurgroeplid, met een warm hart voor de sierteelt, gaan missen.

Hoe lang zit je in de stuurgroep Greenport Aalsmeer?
“Sinds 2010 zit ik al in de stuurgroep. Eerst als trekker voor onderwijs en de laatste tijd als trekker van Kennis en Innovatie.”

Wat is er bijzonder aan Greenport Aalsmeer?

“Het geheel is hier echt meer dan de som der delen. Die uitdrukking is absoluut van toepassing op de Greenport Aalsmeer waarin het bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken. Greenport Aalsmeer is een uitgestrekt netwerk dat zich onder meer richt op het bundelen van kennis om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. Concentratie, modernisering en verduurzaming van het tuinbouwcluster in Greenport Aalsmeer zijn essentieel voor versterking van de economische concurrentiepositie. Daarom werkt Greenport Aalsmeer hier hard aan op verschillende gebieden.”Waar ben je trots op?

“De afgelopen jaren heeft de Greenport Aalsmeer zich wel bewezen Greenport Aalsmeer zet zich samen met alle partijen in om de projecten en doelen verder te helpen. Gezamenlijk kan de Greenport een stem laten horen. Door de samenwerking staat Greenport Aalsmeer heel goed op de kaart bij provincies, de Metropoolregio Amsterdam, Den Haag en Brussel. De regio Aalsmeer is een enorm belangrijk gebied voor de BV Nederland. De Greenport Aalsmeer is hét wereldhandelscentrum van bloemen en planten. Meer dan vijftigduizend mensen hebben hier een fulltime baan in de bedrijfsketen van bloemen en planten. Zij realiseren met elkaar een jaarlijkse omzet van ruim 5,6 miljard euro.

Daarnaast zijn tal van bedrijven nodig om de sierteelt te helpen in de keten van ‘het zaadje tot aan de consument’. Voorbeelden zijn de productie van carrosserieën om vrachtwagens te kunnen bouwen waarmee de bloemen en planten worden vervoerd en het aanbrengen en onderhouden van technische installaties in de kassen. Kortom: Greenport Aalsmeer is een enorm belangrijke speler in de Nederlandse economie.

Om voortdurend te kunnen innoveren en daarmee de concurrentie voor te blijven, hebben onderwijs, overheid en de ondernemers zich in de Greenport Aalsmeer verenigd. Ook zorgt de sierteelt voor veel werkgelegenheid. Zo heeft Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP) in 2017 ruim 100 werkzoekenden aan een werkplek geholpen bij bedrijven in Greenport Aalsmeer. Zij zijn aan de slag gegaan als logistiek medewerker, kwekerijmedewerker of boekettenmaker. Het gaat om werkzoekenden die moeilijk aan een baan kunnen komen. Ook in 2018 gaat WSP door met het creëren van arbeidskansen samen met de werkgevers in Greenport Aalsmeer.”

Waarom is kennis en innovatie zo belangrijk?
“Innovatie is essentieel voor het bedrijfsleven in de Greenport Aalsmeer om de wereldwijde concurrentie voor te blijven. We willen zorgen voor een optimale aansluiting tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, waardoor het bedrijfsleven sneller innoveert. Greenport voert een Europese subsidie van 3,7 miljoen euro uit met als doel om kennis van kennisinstellingen door te zetten naar ondernemers. We voeren meerdere projecten uit in samenwerking met zes kennisinstellingen, zoals TNO, de universiteiten van Amsterdam, Delft, Wageningen en 30 ondernemers. Het zogenaamde Green Innovation Cluster. Door innovatie werken we aan een toekomstbestendige glastuinbouwsector die concurrerend blijft op de wereldmarkt en tegelijkertijd duurzamer wordt.

Een mooi voorbeeld van zo’n innovatie is NederVanille. Er is een groeiende vraag naar natuurlijk geproduceerde inhoudsstoffen, waaronder vanille. Een kleine groep telers is samen met de Wageningen Universiteit aan de slag gegaan om de kennis rondom de teelt van vanille met elkaar uit te wisselen. Tot groot succes: marktpenetratie van in Nederland geteelde vanille is dichterbij dan ooit.

Verder werkt Greenport Aalsmeer aan Blooming Cities. Tijdens bijeenkomsten van Blooming Cities wordt het effect van groen op de uitdagingen van de stad uitgemeten. Het is de bedoeling om bijvoorbeeld architecten bewust te maken van het effect van groene daken op klimaatadaptatie. Je kunt bijvoorbeeld groen inzetten als stofvanger, voor geluidsreductie of als isolatie tegen hitte. Greenport Aalsmeer lost hiermee problemen van de stad op, maar uiteindelijk resulteert het ook in meer verkopen van bloemen en planten. Ik ben ook heel trots op de resultaten die behaald zijn door Greenport Aalsmeer.”

Welke resultaten zijn de afgelopen tijd behaald?
“In 2017 lag de focus op het onderwerp ruimte: de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer. Dit gaat over herstructurering van verouderde gebieden, over ontwikkelen, innoveren en verduurzamen van kansrijke en nieuwe tuinbouwgebieden. Ook is veel energie ingezet op het stimuleren van innovaties en op duurzame warmte en CO2. Greenport heeft op verschillende onderwerpen resultaten gehaald."

Tekst en foto’s: Gemeente Aalsmeer, Greenport Aalsmeer en Intobusiness Amstelland
 

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018