Update regelgeving bij uitbraak van Xylella

De bacterieziekte Xylella fastidiosa (Xf) kan een groot probleem worden. De ziekte kan voorkomen in een groot aantal waardplanten waaronder bijna het gehele boomkwekerijsortiment, een aantal vaste planten en kuip- en potplanten.

Xylella fastidiosa bevindt zich in de houtvaten van een plant. De bacterie wordt verspreid door zuigende insecten (met name cicaden, bijvoorbeeld het spuugbeestje) die zich voeden met het sap uit de houtvaten. Deze insecten nemen Xylella fastidiosa heel efficiënt op en kunnen binnen korte tijd andere planten besmetten. Als u onbewust een besmette plant op uw bedrijf binnenhaalt, bestaat het risico dat Xylella fastidiosa via cicaden overgedragen wordt op andere planten op uw bedrijf of in de directe omgeving. In verband met de grote gevolgen van een uitbraak is alertheid geboden!Maatregelen bij een vondst of uitbraak van Xylella
Bij een uitbraak van Xylella worden een groot aantal verstrekkende maatregelen van kracht, gericht op uitroeiing van de bacterie. Deze maatregelen houden in dat er een besmet gebied wordt ingesteld, waarbinnen de geïnfecteerde planten zich bevinden, met een bufferzone erom heen van 5 km die 5 jaar in stand kan blijven. Wanneer uitroeiing mogelijk is en adequaat ter hand wordt genomen, dan is het mogelijk de zone van 5 kilometer te verkleinen naar 1 kilometer en de periode te verkorten naar 12 maanden. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, o.a. dat bij intensieve monitoring en toetsing geen Xylella wordt gevonden en vernietiging heeft plaatsgevonden van waardplanten in een straal van 100 meter rondom de besmette planten.

Uit de afgebakende gebieden mogen geen waardplanten worden verhandeld. Het aantal waardplanten is groot (> 400, waaronder een groot deel van het boomkwekerijsortiment, tuin- en terrasplanten en een aantal potplanten).

Wanneer duidelijk van buitenaf recent een besmetting met Xylella fastidiosa is binnengebracht, het direct is uitgeroeid en het aannemelijk is dat verspreiding van de bacterie niet heeft kunnen plaatsvinden, dan is geen afbakening nodig. Afbakening is ook niet nodig wanneer Xylella gevonden wordt in een omgeving die fysiek beschermd is tegen de insecten die de bacterie kunnen overbrengen.

Toetsingsvereiste voor afgifte plantenpaspoort

Voor Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis geldt dat een laboratoriumtoets vereist is voordat deze planten in de handel worden gebracht. Bedrijven die deze planten telen kunnen hiertoe contact opnemen met de Naktuinbouw. Deze toetsingseisen gelden ook voor import van deze planten uit landen buiten de EU.

Preventie en alertheid noodzakelijk
Hoewel Nederland nog Xylella vrij is, is de vrees groot dat door import e.d. het alsnog binnen komt. Alertheid hierop is geboden. Snel elimineren is dan van groot belang. De LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten en LTO Glaskracht Nederland blijven hameren op alertheid en preventie. De aandachtspunten voor preventie zijn genoemd in de Xylella folder en nader uitgewerkt in een leidraad fytosanitaire preventie Xylella.

Klik hier voor de de preventieleidraad
.
Klik hier voor de Xylellafolder.

Bron: LTO

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018