Drukregistratie in het activiteitenbesluit

Op dit moment staat nog steeds in het activiteitenbesluit dat de drukregistratie voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen, verplicht zal worden per 1 januari 2019. Het is ook sterk de vraag of we deze regel eruit krijgen voor die tijd. Waar echter wel aan gewerkt wordt, is een alternatief plan voor driftreductie.

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) is wel de toezegging gedaan dat er van de verplichting afgezien wordt wanneer er een goed plan ligt. Vanuit LTO-Nederland zijn de plantaardige sectoren bezig met een convenant zoals het in de glastuinbouw ook opgesteld is. Dit convenant betekent dat in de komende jaren de sector actief werkt aan het terugdringen van drift en afspoeling naar het oppervlaktewater en uitspoeling naar het bodemwater. De eerste aanzet is hiermee al gegeven door de 75% driftreductie op het hele perceel. Met steeds modernere en betere toepassingen wordt de drift steeds verder teruggedrongen, waardoor de verplichting van drukregistratie niets meer toevoegt. Wij zullen u via deze weg regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit dossier.

Bron: LTO Bomen en vaste planten

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018