CBb doet uitspraak over openbaarmaking imidacloprid-studies

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan in een al langlopende beroepsprocedure over openbaarmaking van studies over imidacloprid. In deze procedure waren naast het Ctgb ook de Bijenstichting en BayerCropScience betrokken. Het CBb heeft het besluit van het Ctgb tot openbaarmaking van een aantal studies en het vertrouwelijk houden van andere vernietigd. Het CBb stelt in de uitspraak dat het Ctgb onvoldoende heeft gemotiveerd waarom Ctgb bepaalde studies wel en andere studies niet openbaar gemaakt heeft. Het CBb draagt het Ctgb op binnen 4 maanden een besluit – beslissing op bezwaar – te nemen.

Studies
In 2011 vroeg De Bijenstichting het Ctgb een aantal studies over imidacloprid openbaar te maken. Het Ctgb besloot 19 maart 2013 dat 35 studies openbaar gemaakt konden worden en 49 niet. Tegen dit besluit tekende destijds zowel De Bijenstichting als Bayer – de eigenaar van de studies – beroep aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb schorste in 2013 de openbaarmaking van de 35 studies. Het CBb vroeg vervolgens in 2014 het Hof van Justitie van de Europese Unie om uitleg van de Europese regels voor openbaarmaking van milieu-informatie (Richtlijn 2003/4). In november 2016 heeft het Hof van Justitie de aan hem voorgelegde vragen beantwoord en de zaak terugverwezen naar het CBb, dat vervolgens op 12 april jl. uitspraak heeft gedaan.

Openbaarmakingsverzoek
Het Ctgb onderschrijft het principe van openbaarmaking van milieu-informatie binnen de wettelijke kaders. Informatie wordt openbaargemaakt, tenzij er – conform de wet – een specifiek belang is dat is gediend met de weigering om openbaar te maken.

Het Ctgb gaat de uitspraak van het CBb bestuderen en zal binnen de gestelde periode een nieuw besluit nemen op het openbaarmakingsverzoek. Daarbij zal het Ctgb rekening houden met de door het Hof van Justitie aangereikte objectieve factoren om te beoordelen of en zo ja in welke omvang de documenten ten aanzien waarvan de Bijenstichting om openbaarmaking heeft gevraagd openbaar moeten worden gemaakt.

Bron: Ctgb

Publicatiedatum: 16-4-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

17-8-2018 Bestuurlijke paniek rondom 'Polenhotel' Maasdijk
16-8-2018 Nu ook Engelse vertaling On the way to PlanetProof
16-8-2018 Koersval Bayer na uitspraak Roundup
15-8-2018 Droogte is voor tuinders ‘bijzondere omstandigheid’
10-8-2018 "Duurzaamheidstransitie stimuleren in plaats van beleidsmatig afdwingen"
8-8-2018 Aron Boerefijn nieuwe netwerkcoördinator Chrysant LTO Glaskracht Nederland
6-8-2018 Hoe meer kennis, hoe beter met het oog op klimaatbestendige plantproductie
20-7-2018 Nieuwe partij sluit zich aan in campagne voor emissiebeperking
20-7-2018 Nieuwe partner voor World Horti Center
19-7-2018 "Nu blijkt dat het niet blijft bij alleen kijken"
18-7-2018 Jaap Breugem nieuwe senior manager Achmea Agro
18-7-2018 Overheid maakt miljoenen aan extra onderzoeksgelden vrij voor WUR
17-7-2018 Grootste vangst illegale gewasbeschermingsmiddelen ooit
16-7-2018 Openstelling najaarsronde SDE+
16-7-2018 Omzet Veiling Rhein-Maas in eerste helft 2018 met 1,9% gestegen
16-7-2018 Huisvesting van arbeidsmigranten: kwaliteit waarborgen belangrijk
16-7-2018 Bedrijven investeren bijna 3,4 miljard euro in groene technieken
13-7-2018 Inhoud portemonnee agrarische huishoudens krimpt voor vierde jaar op rij
12-7-2018 "Trots op koppositie sector in de energietransitie"
11-7-2018 "We zijn een vonk die een vuurtje bij ondernemers aanwakkert"

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code