Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
CBb doet uitspraak over openbaarmaking imidacloprid-studies

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan in een al langlopende beroepsprocedure over openbaarmaking van studies over imidacloprid. In deze procedure waren naast het Ctgb ook de Bijenstichting en BayerCropScience betrokken. Het CBb heeft het besluit van het Ctgb tot openbaarmaking van een aantal studies en het vertrouwelijk houden van andere vernietigd. Het CBb stelt in de uitspraak dat het Ctgb onvoldoende heeft gemotiveerd waarom Ctgb bepaalde studies wel en andere studies niet openbaar gemaakt heeft. Het CBb draagt het Ctgb op binnen 4 maanden een besluit – beslissing op bezwaar – te nemen.

Studies
In 2011 vroeg De Bijenstichting het Ctgb een aantal studies over imidacloprid openbaar te maken. Het Ctgb besloot 19 maart 2013 dat 35 studies openbaar gemaakt konden worden en 49 niet. Tegen dit besluit tekende destijds zowel De Bijenstichting als Bayer – de eigenaar van de studies – beroep aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb schorste in 2013 de openbaarmaking van de 35 studies. Het CBb vroeg vervolgens in 2014 het Hof van Justitie van de Europese Unie om uitleg van de Europese regels voor openbaarmaking van milieu-informatie (Richtlijn 2003/4). In november 2016 heeft het Hof van Justitie de aan hem voorgelegde vragen beantwoord en de zaak terugverwezen naar het CBb, dat vervolgens op 12 april jl. uitspraak heeft gedaan.

Openbaarmakingsverzoek
Het Ctgb onderschrijft het principe van openbaarmaking van milieu-informatie binnen de wettelijke kaders. Informatie wordt openbaargemaakt, tenzij er – conform de wet – een specifiek belang is dat is gediend met de weigering om openbaar te maken.

Het Ctgb gaat de uitspraak van het CBb bestuderen en zal binnen de gestelde periode een nieuw besluit nemen op het openbaarmakingsverzoek. Daarbij zal het Ctgb rekening houden met de door het Hof van Justitie aangereikte objectieve factoren om te beoordelen of en zo ja in welke omvang de documenten ten aanzien waarvan de Bijenstichting om openbaarmaking heeft gevraagd openbaar moeten worden gemaakt.

Bron: Ctgb

Publicatiedatum: 16-4-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

23-4-2018 Aantal schadelijke organismen bij importinspecties nagenoeg gelijk
20-4-2018 Partijaangifte PSI wordt beter door samenwerking met VARB
18-4-2018 Nieuwe landbouwraden benoemd
17-4-2018 Glastuinbouwondernemers uitgenodigd voor Nationaal Landbouwdebat
17-4-2018 Extra douaneformaliteiten na Brexit onvermijdelijk
13-4-2018 Grillig eerste kwartaal Veiling Rhein-Maas
12-4-2018 Handelsmissie China: 200 miljoen euro aan samenwerkingscontracten
11-4-2018 Is de sierteeltsector klaar voor de AVG?
10-4-2018 Geen steun van LTO Nederland voor kabinetsplan seizoensarbeid
10-4-2018 Roadmap Next Economy Greenport presenteert ‘nieuwe tuinbouwcluster’
9-4-2018 Duurzaam waterbeheer door gezamenlijke Waterambitie Greenport
9-4-2018 "Inkomen belangrijkste kopzorg bedrijfsleiders"
6-4-2018 Agro Businessclub Westland staat stil bij ontwikkelingen in private equity
5-4-2018 “Veiligheid is ook een morele verplichting"
5-4-2018 57 RUB-middelen aangemeld voor beoordeling
4-4-2018 Europese rechter keurt 'verboden vrucht'
4-4-2018 LTO-organisaties lanceren LTO Verzekeringen
30-3-2018 "Prijs glastuinbouwbedrijven stijgt met een derde"
29-3-2018 Sjaak van der Tak deelt visie energietransitie met tuinders Arnhem en Nijmegen
28-3-2018 Uitbreiding NVWA en keuringingsiensten met 200 fte nodig bij harde brexit

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code