Kees Veerman:

"Hoogste marges voor de veilingklok"

Met een onderzoek naar de marktpositie en winstgevendheid van de Nederlandse glastuinbouw promoveerde Kees Veerman onlangs aan de Wageningen University & Research.

Toegenomen concurrentie
"De ontwikkelingen in de glastuinbouw zijn de laatste decennia stormachtig geweest door de grote uitbreiding van het marktgebied van de Europese Unie. In 1986 traden Spanje en Portugal toe tot de Europese markt met een aanzienlijk areaal tuinbouwproducten, gevolgd in 1989/1990 door Oost-Duitsland. Daarna vond een verdere uitbreiding plaats in Noord-, Midden- en Oost-Europa met Zweden, Finland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië en de Baltische staten. Dit heeft geleid tot enerzijds een toename van het aantal aanbieders (telers, afzetorganisaties, exporteurs) van tuinbouwproducten op de Europese markt, anderzijds tot een toename van de vraag van Europese detaillisten en consumenten. Een toename van de concurrentie met goedkoper producerende bedrijven uit de nieuwe lidstaten en de nodige veranderingen in de productie- en afzetstructuur van de bedrijven in de sector glastuinbouw waren de gevolgen."

In een 334 pagina tellend rapport zet Kees Veerman de concurrentie, concentratie en rentabiliteit in de Nederlandse glastuinbouw uiteen.

Conclusies
Als slotconclusie formuleert hij: "Het verschil in marktstructuur en marktgedrag in de sectoren glasgroenten en glassnijbloemen kan een betekenisvolle oorzaak zijn om het verschil in marktresultaat te verklaren. Als we de positie en resultaten van de kleine veilingteler in de glasgroenten volgen na de integratie van de groothandel in de bedrijfsvoering van de afzetorganisatie, dan zien wij een teeltbedrijf in de knel met gemiddeld lagere resultaten voor zowel de kleine veilingteler als zijn afzetorganisatie ten opzichte van de zelfstandige teler en zijn telersvereniging. In de glassnijbloemen is de positie en het resultaat van de kleine veilingteler/klokveiler juist beter in vergelijking met eigen verkoop of verkoop via een telersvereniging.

De uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat in de sector glasgroenten de zelfstandige telersvereniging, die al dan niet met de klassieke coöperaties samenwerkt, maar in ieder geval een eigen marketingbeleid ontwikkelt, de beste resultaten boekt. In de sector glassnijbloemen worden voor de veilingklok de hoogste marges behaald. Voor de sector glaspotplanten, waar de aard van het product duidelijk verschilt van de korter houdbare glasgroenten en glassnijbloemen, zijn te weinig gegevens beschikbaar om conclusies te trekken."

Lees hier het hele rapport.

Bron: WUR


Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018