Vereniging BIO-NH gaat van start

Op dinsdag 22 februari 2018 is in de skybox van het melkveehouderijbedrijf Henri Willig in Katwoude een vereniging van biologische ondernemers opgericht in aanwezigheid van 30 biologische agrariërs. De naam van de vereniging is BIO-NH.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van biologische bedrijven, onderlinge kennisuitwisseling, krachtenbundeling en delen van nieuwe ontwikkelingen in de biologische sector. Het bestuur bestaat uit Jim Blom (voorzitter), Jan Knook (secretaris), Theo Vlaar (penningmeester), Karlijn Kraan (bestuurslid) en Piet Katee (bestuurslid).

Speerpunten
Voor de uitvoeringsagenda zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen die de komende jaren worden uitgevoerd. BIO-NH gaat zich in de startfase richten op het vergroten van de bekendheid over de biologische landbouw, bijvoorbeeld via social media, het versterken van de regionale afzet van biologische producten waarbij het gehele aanbod aan biologische producten in Noord-Holland in kaart wordt gebracht en het verdiepen van de bodemkennis, de basis voor een goed biologisch gewas. Ook worden de verschillen in kwaliteit van compost in kaart gebracht.

Groeiende vraag
Provincie Noord-Holland en GreenPort Noord-Holland Noord hebben een opdracht uitgezet als vervolg op het project BioValley met de vraag of biologische ondernemers zichzelf kunnen en willen verenigen om de groeiende vraag naar biologische producten te ondersteunen. Rosemarie Slobbe van het Clusius college en Colja Corts zijn met deze onderzoeksvraag aan de slag gegaan.

Rian van Dam, programmadirecteur GreenPort Noord-Holland Noord: “Het is een mooie ontwikkeling dat biologische ondernemers zich verenigen om meer slagkracht in de regio te generen. Eén aanspreekpunt die de belangen behartigt voor biologisch agrarische ondernemers”.

Bron: Greenport Noort-Holland Noord

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018