Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Verduurzaming Nederland heeft toegepast onderzoek nodig

Nieuwe oplossingen zijn nodig voor het realiseren van de kabinetsdoelen op het gebied van duurzaamheid. Op 13 februari spreken de samenwerkende organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) met overheden en bedrijven over de vraag hoe Nederland zich verder kan ontwikkelen naar een duurzame en circulaire economie. Uri Rosenthal, voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie (AWTI), en Louise Fresco, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research (WUR) presenteren de essentiële rol van toegepast onderzoek bij de oplossing van de duurzaamheidsvraagstukken.Circulaire economie, energietransitie, klimaatverandering, landbouwtransitie, duurzame mobiliteit. Het zijn de uitdagingen waar Nederland in de komende jaren met nieuwe oplossingen voor moet komen. De TO2 organisaties zetten zich daar volop voor in en werken aan tal van innovaties voor bedrijfsleven en maatschappij. Om de kennis die via onderzoek wordt ontwikkeld ook daadwerkelijk tot nieuwe toepassingen te laten leiden, vormen de TO2 organisaties een ‘Onmisbare schakel’, aldus het rapport van de AWTI. In een viertal workshops laten de TO2 organisaties voorbeelden zien waaraan op dit moment concreet gewerkt wordt en gaan ze in gesprek over vervolgvragen en benodigde innovaties.

Workshops
Duurzame landbouw. Daar wordt gewerkt aan een meer circulaire landbouw, een kringlooplandbouw. Bijvoorbeeld met het ‘Internet of Food’ waarin allerlei data uit de agri-food keten wordt gekoppeld. Het koppelen van enorme databestanden over diergezondheid, bodemkwaliteit en verwerking leidt tot veiligere en efficiëntere systemen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen en zo veel duurzamer kan worden gewerkt.

Duurzame mobiliteit. Voor dit onderwerp worden de huidige ambities afgezet tegen de mogelijke oplossingsrichtingen in termen van beleid en/of techniek. Er wordt gewerkt langs drie transitiesporen (weg, lucht en maritiem). Technologie helpt om brandstof gerelateerde emissies zoals CO2 terug te dringen maar ook geluidsemissies te beperken.

Energietransitie en klimaatadaptatie.
De inpassing van de energietransitie en van klimaatmaatregelen deze eeuw zullen een flinke stempel drukken op de ruimtelijke inrichting van ons land. De omvang van deze opgaven wordt verkend, inclusief de ruimtelijke consequenties van deze opgaven en bij het ontwikkelen en uitwerken van concrete, integrale, ruimtelijke strategieën en ontwerpen.

Circulaire economie.
Er zijn verschillende perspectieven denkbaar op de rol die de overheid in het transitieproces op zich kan nemen (rechtmatig, presterend, netwerkend, participerend). De overheid beschikt over verschillende sturingsinstrumenten: wet- en regelgeving, kennis en informatie, subsidie en fiscale instrumenten, het stimuleren van innovatie en de rol als launching customer. Hoe verandert de rol en werkwijze van de overheid door deze transitie? En hoe kunnen de TO2 organisaties hier maximaal bij ondersteunen?

Waar en hoe laat
De TO2-middag vindt plaats in het Museum voor Communicatie in Den Haag en start om 14.00u onder leiding van TO2-voorzitter Bas Buchner. Wilt u aanwezig zijn bij deze middag? Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar to2event2018@deltares.nl.

bron: Wageningen UR

Publicatiedatum: 8-2-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

21-3-2018 Video: Controlled-release bemesting juist aanbrengen
16-3-2018 Meer licht en lagere energiekosten met nieuw klimaatdoek
13-3-2018 5 tips voor een goede productfoto
2-3-2018 Trias Westland: productietest 2,3 kilometer diepte succesvol
26-2-2018 "Gentse biologische gewasbescherming even effectief als conventionele"
23-2-2018 Zwaar vervoer op waterstof de toekomst?
22-2-2018 18 nieuwe sensoren voor platform Royal Brinkman
21-2-2018 "Nederland is bezig aan grote inhaalslag met zonne-energie."
20-2-2018 Nieuw lichtgewicht en isolerend daksysteem voor watertanks
19-2-2018 Nieuwe speler op de markt voor insectengaas moet voor frisse wind gaan zorgen
19-2-2018 Trias-boring naar 4 kilometer diepte levert geen rendabele warmtewinning op
19-2-2018 Codema System Group lanceert nieuw Shuttle systeem (CSS)
19-2-2018 Vanaf 2019 OCAP-CO2 voor PrimA4a
19-2-2018 Met Artificial Intelligence meer dan 90% nauwkeurige oogstprognose
16-2-2018 "Grijs gronddoek tenminste 10% koeler"
16-2-2018 "Aardwarmte neemt zeker geen gas terug"
13-2-2018 Nieuwe ronde SDE+
12-2-2018 Toepasbare nieuwe inzichten over Internet of Things in sierteelt
12-2-2018 Aardwarmteuitbreiding voor Ammerlaan
12-2-2018 Tweede Kamer maakt plannen voor toekomst geothermie

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code