Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Europese samenwerking voor kleine toepassingen

De EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF) organiseerde in november diverse expert meetings in Dublin. Plantum nam deel aan de Commodity Expert Group (CEG) Seeds, die ook een gezamenlijk gedeelte had met de CEG Fruits & Vegetables en aan de Horizontal Expert Group. Hieronder een verslag.

Zoeken naar oplossingen
De MUCF is ruim twee jaar geleden van start gegaan om gezamenlijk op Europees niveau knelpunten in gewasbescherming voor zogenaamde minor uses (kleine toepassingen of ook wel speciality crops) aan te pakken. In samenwerking met zo veel mogelijk lidstaten van de Europese Unie worden (chemische en niet-chemische) oplossingen gezocht. Dat kan bijvoorbeeld worden gedaan door het:
  • uitvoeren van onderzoek
  • delen van gegevens
  • gezamenlijk (laten) doen van toelatingsaanvragen.
De Horizontal Expert Group bestaat vooral uit Ďregelgeversí en richt zich op ontwikkeling en Europees geharmoniseerde toepassing van regelgeving toegesneden op kleine toepassingen. In de CEGís zitten meer de experts vanuit het bedrijfsleven (bijvoorbeeld telersorganisaties) en onderzoekers. Zij brengen de knelpunten in hun sector in beeld en werken via projecten aan praktische oplossingen. De CEG Seeds, voortkomend uit een Werkgroep Minor Uses van de European Seed Association (ESA), richt zich op gewasbeschermingsknelpunten in zaadbehandeling en in zaadteelt.

Gewasbeschermingsknelpunten in zaden
In de november-meeting heeft de CEG Seeds haar overzicht met prioriteiten voor kleine toepassingen in zaadproductie en zaadbehandeling, met name voor groentezaden, weer geŁpdatet. In zaadproductie zijn groeiregulatie (met name de beschikbaarheid van middelen om een zaadgewas versneld te laten afsterven), onkruid- en ziektebestrijding de belangrijkste issues. Bij zaadbehandeling zijn de mogelijkheden voor bescherming tegen diverse kiem- en bodemschimmels beperkt. Ook de mogelijkheden om via zaadbehandeling een gewas bescherming mee te geven tegen luizen en vliegen (onder andere uienvlieg, wortelvlieg en koolvlieg) worden steeds beperkter. Omdat dit uiteindelijk niet zo zeer een Ďzaadprobleemí als wel een Ďteeltprobleemí is, wordt dit ook gezamenlijk met de CEG Fruits & Vegetables besproken en aangepakt.

De CEG Seeds constateert dat problemen nijpender worden, omdat de toelating van veel werkzame stoffen onder druk staat en er nauwelijks nieuwe stoffen (chemisch of biologisch) bijkomen. Regelgeving is ingewikkeld en kosten voor ontwikkeling en toelating van nieuwe stoffen zijn hoog. Daarbij is het in het bijzonder lastig de (chemische en biologische) gewasbeschermingsindustrie te interesseren voor ontwikkeling en registratie van producten in de kleine en zeer specifieke toepassingen voor zaden en zaadteelt. De CEG Seeds probeert de krachten te bundelen en met ondersteuning van de MUCF toch de potentie van de zadenmarkt te laten zien aan de industrie, en met en voor hen werkbare toelatingsprocedures te ontwikkelen. Met het nu beschikbare prioriteitenoverzicht zullen weer diverse potentiele aanbieders van oplossingen benaderd worden.

Europese aanpassing en harmonisatie regelgeving gewenst
Hoewel er voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen een Europese Verordening is, met daarin ook een artikel over kleine toepassingen, verschilt de invulling van dit artikel nog fors van lidstaat tot lidstaat. De MUCF heeft vorig jaar een inventarisatie gedaan, waaruit bleek dat er grote verschillen zijn in bijvoorbeeld de definitie van een kleine toepassing (zoals de gehanteerde areaalgrens), de dossiervereisten, de nationale procedure voor toelating en de kosten hiervan. Deze verschillen zorgen er voor dat er een ongelijk speelveld is en het lastig is elkaars toelatingen over te nemen. De Horizontal Expert Group is nu bezig met de ontwikkeling van een Guidance Document voor kleine toepassingen, dat aan de Europese Commissie aangeboden wordt.

De MUCF kaart de specifieke knelpunten en wensen vanuit kleine toepassingen ook aan in het kader van de evaluatie en mogelijke herziening van de EU-wetgeving die momenteel loopt (de zogenaamde REFIT). Ook ontwikkelt de MUCF hulpmiddelen om de Europese samenwerking te bevorderen, zoals de EU Minor Uses Database EUMUDA.

bron: Plantum

Publicatiedatum: 31-1-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

11-7-2018 "Wonen naast bollenveld goed voor de gezondheid"
25-5-2018 Bollenmijt kent drie soorten mannetjes
22-5-2018 Tegenstelling tuinbouw - natuurbeheer is schijn
14-5-2018 Met galmug de bladluis in rozen te lijf
25-4-2018 Nieuwe besmetting bruinrot in roos bevestigd
6-4-2018 "Snellere verandering voor duurzame teelt hard nodig"
6-4-2018 Houweling betreedt de markt van biostimulanten
5-4-2018 Minder gewasbeschermingsmiddelen bloembollen in Flevolands oppervlaktewater
21-3-2018 Milieuvoetafdruk uitrekenen kan veel simpeler
20-2-2018 Bloembollenbedrijven informeren hun omgeving met borden
8-2-2018 "Je hoeft bij lange na niet alle 358 bijensoorten te kennen"
5-2-2018 Flower Science Cafť: Bewust of Biologisch telen
26-1-2018 Flora Flower overgenomen door L&M Groep
12-1-2018 Verhoging plantweerbaarheid met endofyten
11-1-2018 Steeds minder beschermingsmiddelen in Vlaamse tuinen
22-12-2017 Geraniums fleuren bio-limonade op
15-12-2017 Megabestellingen voor bio-plantenkwekerij Dependens
14-12-2017 Vraag en aanbod biologische planten een boost geven
24-11-2017 Waarom de Barometer Duurzame Bloemist wel/niet van de grond komt
15-11-2017 Start programma ĎGroene gewasbescherming en bestuiversí

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code