Boek over geschiedenis Nederlandse kassen in ontwikkeling

In 1998 is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) begonnen met het vergaren van kennis over de geschiedenis van kassen en glastuinbouw in Nederland. Een enorme hoeveelheid interessant materiaal is boven water gekomen en verdiept door een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de RCE en specialisten en vakmensen in het veld. Het belang van kassen en glastuinbouw voor de Nederlandse cultuur en economie is enorm, maar het uitgeven van de onderzoeksresultaten – genoeg materiaal voor een omvangrijk boekwerk van 700 pagina's en 800 afbeeldingen – bleek lang een lastige zaak. Actuele ontwikkelingen zoals printing on demand bieden echter nieuwe kansen. Stichting In Arcadië is daarom een project gestart om de beschikbare informatie op een moderne manier voor een breed publiek te ontsluiten: er wordt een boek vormgegeven dat op een speciaal daartoe ontworpen website in zijn geheel doorzocht kan worden. Op deze manier komt de kennis gratis beschikbaar via internet. Bezoekers kunnen straks op de website intekenen voor een gedrukt exemplaar, dat wordt aangeboden tegen kostprijs en zonder winstoogmerk.Hét Nederlandse Kassenboek wordt het standaardwerk over de geschiedenis en ontwikkeling van kassen in Nederland. Met de publicatie wordt kennis over de historie, het gebruik en de architectuur van kassen gratis beschikbaar gesteld en doorgegeven. De hoofdstukken variëren in onderwerp van de algemene geschiedenis en ontwikkeling van plantenkassen in Nederland tot hoofdstukken over glastuinbouw in het Westland, kassen bij buitenplaatsen, kloosters, universiteiten etc., en informatie over het beheer en behoud van kassen. Omdat veel kassen verwaarloosd zijn en kennis over de omgang met historische kassen verloren gaat, is de kwestie urgent: waardevol erfgoed dreigt te verdwijnen en raakt in onbruik.

Om Hét Nederlandse Kassenboek te realiseren, is een kleine €50.000,- nodig. Daarvan is inmiddels €30.000,- toegezegd door diverse fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds, maar het benodigde bedrag is nog niet bij elkaar. Financiële bijdragen zijn dan ook zeer nodig en van harte welkom. Daar staat uiteraard naamsvermelding in het boek en op de website tegenover.

Wilt u een bijdrage doen? Dat kan o.v.v. van uw naam en 'Kassenboek' naar:
Stichting In Arcadië, rekeningnummer NL 25 RABO 0147 1415 24.
NB Stichting In Arcadië is een ANBI-stichting, giften zijn dan ook aftrekbaar.

Voor meer informatie:
Stichting In Arcadië
www.stichtinginarcadie.nl

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018