Wetenschappers publiceren lijst van 149 schadelijkste exotische planten en dieren in Europa

Wetenschappers uit Zwitserland, Tsjechië, Spanje en Zuid-Afrika hebben een lijst gemaakt met de 149 schadelijkste exotische planten en dieren van Europa. Op de eerste plaats staat de grote Canadese gans, gevolgd door de bruine rat, de rode Amerikaanse rivierkreeft, de muskusrat en de varroamijt. Bij de beoordeling is extra gewicht toegekend aan het feit dat sommige soorten zeer grote schade toebrengen aan bijvoorbeeld natuur, landbouw of volksgezondheid. De wetenschappers hebben de lijst gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Invasions.

De wetenschappers beoordeelden de schadelijkheid van een groslijst van 486 in Europa gevestigde exotische dieren, planten en schimmels. Ze gebruikten daarbij het ‘generic impact scoring system’. Dat is een methode waarbij elke soort op 12 aspecten beoordeeld wordt, steeds met scores tussen de ‘0’ tot ‘5’. Het gaat daarbij enerzijds om natuuraspecten: effecten op planten, op dieren, concurrentie met inheemse soorten, overdracht van ziekten op inheemse soorten, hybridisatie met inheemse soorten en effecten op ecosystemen. Daarnaast wordt de soort beoordeeld op sociaaleconomische aspecten, met name de effecten op landbouw, veeteelt, bosbouw, infrastructuur, volksgezondheid en welzijn. Op deze manier hebben de onderzoekers vastgesteld welke van die 486 soorten in het beleid prioriteit zouden moeten krijgen. Daarbij mikten ze op een lijst van rond de 100 prioritaire soorten.

149 soorten

Door de effecten per soort op te tellen, kwamen de onderzoekers tot een lijst van 106 soorten. Daarnaast keken ze in de groslijst naar de maximumscores op de afzonderlijke aspecten. Dit vanuit het gegeven dat een hoge score op één enkel aspect soms relevanter is dan een lage score op veel verschillende aspecten. Door de twee lijsten te combineren, kwamen de onderzoekers tot een lijst van 149 soorten. Volgens hen betreft de ranglijst de meest alomvattende, transparante en objectieve lijst van schadelijke invasieve exoten in Europa, waarbij soorten uit diverse soortgroepen op hun totaaleffect beoordeeld zijn.

Veel soorten ontbreken op lijst van Europese Unie
De onderzoekers constateren dat er op hun lijst veel soorten staan, die niet op de lijst van de Europese Unie staan. Dat is een lijst van momenteel 49 soorten, die op grond van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten in de hele Europese Unie moeten worden bestreden. Van die 49 soorten staan er 32 op de lijst van 149 schadelijkste exoten. Vogelsoorten die nu nog op de lijst van de Europese Unie ontbreken, zijn onder andere de grote Canadese gans, de halsbandparkiet en de treurmaina. Ook de tijgermug, de buxusmot, de palmmot, het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, de glimmende dikkop, pampasgras, pijlriet, vaste lupine en robinia staan er niet op. Veel van deze soorten komen al in de Nederlandse natuur voor.

De publicatie More than '100 worst' alien species in Europe is te vinden op de website van het tijdschrift Biological Invasions.

bron: Platform Stop Invasieve Exoten, 02/01/18
foto: Serbish, Wikipedia

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018