Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
NVWA: "78% naleving gewasbescherming bij snijbloemenbedrijven"

Gewasbescherming heeft tot doel de schadelijke effecten van plantenziekten, plagen en onkruiden binnen aanvaardbare grenzen te houden. Hiervoor zijn in de meeste gevallen gewasbeschermingsmiddelen en -maatregelen beschikbaar.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen bij onjuist gebruik een risico zijn voor mens, dier en milieu. Daarom mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen verhandeld worden en gebruikt volgens de omschreven toepassingen en de voorschriften die hiervoor gelden. De NVWA controleert de handel en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De controles vinden plaats in Nederland bij ongeveer 450 handelaren, importeurs en toelatingshouders (rechthebbenden om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen) en ongeveer 40.000 telers en loonwerkbedrijven.

Sierteelt onder glas
In voorgaande jaren (2012-2014) bleek dat met name in de teelt van roos, orchidee en chrysant niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en middelen in strijd met de voorschriften worden gebruikt. In 2015 zijn in de sierteelt gerichte controles uitgevoerd waarbij monsters genomen zijn en de administratie is onderzocht. Het eerder gevonden beeld werd hierbij bevestigd. Om de naleving te bevorderen zijn in 2016 in de sierteelt onder glas een groot aantal inspecties uitgevoerd. De sector was voorafgaand aan de inspecties via een artikel in een vakblad op de hoogte gesteld. In totaal zijn 321 controles uitgevoerd en 162 monsters genomen. Hierbij is bij 65 bedrijven een rapport van bevindingen opgemaakt wegens niet toegestaan gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In 42 gevallen was sprake van gebruik van een niet in de teelt maar wel in Nederland toegelaten middel. 11 keer was het toegepaste middel teveel of te vaak gebruikt. 13 keer werd een vervallen middel gebruikt en 2 keer een buitenlands middel. Daarnaast werd 8 keer een niet in de teelt toegestane werkzame stof aangetroffen en eenmaal geloosd zonder de verplichte zuivering.

Bij de snijbloemen bedrijven (170) was de naleving 78 %. Bij potplanten bedrijven (84) was de naleving gemiddeld 80%.

Verder zijn er overtredingen aangetroffen in voor het ontbreken van een bewijs van vakbekwaamheid, het op voorraad hebben van een buitenlands middel, het op voorraad hebben van vervallen middel, het ontbreken van de spuitregistratie en het ontbreken van de gewasbeschermingsmonitor. Deze overtredingen zijn (mee) opgenomen in een rapport van bevindingen.

In totaal zijn 67 rapporten van bevindingen opgemaakt. De nalevingsindicatie voor de sierteelt onder glas komt hiermee op 79 %. Dit resultaat is niet vergelijkbaar met die van 2015 (naleving 65%) omdat in 2015 de selectie van bedrijven gericht plaatsgevonden heeft. Eveneens is geen vergelijk mogelijk met de resultaten van 2012-2013 (naleving 88%) omdat in deze meting een aantal hoog risico gewassen niet meegenomen zijn.

Download het volledige rapport hier.

Publicatiedatum: 2-1-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

19-3-2018 "Beperkte reikwijdte herziening Warmtewet gemiste kans"
19-3-2018 Training preventiemedewerker glastuinbouw
19-3-2018 Animatie: oplossing voor toekomstige zoetwaterschaartste
16-3-2018 Greenports naar Minister Wiebes met gezamenlijk aanbod voor verlaging aardgasverbruik
16-3-2018 Commissaris van de Koning op bezoek bij Waterschap Rivierenland en tuinbouwbedrijven Bommelerwaard
14-3-2018 Kabinet: 23 miljoen voor Kas als Energiebron, 12 miljoen voor CO2-afvangst, 22 miljoen voor aardwarmte
13-3-2018 Brexit Forum Event met o.a. minister Sigrid Kaag
8-3-2018 Uw perceelsaangifte staat voor u klaar
8-3-2018 LTO en vakbonden eens over huisvesting arbeidsmigranten
7-3-2018 Is verkassen naar het buitenland aantrekkelijk?
6-3-2018 Openstelling Call 2018 voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
6-3-2018 Westland brengt waterinnovaties in beeld
6-3-2018 70 miljoen euro aan glastuinbouwinvesteringen in de pijplijn in NH
6-3-2018 Amerikaanse sierteeltvoorman oriënteert zich in Nederland op duurzaamheid
5-3-2018 Graafschade belangrijkste oorzaak storingen Westland en Midden Delfland
5-3-2018 "Wij zijn verantwoordelijk voor goede huisvesting arbeidsmigranten"
5-3-2018 Goedkope Poolse arbeidskracht verdwijnt
5-3-2018 Brexit: Europese Commissie publiceert ontwerp van artikel 50- terugtrekkingsakkoord
1-3-2018 Gezamenlijke kalibratieboeken Japan
1-3-2018 Uitnodiging presentatie On the way to PlanetProof

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code