Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Samenwerkingsverband leidt tot ‘tuinbouwriool’ Bommelerwaard

De Bommelerwaard heeft een landelijke primeur: in het gebied werken nagenoeg alle tuinders, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, drinkwaterbedrijf Dunea en Waterschap Rivierenland samen om de inzameling en zuivering van afvalwater uit de glastuinbouw in de Bommelerwaard te regelen. Dit gezamenlijke ‘tuinbouwriool’ is onderdeel van de herstructurering van de tuinbouwsector in dit gebied.

Wethouder Bragt (gemeente Zaltbommel): “Het kost veel energie en tijd om dit gezamenlijk te organiseren, maar dit resulteert in een bijna Bommelerwaard-brede waterzuivering van zeer hoge kwaliteit. Ik ben er dan ook trots op dat we dit met de betrokken partijen hebben bereikt. Het project wordt ondersteund met een Europese subsidie van 1,7 miljoen euro.”

Het is vanaf 1 januari 2018 verplicht voor tuinders om hun afvalwater te zuiveren. In principe moet iedere tuinder zelf een zuivering bouwen. Als tuinders deelnemen in een collectief, zoals in de Bommelerwaard, en een gezamenlijke zuivering bouwen, dan kunnen ze uitstel krijgen. Schoon water is daarnaast één van de doelstellingen van het herstructureringsproject voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard, dat uitgevoerd wordt door het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB). 


Van links naar rechts: David van Tuijl (chrysantenteler), Sjaak van der Tak (LTO Glaskracht Nederland), wethouder Adrie Bragt (gemeente Zaltbommel), Ad de Waal Malefijt (Dunea) en Heemraad Mathieu Gremmen (Waterschap Rivierenland).

Overeenkomst
Om de afspraken te bevestigen, tekenden David van Tuijl, chrysantenkweker uit Brakel, Wethouder Adrie Bragt van de gemeente Zaltbommel en Heemraad Matthieu Gremmen, bestuursvoorzitter van Waterschap Rivierenland op 8 december een overeenkomst. Inmiddels tekende zo’n 88% van de tuinders in het gebied de overeenkomst. Zij sluiten zich hier mee aan bij de collectieve waterzuivering. Dat is goed voor zo’n 254 hectare glastuinbouw. De overige 12% van de tuinders in de Bommelerwaard heeft zelf de waterzuivering geregeld of heeft geen afvalwater dat gezuiverd moet worden. Waterschap Rivierenland controleert of deze bedrijven inderdaad niets lozen.

Project waterzuivering glastuinbouw Bommelerwaard
De werkzaamheden gaan naar verwachting begin 2019 van start. Voor de waterzuivering legt de gemeente zo’n 35 kilometer inzamelleiding aan. Bij ongeveer 60 bedrijven komt een pompinstallatie. Het waterschap bouwt een specifieke voorzuivering voor de gewasbeschermingsmiddelen. De Maasdrielse bedrijven die meedoen kunnen hun water per as op de zuivering aanbieden.  Drinkwaterbedrijf Dunea levert een projectleider en kennis uit hun organisatie, plus een bijdrage in het telemetriesysteem waarmee alle pompen aangestuurd worden. Dit telemetriesysteem detecteert ook wanneer er een buffer vol is en overloopt in tijden van hoge waterstanden in de rivier (kwel).

Europese subsidie steunt project
Tuinders betalen het project zelf. Maar een groot deel wordt gefinancierd met een Europese subsidie. Het gaat om 1,7 miljoen van de 4 miljoen die de zuivering in totaal kost. Het project levert namelijk een grote bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit en drinkwaterveiligheid. Op 28 november 2017 besloten de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland om de subsidie te verlenen.

Herstructurering van de tuinbouw
Het PHTB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Eén van de doelen binnen deze opgave, is het zorgen voor ‘toekomstperspectief voor de tuinder’. Door aan te sluiten bij dit gezamenlijke tuinbouwriool, zijn tuinders toekomstbestendig als het gaat om waterinzameling en – zuivering.

Samen voor een goede waterkwaliteit
Door de waterzuivering samen te organiseren kunnen de tuinders hun gewasbeschermingsmiddelen veilig lozen. Hoewel het nog niet verplicht is, worden op dat moment ook meteen nutriënten (meststoffen) uit het water gezuiverd. Daar komt verder nog bij dat het waterschap een betere zuivering plaatst dan de wettelijk verplichte zuivering. Daardoor ontstaan er geen afbraakproducten van de gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor ondervindt drinkwaterbedrijf Dunea minder hinder bij het maken van drinkwater.

Voor meer informatie:
Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel
Postbus 10 002
5300 DA Zaltbommel
0418 681 700
loket@phtb.nl
phtb.nl

Publicatiedatum: 13-12-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

21-3-2018 Video: Controlled-release bemesting juist aanbrengen
16-3-2018 Meer licht en lagere energiekosten met nieuw klimaatdoek
13-3-2018 5 tips voor een goede productfoto
2-3-2018 Trias Westland: productietest 2,3 kilometer diepte succesvol
26-2-2018 "Gentse biologische gewasbescherming even effectief als conventionele"
23-2-2018 Zwaar vervoer op waterstof de toekomst?
22-2-2018 18 nieuwe sensoren voor platform Royal Brinkman
21-2-2018 "Nederland is bezig aan grote inhaalslag met zonne-energie."
20-2-2018 Nieuw lichtgewicht en isolerend daksysteem voor watertanks
19-2-2018 Nieuwe speler op de markt voor insectengaas moet voor frisse wind gaan zorgen
19-2-2018 Trias-boring naar 4 kilometer diepte levert geen rendabele warmtewinning op
19-2-2018 Codema System Group lanceert nieuw Shuttle systeem (CSS)
19-2-2018 Vanaf 2019 OCAP-CO2 voor PrimA4a
19-2-2018 Met Artificial Intelligence meer dan 90% nauwkeurige oogstprognose
16-2-2018 "Grijs gronddoek tenminste 10% koeler"
16-2-2018 "Aardwarmte neemt zeker geen gas terug"
13-2-2018 Nieuwe ronde SDE+
12-2-2018 Toepasbare nieuwe inzichten over Internet of Things in sierteelt
12-2-2018 Aardwarmteuitbreiding voor Ammerlaan
12-2-2018 Tweede Kamer maakt plannen voor toekomst geothermie

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code