Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Welke middelen vallen niet onder de zuiveringsplicht?

De verplichte waterzuivering van gewasbeschermingsmiddelen geldt voor alle glastuinbouwbedrijven. Dus ook voor bedrijven die alleen gebruikmaken van zogenaamde groene gewasbeschermingsmiddelen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen glastuinbouwbedrijven, die bijvoorbeeld SKAL-gecertifieerd zijn, maar wél tussen gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt mogen worden.De zuiveringsplicht geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen. Artikel 3.64a van het Activiteitenbesluit stelt: ‘Drainwater, drainagewater of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie, dat gewas­beschermingsmiddelen bevat, wordt voorafgaand aan het lozen door een zuiverings­voorziening geleid die ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen, uit het water verwijderd’. In de toelichting van de publicatie is verduidelijkt dat de zuiveringsplicht geldt voor ‘de stoffen in de gewasbeschermingsmiddelen die een algemene of specifieke werking hebben tegen schadelijke organismen of planten en daarmee het belangrijkste ingrediënt vormen van een gewasbeschermings­middel. De zuiveringsverplichting betreft de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen'. De term ‘organisch’ sluit aan bij dat begrip in de organische chemie. Het gaat dan om verbindingen die koolstofatomen bevatten, dus bijvoorbeeld micro-organismen, zoals schimmels, of anorganische stoffen, zoals het metaal koper. Het te behalen zuiveringsrendement ziet uitsluitend op de werkzame stoffen in de gewasbeschermingsmiddelen.

Zodra op één of meer van de werkzame stoffen van een toegepast gewasbeschermingsmiddel de zuiveringsplicht geldt, moet al het drainwater, drainagewater of het spoelwater van filters van het bedrijf worden gezuiverd. Van de omschrijving op de verpakking of op de site van de fabrikant/leverancier is (indirect) af te leiden of het middel werkzame stoffen bevat waarvoor dit van toepassing is. Veel groene middelen ontlenen hun werking aan micro-organismen als bacteriën of schimmels, of anorganische stoffen, zoals zouten en elementen als metalen. Ook deze producten hebben (verplicht) een toelatingsnummer. Voor deze middelen geldt de zuiveringsplicht echter niet. Het is dus van belang om goed het middelenpakket hierop te onderzoeken. Schakel, indien enigszins mogelijk, volledig over op toegestane groene middelen waarvoor de zuiveringsplicht niet geldt. Wanneer geen andere dan de genoemde groene middelen in uw teelt gebruikt worden, is aanschaf van een waterzuiveringsinstallatie niet noodzakelijk.

Anorganische stoffen
Het is onmogelijk een volledige lijst te produceren met middelen die niet onder de zuiveringsplicht vallen, mede ook omdat middelen van samenstelling kunnen wisselen. In de lijst met anorganische stoffen staan voorbeelden van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op basis van respectievelijk anorganische stoffen en micro-organismen waarvoor de zuiveringsplicht niet geldt.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Daan van Empel)

Publicatiedatum: 29-11-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

21-6-2018 Watermonitoring met onderwaterdrones en droneboot
20-6-2018 Noord-Korea klopt aan bij WUR
19-6-2018 GreenTech 2018 in foto's
18-6-2018 Betere analyse DNA-informatie van polyploïde gewassen
15-6-2018 Na WKK nu tijd voor ZKK
15-6-2018 Geslaagde tweede productietest Trias Westland
14-6-2018 "Ontsmetter regelmatig controleren geen overbodige luxe"
13-6-2018 Wageningse onderzoekers ontrafelen geheimen van de roos
13-6-2018 "Het gebruik van robots in de tuinbouw is niet tegen te houden"
8-6-2018 Nieuw data-analyseplatform versterkt kasautomatisering
8-6-2018 “Automatisering is mooi, maar alleen als alles goed werkt”
7-6-2018 Ureumboekhouding alternatief voor dure directe NOx emissiemeting
7-6-2018 Zuiveringsplicht vraagt ook om goed onderhoud watertechnische installaties
7-6-2018 Autonoom monitoren van groei, plagen en ziekten in de kas
6-6-2018 Meer samenhang in geothermieprojecten kan €2 mld opleveren
6-6-2018 Video: "Er mag geen zwakke schakel in het water zitten"
6-6-2018 Betere benutting lichtfluctuaties
5-6-2018 "Minder schaduw en optimale isolatie"
5-6-2018 Waterstromen weerbaar maken
4-6-2018 Naturalis ontwikkelt slimme camera om insecten te tellen en te herkennen

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code