Start programma ‘Groene gewasbescherming en bestuivers’

Afgelopen week vond de startbijeenkomst plaats van het nieuwe 5-jarige onderzoeksproject "Groene Gewasbescherming en bestuivers" van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Binnen dit programma worden nieuwe teeltsystemen ontwikkeld in onder andere aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen om minder afhankelijk te worden van chemische gewasbescherming met behoud van marktpositie.

Daarnaast start een onderzoek dat zich richt op het behoud van populaties van bijen en andere bestuivers. Het onderzoek aan 'Groene Gewasbescherming' wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research. Het parallel lopende bestuiversonderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Naturalis en de Stichting Eis. Dit onderdeel richt zich op kennisontwikkeling en –verspreiding voor het behoud en bevordering van populaties van bijen en andere bestuivers.

Predatoren en plaaginsecten in toom
Vertegenwoordigers van de agrarische sector, keten- en marktpartijen, maatschappelijke organisaties en onderzoek kwamen bijeen om de verdere inrichting van dit project en de deelprojecten te ontwikkelen. Dit liep uiteen van concrete inrichting van teelten tot aan gebruik maken van landschapselementen bij het in stand houden van predatoren die plaaginsecten in toom houden. Als blijkt dat telers in de nieuwe systemen incidenteel toch nog chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben, zullen dat volgens het onderzoekprogramma uitsluitend middelen met een laag risicoprofiel zijn. Vanuit LTO is gepleit om in te zetten op verlaagde milieulast.

LTO Glaskracht Nederland was in de klankbordgroep aardbei vertegenwoordigd met Janny Trouw als netwerkcoördinator van aangesloten aardbeientelers en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland. Ook in de koepel klankbordgroep hebben wij zitting om actief en constructief mee te denken aan verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw aansluitend op het programma 'Verantwoorde Glastuinbouw'.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Helma Verberkt)

Publicatiedatum: 15-11-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

9-8-2018 Pop-up Bloei: recht van het veld naar de vaas
8-8-2018 Nieuwe productielocatie helpt bij snel inspelen op groeiende vraag naar galmug
7-8-2018 Alle dagen verse roofmijten in het gewas met Bugline 2.0
11-7-2018 "Wonen naast bollenveld goed voor de gezondheid"
25-5-2018 Bollenmijt kent drie soorten mannetjes
22-5-2018 Tegenstelling tuinbouw - natuurbeheer is schijn
14-5-2018 Met galmug de bladluis in rozen te lijf
25-4-2018 Nieuwe besmetting bruinrot in roos bevestigd
6-4-2018 "Snellere verandering voor duurzame teelt hard nodig"
6-4-2018 Houweling betreedt de markt van biostimulanten
5-4-2018 Minder gewasbeschermingsmiddelen bloembollen in Flevolands oppervlaktewater
21-3-2018 Milieuvoetafdruk uitrekenen kan veel simpeler
20-2-2018 Bloembollenbedrijven informeren hun omgeving met borden
8-2-2018 "Je hoeft bij lange na niet alle 358 bijensoorten te kennen"
5-2-2018 Flower Science Café: Bewust of Biologisch telen
31-1-2018 Europese samenwerking voor kleine toepassingen
26-1-2018 Flora Flower overgenomen door L&M Groep
12-1-2018 Verhoging plantweerbaarheid met endofyten
11-1-2018 Steeds minder beschermingsmiddelen in Vlaamse tuinen
22-12-2017 Geraniums fleuren bio-limonade op

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code