Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Start programma ‘Groene gewasbescherming en bestuivers’

Afgelopen week vond de startbijeenkomst plaats van het nieuwe 5-jarige onderzoeksproject "Groene Gewasbescherming en bestuivers" van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Binnen dit programma worden nieuwe teeltsystemen ontwikkeld in onder andere aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen om minder afhankelijk te worden van chemische gewasbescherming met behoud van marktpositie.

Daarnaast start een onderzoek dat zich richt op het behoud van populaties van bijen en andere bestuivers. Het onderzoek aan 'Groene Gewasbescherming' wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research. Het parallel lopende bestuiversonderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Naturalis en de Stichting Eis. Dit onderdeel richt zich op kennisontwikkeling en –verspreiding voor het behoud en bevordering van populaties van bijen en andere bestuivers.

Predatoren en plaaginsecten in toom
Vertegenwoordigers van de agrarische sector, keten- en marktpartijen, maatschappelijke organisaties en onderzoek kwamen bijeen om de verdere inrichting van dit project en de deelprojecten te ontwikkelen. Dit liep uiteen van concrete inrichting van teelten tot aan gebruik maken van landschapselementen bij het in stand houden van predatoren die plaaginsecten in toom houden. Als blijkt dat telers in de nieuwe systemen incidenteel toch nog chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben, zullen dat volgens het onderzoekprogramma uitsluitend middelen met een laag risicoprofiel zijn. Vanuit LTO is gepleit om in te zetten op verlaagde milieulast.

LTO Glaskracht Nederland was in de klankbordgroep aardbei vertegenwoordigd met Janny Trouw als netwerkcoördinator van aangesloten aardbeientelers en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland. Ook in de koepel klankbordgroep hebben wij zitting om actief en constructief mee te denken aan verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw aansluitend op het programma 'Verantwoorde Glastuinbouw'.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Helma Verberkt)

Publicatiedatum: 15-11-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

12-1-2018 Verhoging plantweerbaarheid met endofyten
11-1-2018 Steeds minder beschermingsmiddelen in Vlaamse tuinen
22-12-2017 Geraniums fleuren bio-limonade op
15-12-2017 Megabestellingen voor bio-plantenkwekerij Dependens
14-12-2017 Vraag en aanbod biologische planten een boost geven
24-11-2017 Waarom de Barometer Duurzame Bloemist wel/niet van de grond komt
30-10-2017 Growfun aan de slag met bioplastic Rodenburg Biopolymers
19-10-2017 "Limonica tegen Thrips setosus ontzorgt mij"
17-10-2017 Meer wantsen en tripsen in de val
12-10-2017 Pluim voor Naktuinbouw voor creëren bewustzijn Ralstonia-uitbraak
27-9-2017 Kleine Kringloop draagt bij aan verspreiding Japanse duizendknoop
19-9-2017 Trips te lijf met het 'Standing Army 'principe
7-9-2017 BE: Kwekers van biobloemen vertellen over hun passie
5-9-2017 Begeleidingscommissie Milieukeur Plantaardige producten bijeen
25-8-2017 NEMguard DE en Coral SE toegelaten
11-8-2017 NVWA vond 40 tijgermuggen bij een importeur van Lucky bamboo
20-7-2017 Politici in de kas aflevering 7983
18-7-2017 Naktuinbouw compenseert CO²-uitstoot vliegreizen met insectenhotel
17-7-2017 "Met Optimus wordt gebruik chemie uitgesteld"
17-7-2017 Natuurinclusief boeren in Sint Maartensbrug

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code