Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
"Inzicht in afwaterstromen cruciaal voor uitvoering zuiveringsplicht"

De komende waterzuiveringsplicht is voor veel ‘kleinere’ bedrijven nog steeds een complex vraagstuk. Dit bleek wel uit de enorme opkomst op de ‘Wateravond’ van 17 oktober bij de Rabobank te Roelofarendsveen die was georganiseerd door LTO Glaskracht Nederland en LTO Noord.De telers werden bijgepraat over beleidszaken, stappenplan voor uitvoering, handhaving en mogelijkheden mobiele zuivering met nadruk op praktische aspecten.

Specifieke vraagstukken
De grote verscheidenheid in typen bedrijven en specifieke zaken zoals kwel en inzijging, mogelijkheden voor het recirculeren van waterstromen, doorlopende drainage van de kas in open teelten, zeer kleine kassen en de verschillende leeftijden van de ondernemers gaven aan dat het voor elke tuinder een specifiek vraagstuk is.

De noodzaak voor zuiveringsplicht komt voort uit eisen van de markt, de maatschappij en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Verbetering van de waterkwaliteit is een belangrijk issue, immers er zitten nog steeds te veel restanten van gewasbeschermingsmiddelen in de sloten. De toekomstige beschikbaarheid van middelen hangt één op één af van de gemeten waterkwaliteit in tuinbouwgebieden.

Kwel en inzijging
Daan van Empel, beleidsspecialist Water van LTO Glaskracht Nederland, gaf telers inzicht door middel van een stappenplan hoe men de juiste maatregelen kan treffen om aan de eis van zuiveringsplicht te voldoen. Dat er op meerdere bedrijven maatwerk nodig is blijkt onder andere uit de kwel- en inzijgingsproblematiek. Beleidsmedewerkers van LTO Glaskracht Nederland hebben hier afgelopen jaar intensief overleg over gehad met diverse overheden. Dit heeft geleid tot een werkmatrix waardoor telers met een overmatige hoeveelheid extra drainagewater niet onnodig moeten zuiveren.

Vanuit Hoogheemraadschap Rijnland werden de procedures van aantonen nul-lozing en handhaving toegelicht. Rode draad in dit verhaal is om tijdig met handhavers in gesprek te gaan. Daan van Empel hierover: “Ga zodra u uw waterstromen in kaart heeft, het gesprek aan en bespreek uw situatie en leg knelpunten op tafel. Zorg dat er in samenspraak met toezichthouder een bezoekverslag wordt opgesteld, waarin afspraken worden genoteerd en in geval van aangetoonde nul-lozing dit duidelijk wordt vastgelegd. Het bezoekverslag dient door alle partijen te worden ondertekend.”

Tenslotte zijn er zeer goede mogelijkheden om mobiel te zuiveren.Ook hierin kan vaak maatwerk geleverd worden en dit kan zowel voor klein als middelgroot bedrijf interessant zijn. Waterson, één van de bedrijven die hier diensten voor levert, gaf hierover een interessante presentatie.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Aad Vernooy)

Publicatiedatum: 17-11-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

21-3-2018 Goede wortelvorming door uitgescheiden plantgroeihormonen dankzij toediening bacteriën
20-3-2018 Video: Pleksgewijs spuiten bij SK Roses en Porta Nova met Micothon
20-3-2018 Start groeimetingen bij praktijkimplementatie CRF en recirculatie
19-3-2018 Oproep (klein) glas: ga aan de slag met de nul-lozing
16-3-2018 Dümmen Orange en Ekompany testten de werking van Ekote
16-3-2018 Applaud toegelaten in bedekte teelt bloemisterijgewassen
16-3-2018 Plantgroei sturen met akoestisch versterkt licht
15-3-2018 "Air So Pure loopt als een kogel"
15-3-2018 Bewortelingshormonen verbeteren de uniformiteit van vegetatieve stekken
14-3-2018 Waterstofperoxide: effectief, veilig en milieuvriendelijk
14-3-2018 Ketenkwaliteit cyclamen moet beter
14-3-2018 Kas ontsmetten … “Een gewaarschuwd mens telt voor drie”
14-3-2018 Functie en effect van magnesium in de teelt
13-3-2018 Plantenextracten als toekomstige schimmelbestrijders
13-3-2018 Ethiopië overweegt clustering tuinbouwbedrijven
12-3-2018 Binnenkort teelt u op rijstvlies
9-3-2018 Hoe worden planten door lagere temperaturen beïnvloed?
9-3-2018 Cichorei veredelen voor medicijnen
9-3-2018 Groene middelen en de veranderende medicijnkast
9-3-2018 Nieuwe EU maatregel voor tabakswittevlieg

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code