Nieuw kabinet zet in op exportbevordering en handelsverdragen

Het nieuwe kabinet zal actief inzetten op eerlijke vrijhandel, exportbevordering en handelsverdragen, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde regeerakkoord. EvoFenedex is positief over de lijn van het kabinet, maar stelt ook dat het regeerakkoord te summier aandacht heeft voor het belang van handel voor de BV Nederland, werkgelegenheid en ondernemers. Hieronder zet de branchevereniging de overige maatregelen van het kabinet op het gebied van internationale handel op een rij.

Postennetwerk
Het postennetwerk (o.a. ambassades en consulaten) waar bedrijven in het buitenland terecht kunnen krijgt er jaarlijks 10 miljoen euro bij, oplopend tot 40 miljoen euro structureel in 2021. Doel hiervan is dat het netwerk nog meer deuren in het buitenland kan openen voor Nederlandse ondernemers. Volgens evofenedex is het postennetwerk een belangrijk middel voor exportgroei en is het extra budget een goede eerste stap om het netwerk te versterken.

Brexit
Het kabinet wil in het kader van de Brexit-onderhandelingen gezamenlijk blijven optrekken met de overige 27 EU-landen. De positie van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk krijgt speciale aandacht. Speerpunt is ook het gelijke speelveld in zowel Europa als daarbuiten. Om een gelijker speelveld buiten Europa te creëren, zet het kabinet in op extra handelsverdragen. EvoFenedex is positief over de lijn van het kabinet en roept het kabinet op zich in Brussel hard te maken voor het versnellen van bestaande onderhandelingen en het afsluiten van nieuwe handelsverdragen. Voor een exportland als Nederland zijn vrij toegankelijke markten en eenvoudige handel immers wereldwijd van levensbelang. Betere en meer handelsverdragen zijn daarom noodzakelijk. EvoFenedex wil met het nieuwe kabinet nauw samenwerken om de negatieve gevolgen van de Brexit voor bedrijven in Nederland te minimaliseren.

bron: EvoFenedex


Publicatiedatum :Ook onze agf-nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018