Wesley Akkermans, Syngenta Crop Protection:

Echte meeldauw te lijf met Solvit

Tholen - Met name echte meeldauw laat zich in de zomer vaak zien. In tegenstelling tot andere schimmels houdt echte meeldauw ook van warmte en droogte. De sporen ervan kunnen namelijk ook bij een lage relatieve luchtvochtigheid kiemen omdat ze zelf al veel water bevatten. Bij veel andere schimmels is dat veelal niet het geval. Echte meeldauw gedijt het beste bij temperaturen tussen de 16-27°C. In de kas leidt dit vaak tot een enorme toename van echte meeldauw, juist omdat er in deze periode ook meer gelucht wordt en de sporen zo volop de kans krijgen zich door de kas te verspreiden.
 


Vanaf april t/m september mag Solvit ingezet worden, o.a. in snijrozen. In 2015 en 2016 zijn goede ervaringen opgedaan en ook dit seizoen hebben telers weer met succes Solvit toegepast. Wesley Akkermans van Syngenta Crop Protection: "Met name de curatieve werking wordt erg gewaardeerd. Zowel pleksgewijs als volvelds wordt Solvit toegepast om de toenemende meeldauwdruk snel een halt toe te roepen. Ook de duurwerking komt duidelijk naar voren en telers kunnen tussenpozen tussen de meeldauwbespuitingen met dagen oprekken. Daarnaast is men zich terdege bewust van het belang de gebruikte fungicides op tijd af te wisselen om resistentie te voorkomen. Solvit is een welkome afwisselpartner binnen het huidige pakket van meeldauwmiddelen en kan tot en met september veilig ingezet worden in roos."

Solvit is ruim 2 jaar geleden toegelaten voor de bestrijding van echte meeldauw in de teelt van roos en gerbera. Tussen 1 april en 30 september kan Solvit in roos worden ingezet in 2 blokken van elk 3 toepassingen.

Hoe werkt Solvit?
De kracht van Solvit schuilt in de combinatie van 2 actieve stoffen met een verschillend werkingsmechanisme. Hierdoor wordt de meeldauw op twee fronten tegelijk aangevallen en is resultaat snel zichtbaar. Er is sprake van contactwerking op het bladoppervlak direct na een toepassing en lokaal systemische werking door opname in het blad. De meeldauwplekken worden grijs en drogen in. Uiteindelijk herinneren alleen donkerpaarse plekken op het blad nog aan de oude meeldauwaantasting.

Wesley Akkermans:"Uit meerdere proeven is herhaaldelijk gebleken dat Solvit een zeer goede curatieve werking heeft, maar ook de duurwerking is uitstekend te noemen; tot 3 weken na de laatste toepassing is een bestrijdend effect waarneembaar."

Er wordt een concentratie van 75 ml Solvit per 100 ltr water bij een watervolume van 1500 ltr water per hectare geadviseerd. Bij hogere watervolumes dient de concentratie van Solvit evenredig te worden verlaagd, zodanig dat er 1,125 ltr Solvit per hectare wordt toegepast. Het gebruik van hogere doseringen verhoogt het risico op gewasschade! Voorkom afdruipen van het gewas om onvoldoende effectiviteit te voorkomen. Gebruik daarom bij voorkeur niet meer dan 3000 ltr water per hectare voor de meeldauwbestrijding.

Pas Solvit toe in bloktoepassingen van maximaal 3 bespuitingen en een interval van 7 dagen. Door de opbouw van de actieve stof in het gewas bij herhalingsbespuitingen wordt meeldauw optimaal bestreden.  

Pas Solvit niet toe tijdens zeer scherpe weersomstandigheden en zorg ervoor dat het gewas minimaal 1 uur nat blijft!
 
Indien nog geen ervaring is opgedaan met een middel of combinatie in een specifiek gewas, voer dan altijd kleinschalig een proefbespuiting uit om vast te stellen of het gewas het middel of de combinatie verdraagt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
Syngenta Crop Protection
Wesley Akkermans, Crop Advisor
T: +31(0)6-12 66 02 33
E: Wesley.akkermans@syngenta.com
www.syngentacropprotection.com
 

Publicatiedatum: 11-8-2017
Auteur: Annet Breure
Copyright: www.bpnieuws.nl

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

8-12-2017 Met 100% LED een super chrysant telen
8-12-2017 "Flinke energiebesparing met dimbare belichting op gelijkspanning"
6-12-2017 Onderzoek naar het effect van chloorgebruik bij recirculatie
5-12-2017 Fosfor/fosfaat als voedingselement in de plant
5-12-2017 Project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’ van start in Limburg
5-12-2017 "Bodem Resetten óók financieel interessant"
4-12-2017 "Gewasbijeenkomst maakt einde aan indianenverhalen"
30-11-2017 Kleine roofmijten voor bestrijding van kleine mijten
28-11-2017 “Telers kunnen wateroverlastprobleem helpen oplossen”
28-11-2017 "Phalaenopsis teelt van Wooning Orchids chemicaliënvrij"
28-11-2017 Italië: Cannabis hoog in de Alpen geteeld als sierplanten
27-11-2017 Leidraad preventie Xylella beschikbaar
27-11-2017 Configure en DiPel DF uitgebreid met kleine toepassingen in sierteelt
24-11-2017 Tracer nu ook inzetbaar in sierkool
24-11-2017 Nieuw scherm voor Royal Berry
23-11-2017 Nieuwe ronde cursussen Telen zonder daglicht en Telen op water van start
23-11-2017 Miljoenen voor technologisch toponderzoek in Wageningen
22-11-2017 ‘Groene middelen als BotaniGard houden biologische basis sterk’
21-11-2017 Toelating Sporgon in bedekte teelt potplanten en snijbloemen in potten behouden na herregistratie
20-11-2017 Tripsbestrijder leeft langer door gel

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code