"Gewasbescherming in de vollegrond moet groener"

Begin juni 2017 is het onderzoeksprogramma ‘GROEN’ gestart, waarin onderzoek wordt gedaan naar slimme tools voor actuele problemen in vollegrondsteelten en naar nieuwe duurzame teeltsystemen. De tools en nieuwe teeltsystemen zullen telers in de vollegrond helpen om minder afhankelijk te worden van chemische gewasbescherming. Wageningen University & Research is een van de kennisinstellingen binnen deze Publiek Private Samenwerking (PPS).

Verminderen afhankelijkheid van middelen
De sector heeft de afgelopen decennia al grote stappen gezet als het gaat om het verminderen van de hoeveelheid en het aantal chemische middelen dat in de akkerbouw wordt ingezet. Belangrijke maatregelen daarbij waren het gebruik van lage-doseringssystemen en de keuze voor minder milieubelastende middelen. Deze maatregelen kunnen niet meer voor een nóg verdere verlaging van het gebruik van chemische middelen zorgen. De volgende stap in het verminderen van chemische middelen richt zich op de brede afhankelijkheid van chemische middelen. Kan de afhankelijkheid van deze chemische middelen verminderen door een ander bouwplan, het gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen, door mechanische of cultuurmaatregelen toe te passen en is dit economisch aantrekkelijk voor de boeren?

Nieuwe teeltsystemen
Voor duurzame verandering in de vollegrondssector zijn systeemsprongen noodzakelijk: een aantal bestaande teelten hebben acuut behoefte aan alternatieve middelen en methoden door ofwel gebrek aan beschikbare chemische middelen, ofwel een te grote afhankelijkheid van huidige chemische bestrijdingsmiddelen. Dit laatste verhoogt de nood voor vervanging van chemische middelen nog meer, aangezien overmatig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan leiden tot resistentie bij de ziekten, plagen en onkruiden die ermee bestreden worden.

Publiek Private Samenwerking
De publiek private samenwerking (PPS) GROEN wordt ondersteund vanuit de topsector A&F en werkt de komende vier jaar aan het integreren van bestaande bouwstenen in het GROEN systeem, het ontwikkelen van nieuwe IPM bouwstenen passend in een GROEN systeem voor acute problemen en aan het testen en evalueren van de prestaties van een GROEN teeltsysteem.

Voor het ontwikkelen van een GROEN systeem zijn bouwstenen nodig op het gebied van: gewasrotatie, het creëren van optimale groeiomstandigheden voor het gewas, omgevingsomstandigheden die zorgen voor discontinuïteit van levenscyclus van ziekten, plagen, onkruiden en continuïteit van nuttige organismen, monitoring en de inzet van bestrijdingsmethoden (fysische, chemisch, biologisch, groen). De kennisinstellingen werken samen met partners die allen aan de ontwikkeling van één of meerdere bouwstenen kunnen bijdragen.

Tools voor duurzaamheid
De PPS focust zich op de ontbrekende kennis die kan bijdragen aan het vinden van deze bouwstenen gericht op een aantal acute problemen in de open teelten. Daarbij wordt nauw samengewerkt tussen de partners die kennis, producten en/of diensten hebben die aan het ontwikkelen of optimaliseren van deze bouwstenen kunnen bijdragen. Het gaat hierbij om methoden die de optimale groeiomstandigheden voor het gewas kunnen creëren waardoor een gewas weerbaarder is tegen een ziekte of plaag, maar ook om de inzet van nieuwe bestrijdingsmiddelen. Over vier jaar zal de nu nog ontbrekende kennis ontwikkeld zijn voor een aantal ziekte/plaag/gewas combinaties en bouwstenen leveren voor een verminderde afhankelijkheid van chemische middelen.

Bron: Wageningen University & Research

Publicatiedatum: 19-6-2017

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

15-6-2017 "80% van tuinplanten bevat beschermingsmiddelen"
12-6-2017 Nieuwe regels rattenbestrijding van kracht
7-6-2017 Opmars rupsen in de kiem gesmoord
19-5-2017 LTO wil areaalgrens kleine bedekte teelten optrekken van 1.000 naar 5.000 ha
8-5-2017 Galmug een krachtige bondgenoot bij luisbestrijding in rozenteelt
8-5-2017 Tijdelijke vrijstelling voor Dazide Enhance
5-5-2017 Bas Rüter nieuwe voorzitter van Bionext
5-5-2017 Oriëntatiecursus biologische bloembollenteelt
1-5-2017 “Hogere productie en betere kwaliteit begint met systeemdenken”
7-4-2017 KAVB zet biologische teeltmaatregelen op een rij
4-4-2017 “Wij zijn meer dan een laboratorium”
30-3-2017 Cursus: ''Residu in sierteelt'' voor telers en handelaren
28-3-2017 Nieuwe toelating AZ 500 en herregistratiebesluiten Mycostop & Kumulus S
24-3-2017 Minusa opnieuw op de markt
23-3-2017 Introductie groene gewasbeschermingsmiddelen lastig
23-3-2017 Steenpapier als alternatief voor plastic?
21-3-2017 Sprinklr bezorgt biologische planten aan huis
21-3-2017 Speciale kweekemmer voor kortschildkever Atheta coriaria
20-3-2017 Hoeveelheid toegepaste gewasbeschermingsmiddelen verder gedaald
20-3-2017 "Niet ingeven op vertrouwen in wetenschap"

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code